Načtení souborů ve vašem počítači

Pokud máte na počítači nainstalovanou desktopovou aplikaci OneDrive pro Windows, můžete se pomocí funkce Načtení souborů dostat ke všem souborům na tomto počítači z jiného počítače, když přejdete na web OneDrive. Můžete se dokonce dostat i na síťová umístění, pokud jsou zahrnutá v knihovnách počítače nebo namapovaná jako jednotky. Když vzdáleně procházíte soubory v počítači, můžete stáhnout jejich kopie a pracovat na nich. Můžete taky streamovat videa a prohlížet fotky ve formě prezentace. Pokud se chcete vzdáleně dostat k souborům na svém počítači, musí být tento počítač zapnutý a připojený k Internetu. Na tomto počítači musí navíc běžet OneDrive s nastavenou funkcí Načtení souborů.

Poznámka

 • K načtení souborů, které jsou na jiném počítači, můžete použít počítač s Windows 8.1, nemůžete ale načíst soubory, které jsou na počítači s Windows 8.1, ani když na tento počítač nainstalujete desktopovou aplikaci OneDrive.

Zobrazit vše

Nastavení funkce Načtení souborů

Pokud jste funkci Načtení souborů nenastavili při instalaci aplikace OneDrive, můžete to udělat v Nastavení.

 1. Přejděte k počítači, na kterém je nainstalovaný OneDrive.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu OneDrive (Ikona OneDrive) v oznamovací oblasti úplně vpravo na hlavním panelu. (Možná budete muset kliknout na šipku Zobrazit skryté ikony Šipka Zobrazit skryté ikony vedle oznamovací oblasti, abyste tuto ikonu viděli.) Pak klikněte na Nastavení.
 3. Na kartě Nastavení v části Obecné zaškrtněte políčko Umožnit načtení všech souborů v tomto počítači přes OneDrive a klikněte na OK.

Restartování aplikace OneDrive

 1. Přejděte k počítači, na kterém je nainstalovaný OneDrive.

 2. Vyhledejte ikonu OneDrive (Ikona OneDrive) v oznamovací oblasti úplně vpravo na hlavním panelu. (Možná budete muset kliknout na šipku Zobrazit skryté ikony Šipka Zobrazit skryté ikony vedle oznamovací oblasti, abyste viděli všechny ikony.) Pokud tuto ikonu vidíte, klikněte na ni pravým tlačítkem a vyberte příkaz Ukončit, abyste mohli aplikaci OneDrive restartovat.
 3. Klikněte na Start, do vyhledávacího pole zadejte OneDrive a pak klikněte na Microsoft OneDrive. Tím se otevře vaše složka OneDrive a zároveň se spustí služba OneDrive.

Tip

 • Pokud se má OneDrive spustit vždycky, když se přihlásíte k Windows, klikněte pravým tlačítkem na ikonu OneDrive v oznamovací oblasti a pak klikněte na Nastavení. Na kartě Nastavení v části Obecné zaškrtněte políčko Spustit OneDrive automaticky při přihlášení do systému Windows a klikněte na OK.

Poznámky

 • Do počítače Mac můžete načíst soubory, které jsou na počítači s Windows, nemůžete ale načíst soubory, které jsou na počítači Mac.

 • Když se vzdáleně připojíte k počítači, abyste z něj načetli soubory, můžete být požádáni o zadání ověřovacího kódu.

 • Pokud není nastavení funkce Načtení souborů dostupné, může být blokované zásadami skupiny. Další informace vám poskytne správce sítě.

Kontaktujte podporu


Přechod na OneDrive

Potřebujete další pomoc?