OneDrive pro iOS: Nejčastější dotazy

Tento článek popisuje základy používání aplikace OneDrive pro iPhone, iPad a iPod Touch. Stáhnout aplikaci pro iOS

Zobrazit vše

Přidání účtu OneDrive pro firmy

Účty OneDrive pro firmy teď můžete přidat do aplikace OneDrive pro iOS.

Účet OneDrive pro firmy přidáte tak, že otevřete aplikaci OneDrive, klepnete na tři vodorovné čáry v levém horním rohu, klepnete na Přidat OneDrive pro firmy a potom zadáte e-mailovou adresu a heslo, které používáte v práci, ve škole nebo v organizaci. Pokud se chcete přihlásit na OneDrive pro firmy, musí mít vaše organizace opravňující plán firemního předplatného SharePointu Online nebo Office 365. Nemůžete se přihlásit pomocí účtu z místního adresáře.

Při problémech s přihlášením pomocí účtu OneDrive pro firmy se zkuste přihlásit na portál http://portal.office.com/onedrive nebo kontaktujte IT oddělení.

Přidání fotky nebo videa

 1. Otevřete aplikaci OneDrive.

 2. Klepněte vpravo nahoře na Více (...).

 3. Klepněte na Přidat položky a zvolte některou ze zobrazených možností – můžete vytvořit složku, udělat fotku nebo video nebo nahrát existující fotku nebo video.

Sdílení souborů a složek (jenom osobní účty OneDrive)

Soubory a složky můžete sdílet přes aplikaci OneDrive.

Sdílení souboru

 1. Klepněte na soubor, který chcete sdílet, a potom na tlačítko Sdílet.

 2. Pokud chcete dát oprávnění jenom konkrétním lidem, zvolte Pozvat uživatele, přidejte kontakty a klepněte na Přidat. Pokud chcete získat odkaz, který můžete vložit do zprávy, zvolte Sdílet odkaz a pak zvolte Jenom zobrazit nebo Zobrazit a upravit. Pokud chcete soubor stáhnout a připojit, zvolte Odeslat soubory a pak vyberte aplikaci, kterou chcete použít.

Sdílení složky

 1. Klepněte na složku, kterou chcete sdílet, a potom vpravo nahoře na tlačítko Více (...).

 2. Klepněte na Sdílení a oprávnění.

 3. Pokud chcete dát oprávnění jenom konkrétním lidem, zvolte Pozvat uživatele, přidejte kontakty a klepněte na Přidat. Pokud chcete získat odkaz, který můžete vložit do zprávy, zvolte Sdílet odkaz a pak zvolte Jenom zobrazit nebo Zobrazit a upravit.

Nalezení hledaného souboru

Můžete hledat text v souborech a dokonce ve fotkách. Pokud chcete v souboru nebo fotce najít text, stažením seznamu souborů odkryjte vyhledávací pole a zadejte hledaný text.

Sdílení zpětné vazby na aplikaci OneDrive

Když s aplikací OneDrive pracujete na iPhonu, iPadu nebo iPodu Touch a zatřesete zařízením, můžete tuto aplikaci ohodnotit nebo získat nápovědu.

Automatické ukládání pořízených fotek a videí na OneDrive (jenom osobní účty OneDrive)

Když se poprvé přihlásíte na OneDrive, zobrazí se dotaz, jestli chcete fotky a videa pořízené telefonem automaticky nahrávat na OneDrive. Klepnutím na OK zapnete automatické nahrávání. Tuto funkci můžete zapnout taky v Nastavení. Tady je postup:

 1. V aplikaci OneDrive klepněte v levém horním rohu na tři vodorovné pruhy, klepněte na Nastavení a potom na Zálohování fotoaparátu.

 2. Po zapnutí funkce Zálohování fotoaparátu se fotky a videa budou automaticky ukládat na OneDrive.

  Nahrané fotky a videa zobrazíte, když klepnete na Fotky na dolním navigačním panelu a potom na Zálohování fotoaparátu.

 3. Abyste měli jistotu, že se budou zálohovat i videa, zapněte Zahrnout videa.

Poznámky

 • Pokud jste připojení přes Wi-Fi, všechny fotky a videa se nahrají v původní velikosti. Pokud chcete používat mobilní síť, klepněte v levém horním rohu na tři vodorovné pruhy, klepněte na Nastavení, Zálohování fotoaparátu a potom zapněte Použít mobilní síť.

 • Pokud chcete nastavit zařízení tak, aby nahrávalo obrázky i tehdy, když aplikace OneDrive není aktivní, klepněte na Nahrávat na pozadí.

 • Fotky a videa na vašem zařízení nejsou synchronizované se složkou Z fotoaparátu v úložišti OneDrive. Až nahrávání fotek a videí skončí, můžete je ve svém zařízení odstranit a na kopie v úložišti OneDrive to nebude mít vliv.

 • Když nastavení upravíte tak, aby se pořízené fotky automaticky ukládaly na OneDrive, dostanete dalších 15 GB bezplatného úložiště.

Používání hesla

Nastavením čtyřciferného hesla můžete jiným uživatelům vašeho zařízení zabránit v přístupu k vašemu účtu OneDrive. Uděláte to tak, že otevřete aplikaci, klepnete na tři vodorovné čáry v levém horním rohu, klepnete na Nastavení, klepnutím na Heslo tuto funkci zapnete a pak zadáte svoje heslo.

Odhlášení z účtů

Pokud se chcete odhlásit z osobního účtu OneDrive nebo z účtu OneDrive pro firmy, otevřete aplikaci, klepněte v levém horním rohu na tři vodorovné pruhy, klepněte na Nastavení, klepněte na účet, ze kterého se chcete odhlásit, a klepněte na Odhlásit se z tohoto účtu.

Přepínání mezi účty

Pokud chcete přepnout mezi osobním účtem OneDrive a účtem OneDrive pro firmy nebo mezi více účty OneDrive pro firmy, otevřete aplikaci, klepněte v levém horním rohu na tři vodorovné pruhy a pod názvem účtu, který chcete používat, klepněte na Soubory.

Do aplikace OneDrive se dá přidat jenom jeden osobní účet. Pokud chcete otevřít jiný osobní účet, klepněte v levém horním rohu na tři vodorovné pruhy, klepněte na Nastavení, klepněte na účet, ze kterého se chcete odhlásit, a klepněte na Odhlásit se z tohoto účtu. Potom se přihlaste zpátky s účtem, který chcete používat.

Zjištění velikosti úložného prostoru (jenom  osobní účty OneDrive)

Klepněte v levém horním rohu aplikace OneDrive na tři vodorovné pruhy, klepněte na Nastavení a potom na Osobní. Zobrazí se celkové úložiště a volné místo a možnost dokoupit další.

Řešení problémů s aplikací

Nejdříve aktualizujte iOS na svém zařízení. Potom zkontrolujte, jestli máte nainstalované všechny aktualizace, které jsou pro aplikaci dostupné. Stáhnou se a nainstalují automaticky, když se připojíte k Wi-Fi. Zobrazení dostupných aktualizací, které se nestáhly:

 1. Otevřete App Store a potom klepněte na Aktualizace.

 2. Pokud jsou dostupné aktualizace, klepněte na Aktualizovat vše. Můžete se vám zobrazit žádost k zadání hesla Apple ID.

Pokud máte pořád problémy s aplikací, zkuste ji smazat a potom přejít do App Storu a znovu ji stáhnout.

Pokud v aplikaci nevidíte soubor, který hledáte, přečtěte si článek Jak najít ztracené nebo chybějící soubory na OneDrivu.

Další nápověda pro OneDrive (osobní účty)


Další nápověda pro OneDrive pro firmy