Mobilní aplikace: nejčastější dotazy

Tento článek popisuje základy používání mobilních aplikací OneDrive. Stáhněte si aplikaci pro svoje zařízení

OneDrive pro Android

Zobrazit vše

Přidání fotek a videí

 1. Otevřete aplikaci OneDrive.

 2. Zvolte, kam chcete obrázky nahrát, klepněte na tlačítko Nahrát a pak klepněte na Nahrát fotky a videa.

 3. Zvolte soubory, které chcete nahrát, a klepněte na NAHRÁT.

Sdílení souboru

 1. V aplikaci OneDrive stiskněte a podržte soubor nebo soubory, které chcete sdílet, a klepněte na tlačítko Sdílet.

 2. Podle toho, jestli chcete lidem umožnit, aby mohli sdílené soubory nebo složky upravovat, klepněte na Pouze zobrazit nebo Zobrazit a upravovat.

 3. Rozhodněte, jak chcete odkaz na soubory nebo složky sdílet, a klepněte na příslušnou možnost na displeji.

Automatické nahrávání pořízených fotek na OneDrive

Když se poprvé přihlásíte na OneDrive, zobrazí se dotaz, jestli chcete fotky pořízené telefonem automaticky nahrávat na OneDrive. Klepnutím na Zapnout zapněte automatické nahrávání. Tuto funkci můžete zapnout taky v Nastavení. Tady je postup:

 1. Otevřete aplikaci OneDrive.

 2. Otevřete Nastavení a klepněte na Záloha fotoaparátu.

 3. Nastavte možnost Záloha fotoaparátu na ZAPNUTO.

Poznámky

 • Záloha fotoaparátu je dostupná jenom na zařízeních s Androidem 4.0 (Ice Cream Sandwich) nebo novějším.

 • Pokud jste připojení přes Wi-Fi, všechny fotky se nahrají v původní velikosti. Pokud chcete k automatickému nahrávání fotek používat mobilní síť, spusťte aplikaci OneDrive, otevřete Nastavení, klikněte na Záloha fotoaparátu a vyberte Používat mobilní síť.

Změna způsobu řazení souborů

 1. Otevřete aplikaci OneDrive.

 2. Otevřete složku, kterou chcete seřadit, a potom klepněte na tlačítko Seřadit. Soubory můžete seřadit podle názvu, data nebo velikosti.

Stažení několika souborů do zařízení

 1. Otevřete aplikaci OneDrive.

 2. Otevřete složku se soubory, které chcete stáhnout.

 3. Klepněte na tlačítko stáhnout a vyberte soubory, které chcete stáhnout.

 4. Vyberte místo, kam chcete stažené soubory uložit.

Změna účtu Microsoft, který používáte pro OneDrive

V aplikaci OneDrive otevřete Nastavení, klepněte na Odhlásit a pak se znovu přihlaste pomocí požadovaného účtu.

Zobrazení dostupného místa v úložišti

V aplikaci OneDrive otevřete Nastavení, kde uvidíte celkové a dostupné místo v úložišti.

OneDrive pro iPhone a iPad

Zobrazit vše

Přidání fotky nebo videa

 1. Otevřete aplikaci OneDrive.

 2. Klepněte na tlačítko Více vedle názvu aplikace.

 3. Klepněte na Přidat položky a zvolte některou ze zobrazených možností – můžete vytvořit složku, pořídit fotku nebo video nebo nahrát existující fotku nebo video.

Sdílení souborů a složek

Soubory a složky můžete sdílet pomocí aplikace OneDrive.

Sdílení souboru

 1. Klepněte na soubor, který chcete sdílet, a potom na tlačítko sdílení.

 2. Zvolte, jestli chcete odkaz poslat e-mailem nebo ho zkopírovat do schránky, a pak se rozhodněte, jestli lidé můžou tento soubor jenom zobrazit nebo taky upravit.

 3. Pokud se rozhodnete poslat odkaz e-mailem, podle pokynů na obrazovce soubor nasdílejte. Pokud se rozhodnete zkopírovat odkaz do schránky, můžete ho sdílet tak, že ho vložíte do e-mailu, zprávy SMS, rychlé zprávy nebo na sociální síť.

Sdílení složky

 1. Klepněte na složku, kterou chcete sdílet, a potom na tlačítko Více vedle názvu aplikace.

 2. Klepněte na Sdílení a oprávnění a zvolte, jestli chcete odkaz poslat e-mailem nebo ho zkopírovat do schránky. Pak se rozhodněte, jestli lidé můžou soubor jenom zobrazit nebo taky upravit.

 3. Pokud se rozhodnete poslat odkaz e-mailem, podle pokynů na obrazovce soubor nasdílejte. Pokud se rozhodnete zkopírovat odkaz do schránky, můžete ho sdílet tak, že ho vložíte do e-mailu, zprávy SMS, rychlé zprávy nebo na sociální síť.

Automatické ukládání pořízených fotek na OneDrive

Když se poprvé přihlásíte na OneDrive, zobrazí se dotaz, jestli chcete fotky pořízené telefonem automaticky nahrávat na OneDrive. Klepnutím na OK zapnete automatické nahrávání. Tuto funkci můžete zapnout taky v Nastavení. Tady je postup:

 1. V aplikaci OneDrive klepněte na Nastavení a potom na Záloha fotoaparátu.

 2. Při zapnutí funkce Záloha fotoaparátu se fotky budou automaticky ukládat na OneDrive.

  Nahrané fotky zobrazíte klepnutím na Záloha.

Poznámka

 • Pokud chcete zjistit, v jaké velikosti se fotky nahrávají, klepněte na Nastavení a potom na Záloha fotoaparátu. Pokud je funkce Změnit velikost fotek vypnutá, nahrávají se fotky v původní velikosti. Při nahrávání fotek v původní velikosti můžete vypnout možnost Používat mobilní síť, takže se fotky budou nahrávat jenom v případě, že jste připojení k Wi-Fi.

Změna účtu Microsoft, který používáte pro OneDrive

V aplikaci OneDrive klepněte na Nastavení a potom na Odhlásit. Přihlaste se znovu pomocí účtu, který chcete použít.

Zobrazení dostupného místa v úložišti

V aplikaci OneDrive přejděte na Nastavení, kde uvidíte celkové a dostupné místo.

OneDrive pro Windows Phone 8

Zobrazit vše

Přidání jedné fotky nebo videa

 1. Najděte fotku nebo video, které chcete nahrát. (Pokud chcete přidat fotku z online alba, budete ji napřed muset uložit do telefonu. To uděláte tak, že fotku vyberete v aplikaci Fotky, klepnete na ... (více), klepnete na uložit do telefonu a pak tuto fotku znovu otevřete z alba Uložené obrázky.)

 2. Klepněte na fotku nebo video, klepněte na ... (více) a pak klepněte na uložit na SkyDrive (nově OneDrive).

 3. Pokud chcete, přidejte popisek, a pak klepněte na odeslat.

  Tyto fotky najdete ve složce nahrané z mobilu v mobilní aplikaci OneDrive nebo v albu Nahrané z mobilu na SkyDrive v aplikaci Fotografie.

Přidání několika fotek

 1. Spusťte aplikaci Fotky.

 2. Klepněte na z fotoaparátu.

 3. Klepněte na vybrat. Kolem fotek, které můžete vybrat, se objeví rámeček.

 4. Klepnutím fotky vyberte.

 5. Klepněte na ... (více) a pak klepněte na uložit na SkyDrive (nově OneDrive).

Sdílení souboru

 1. V aplikaci OneDrive stiskněte a podržte soubor, který chcete sdílet, a klepněte na sdílet.

 2. Zvolte, jestli chcete odkaz poslat e-mailem nebo ho zkopírovat do schránky, a pak se rozhodněte, jestli lidé můžou tento soubor jenom zobrazit nebo taky upravit.

 3. Pokud se rozhodnete poslat odkaz e-mailem, podle pokynů na obrazovce soubor nasdílejte. Pokud se rozhodnete zkopírovat odkaz do schránky, můžete ho sdílet tak, že ho vložíte do e-mailu, zprávy SMS, rychlé zprávy nebo na sociální síť.

Automatické ukládání pořízených fotek na OneDrive

 1. Spusťte aplikaci Fotky.

 2. Klepněte na ... (více) a potom na nastavení.

 3. Ve složce Automatické odesílání klepněte na SkyDrive (nově OneDrive).

 4. V části Fotky nebo Videa klepněte na Střední kvalita, pokud chcete nižší rozlišení, nebo na Nejvyšší kvalita, pokud chcete plné rozlišení.

Další informace najdete v článku Nápověda pro centrum Fotky na webu Windowsphone.com.

Poznámky

 • Při volbě možnosti Nejvyšší kvalita se fotky a videa nahrají jenom v případě, že jste připojení k Wi-Fi. Nahrají se jenom fotky, které mají maximálně 10 megapixelů. Pokud chcete z telefonu dostat větší fotky, budete muset použít Průzkumníka souborů v počítači PC nebo aplikaci Windows Phone pro Mac na počítači Mac. Další informace o těchto postupech najdete v článku Synchronizace fotek a videí pomocí počítače.

 • Při volbě Střední kvalita se fotky a videa můžou nahrát na OneDrive s využitím vašeho mobilního datového tarifu (pokud se připojíte k Wi-Fi, nahrají se přes Wi-Fi).

Změna účtu Microsoft, který používáte pro OneDrive

V aplikaci OneDrive klepněte na ... (více), klepněte na nastavení a potom na účet. Klepněte na odhlásit a pak se znovu přihlaste pomocí požadovaného účtu.

Zobrazení dostupného místa v úložišti

V aplikaci OneDrive klepněte na ... (více), dál na nastavení a potom na účet, kde uvidíte celkové a dostupné místo.

OneDrive pro Windows Phone 7.5

Zobrazit vše

Přidání fotky nebo videa

 1. Na telefonu najděte fotku nebo video, které chcete nahrát. Pokud chcete sdílet obrázek z online alba, budete ho napřed muset uložit do telefonu. To uděláte tak, že klepnete na ... (více), klepnete na uložit do telefonu a pak obrázek znovu otevřete z alba Uložené obrázky.

 2. Stiskněte a podržte fotku nebo video, klepněte na sdílet a pak klepněte na SkyDrive (nově OneDrive).

 3. Pokud chcete, přidejte popisek, a pak klepněte na odeslat.

  Fotky se nahrají v plném rozlišení. Pokud se chcete na tyto nahrané fotky podívat, v mobilní aplikaci OneDrive klepněte na Dokumenty a potom na Nahrané z mobilu.

Sdílení souboru nebo složky

 1. V aplikaci OneDrive stiskněte a podržte soubor nebo složku, kterou chcete sdílet.

 2. Zvolte, jestli chcete odkaz poslat e-mailem nebo ho zkopírovat do schránky. Pak se rozhodněte, jestli lidé můžou soubor jenom zobrazit nebo taky upravit.

 3. Pokud se rozhodnete poslat odkaz e-mailem, podle pokynů na obrazovce soubor nasdílejte. Pokud se rozhodnete zkopírovat odkaz do schránky, můžete ho sdílet tak, že ho vložíte do e-mailu, zprávy SMS, rychlé zprávy nebo na sociální síť.

Automatické ukládání pořízených fotek na OneDrive

 1. V seznamu aplikací klepněte na Nastavení.

 2. Přejděte doleva na aplikace a pak klepněte na fotky+fotoaparát.

 3. Zapněte možnost Automaticky nahrávat na SkyDrive (nově OneDrive).

Poznámka

 • Pokud má váš telefon jenom 256 MB paměti RAM, nebudete moci obrázky automaticky nahrávat na OneDrive. Další informace vám poskytne výrobce telefonu.

 • Obrázky se nahrávají v nízkém rozlišení. K zálohování obrázků v plném rozlišení použijte software Zune na počítači PC. Další informace najdete v článku Synchronizace hudby, obrázků a videí. Pokud chcete obrázky nahrát v plném rozlišení, postupujte podle kroků v části „Přidání fotky nebo videa“.

Změna účtu Microsoft, který používáte pro OneDrive

V aplikaci OneDrive otevřete nabídku nastavení, klepněte na odhlásit a pak se znovu přihlaste pomocí požadovaného účtu.

Zobrazení dostupného místa v úložišti

V aplikaci OneDrive přejděte na nastavení, kde uvidíte celkové a dostupné místo.

Přechod na OneDrive

Potřebujete další pomoc?