Uspořádání fotek a souborů

Až svoje fotky a soubory nahrajete na OneDrive, můžete je na webu OneDrive přeuspořádat, přejmenovat a přesunout, abyste v nich měli pořádek. Asi se budete muset přihlásit pomocí účtu Microsoft.

Zobrazit vše

Přeuspořádání souborů

 1. Přejděte do složky se soubory, které chcete přeuspořádat.

 2. Klepněte nebo klikněte na Seřadit podle a pak zvolte Změnit uspořádání.

 3. Pokud se zobrazí výzva, nainstalujte Microsoft Silverlight.

 4. Uspořádejte soubory přetažením na požadované místo.

 5. Klepněte nebo klikněte na Uložit pořadí řazení.

Poznámka

 • Soubory se s vlastním pořadím řazení zobrazí taky v mobilní aplikaci OneDrive pro telefon nebo tablet. Toto pořadí souborů v úložišti OneDrive se ale neprojeví v Průzkumníku souborů ani v aplikaci OneDrive pro Windows 8.1Windows RT 8.1.

Přejmenování souboru nebo složky

 1. Soubor nebo složku, kterou chcete přejmenovat, vyberte zaškrtnutím políčka v pravém horním rohu příslušné položky.

 2. Klepněte nebo klikněte na Správa, vyberte Přejmenovat a zadejte nový název.

  Tip

  • Pokud používáte Windows 8.1 nebo Windows RT 8.1, nebo pokud máte v počítači nainstalovanou aplikaci OneDrive pro plochu, můžete soubory v úložišti OneDrive přejmenovat pomocí Průzkumníka souborů.

Přesunutí souboru nebo složky na jiné místo

 1. Přejděte k souboru nebo složce, které chcete přesunout.

 2. Položku, kterou chcete přesunout, vyberte zaškrtnutím políčka v jejím pravém horním rohu. Můžete taky vybrat několik položek a přesunout je společně.

 3. Klepněte nebo klikněte na Správa, zvolte Přesunout do, vyberte cílovou složku a klepněte nebo klikněte na Přesunout. Pokud chcete položku uložit do nové složky, klepněte nebo klikněte na Nová složka.

Poznámky

 • Pokud používáte Windows 8.1 nebo Windows RT 8.1 nebo pokud máte v počítači nainstalovanou aplikaci OneDrive pro plochu, můžete soubory v úložišti OneDrive zkopírovat, přesunout a přejmenovat pomocí Průzkumníka souborů.

Kontaktujte podporu


Přechod na OneDrive

Potřebujete další pomoc?