Sdílení souborů a složek a změna oprávnění

OneDrive můžete použít ke sdílení fotek, dokumentů Microsoft Office a jiných souborů s lidmi.

Na webu OneDrive postupujte takto:

 1. Vyberte soubor nebo složku, kterou chcete sdílet, zaškrtnutím políčka v pravém horním rohu příslušné položky. Můžete taky vybrat několik položek a sdílet je společně.

 2. Na panelu v horní části stránky klepněte nebo klikněte na Sdílet a zvolte některou možnost sdílení.

Zobrazit vše

Pozvat osoby

Tuto možnost zvolte, pokud chcete oprávnění k položce udělit konkrétním osobám nebo skupinám. To vám později umožní v případě potřeby oprávnění konkrétním uživatelům nebo skupinám odebrat.

 1. Do pole Komu zadejte e-mailové adresy nebo jména kontaktů. Až do tohoto pole začnete zadávat údaje, můžete taky zvolit některý kontakt ze zobrazeného seznamu.

 2. Pokud chcete, doplňte poznámku pro příjemce.

 3. Klepnutím nebo kliknutím na Příjemci mohou pouze zobrazit nebo Příjemci mohou upravovat můžete změnit úroveň oprávnění. Pokud zvolíte Příjemci mohou upravovat, můžou příjemci k úpravě dokumentů Office použít Office Online bez přihlášení. Aby příjemci mohli dělat jiné změny (třeba přidat nebo odstranit soubory ve složce), musí se přihlásit pomocí účtu Microsoft. Pokud vyberete Příjemci mohou upravovat a některý příjemce tuto zprávu předá dál, budou moci sdílenou položku upravovat všichni, kteří tuto zprávu dostanou.

  Pokud chcete, aby se příjemci vždycky přihlásili pomocí účtu Microsoft (i když sdílenou položku chtějí jenom zobrazit), zaškrtněte políčko Příjemci se musí přihlásit pomocí účtu Microsoft. Tím zabráníte tomu, aby ke sdílené položce měl přístup někdo jiný, když příjemce vaši zprávu předá dál.

 4. Klepnutím nebo kliknutím na Sdílet uložíte nastavení oprávnění a odešlete zprávu s odkazem na tuto položku.

Poznámka

 • Osoby můžete pozvat bez znalosti jejich účtu Microsoft, dokonce i když zaškrtnete políčko Příjemci se musí přihlásit pomocí účtu Microsoft. K odeslání zprávy ostatním můžete použít libovolné e-mailové adresy, které máte k dispozici. Pokud položku chcete sdílet s lidmi, kteří nemají účet Microsoft, můžou si ho zdarma vytvořit.

Získat odkaz

Pomocí této možnosti můžete položky sdílet se spoustou lidí, které ani nemusíte osobně znát. Tyto odkazy můžete použít třeba v příspěvku na sociální síti, jako je Facebook, Twitter nebo LinkedIn. Můžete je taky použít ke sdílení pomocí e-mailu nebo rychlých zpráv, nemáte ale moc velkou kontrolu nad jednotlivými oprávněními.

 1. Zvolte požadovaný typ odkazu. Při vytvoření odkazu se oprávnění položky automaticky aktualizují.

  Pouze zobrazení
  Při sdílení položek pomocí tohoto typu odkazu si lidé můžou položky prohlížet bez přihlášení. Můžou taky tento odkaz předat dál jiným lidem.

  Upravit
  Při sdílení položek pomocí tohoto typu odkazu si lidé můžou položky prohlížet a pomocí Office Online upravovat dokumenty Office, obojí bez přihlášení. Aby mohli dělat jiné úpravy (třeba přidat nebo odstranit soubory ve složce), musí se přihlásit pomocí účtu Microsoft. Příjemci můžou odkaz pro úpravy předat dál jiným lidem a každý, kdo tento odkaz dostane, bude moci položky taky upravovat.

  Veřejné
  Veřejný odkaz je podobný odkazu Pouze zobrazení, navíc ale umožňuje sdílenou položku komukoli vyhledat. Pokud vyberete tuto možnost, ostatní se ke sdílené položce dostanou i v případě, že získaný odkaz nezveřejníte.

 2. Klepněte nebo klikněte na Vytvořit odkaz.

 3. Pokud chcete odkaz zveřejnit v některé sociální síti, klepněte nebo klikněte na její ikonu.

 4. Pokud chcete odkaz vložit do zprávy s omezeným počtem znaků (třeba do textové zprávy) nebo sdílet v tištěném dokumentu, kliknutím na Zkrátit odkaz vytvořte kratší adresu URL. Díky tomu bude odkaz vypadat líp a půjde snadněji zadat do webového prohlížeče.

  Poznámka

  • Pokud použijete zkrácený odkaz, může někdo snadněji uhádnout webovou adresu položek, které sdílíte.

Publikovat na Facebook

Tuto možnost vyberte, pokud chcete fotky nebo video publikovat přímo na Facebook.

Fotky:

 1. V poli Název alba zvolte existující album nebo vytvořte nové.

 2. Pokud vytvoříte nové album, zadejte název, přidejte volitelný popis a zvolte nastavení ochrany osobních údajů, jaké má Facebook pro toto album použít.

 3. Klepněte nebo klikněte na Publikovat.

Video:

 • Pokud chcete, zadejte popis, a klepněte nebo klikněte na Publikovat.

Jak zobrazit všechny položky, které sdílíte

Klepněte nebo klikněte na Sdílené v levém podokně a pak klepněte nebo klikněte na Sdílené mnou.

Jak přestat sdílet položku nebo změnit oprávnění osob

 1. Zaškrtněte políčko v pravém horním rohu sdílené položky a pak klepněte nebo klikněte na Sdílení na panelu v horní části stránky.

 2. V oblasti Sdíleno s vyberte oprávnění, která chcete změnit. Oprávnění osoby nebo skupiny můžete přepínat mezi úpravou a zobrazením, případně přestat sdílet prostřednictvím odkazů, které jste vytvořili.

Poznámky

Kontaktujte podporu


Přechod na OneDrive

Potřebujete další pomoc?