Dotazy k předplatnému plánu úložiště a fakturaci

Tady najdete odpovědi na některé nejčastější dotazy k nákupu tarifu úložiště OneDrive.

Zobrazit vše

Jaké tarify úložiště se nabízejí a kolik stojí?

Jsou dostupné tarify 100 GB a 200 GB. (Tarify 20 GB a 50 GB se už neprodávají, pokud ale některý už máte, můžete ho dál používat.) Všechny tarify se fakturují měsíčně ode dne, kdy jste si předplatné koupili. Pokud si chcete prohlédnout ceny pro svou zemi nebo oblast, přejděte na stránku s tarify pro OneDrive. Pokud chcete koupit tarif úložiště v jiné zemi nebo oblasti, přečtěte si článek Tarify úložiště podle země a oblasti.

Mám potíže s uplatněním kódu pro navýšení úložiště

Zkontrolujte, jestli jste kód zadali správně. Kód má 25 číslic. Pokud jste kód zadali správně a pořád nefunguje, zkuste počkat pár minut a zadat ho znovu.

Mám zakoupený roční tarif úložiště. Co se stane, když se změní na měsíční?

Snížili jsme cenu tarifů úložiště a všechny roční tarify změnili na měsíční. Ve prospěch vašeho původního způsobu platby se připíše refundace za zbývající dny ročního tarifu. Banka vám tuto refundaci vydá, i když tento způsob platby už není aktivní. Úložiště, které je součástí Office nebo Windows, se bude dál fakturovat ročně.

Poznámka

 • Nemůžete si předplatit na několik měsíců dopředu, ale měsíční tarify se obnovují automaticky, takže se nemusíte obávat, že byste za nějaký měsíc zapomněli zaplatit.

Kdy vyprší platnost předplatného?

Platnost předplatných nevyprší. Každý měsíc se automaticky obnovují, dokud je nezrušíte. Pokud chcete zjistit, kdy se předplatné obnoví nebo vyprší, pokud jste ho zrušili, přejděte na Úložiště na webu OneDrive a pak klepnutím nebo kliknutím na Spravovat vedle svého tarifu úložiště přejděte na web účtu Microsoft.

Proč se v úložišti OneDrive nezobrazuje můj tarif?

Pokud se v úložišti OneDrive nezobrazuje váš tarif, přejděte na stránku Úložiště a pak klepněte nebo klikněte na Tarify v levém podokně.

Jak můžu aktualizovat fakturační údaje pro svoje předplatné?

 1. Přejděte na stránku Úložiště na webu OneDrive.

 2. Klepnutím nebo kliknutím na Spravovat vedle svého tarifu úložiště přejděte na web účtu Microsoft.

 3. Pokud chcete změnit svoje osobní údaje, klepněte nebo klikněte na Profil a pak klepněte nebo klikněte na Upravit profil.

  Pokud chcete upravit způsob platby, klepněte nebo klikněte na Předplatné, klepněte nebo klikněte na Správa nad svým předplatným pro OneDrive, zvolte Změnit způsob platby a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka

 • Při automatickém prodloužení vašeho tarifu úložiště se použije nový způsob platby a nové údaje.

Proč mám i po zrušení předplatného pořád dostupné úložiště o větší kapacitě?

Po zrušení předplatného je úložiště dostupné až do data jeho vypršení. Pokud máte při vypršení platnosti předplatného překročené zbývající místo v úložišti, budete si moci prohlížet, sdílet a stahovat soubory, které jste si dali na OneDrive, ale nebudete moci nahrávat soubory, dokud si nekoupíte další úložiště nebo neuvolníte místo.

Jak můžu přejít na nižší tarif úložiště?

Pokud si koupíte tarif úložiště, jehož velikost přesahuje vaše potřeby, zrušte předplatné podle pokynů v následující části. Pak počkejte na vypršení platnosti vašeho tarifu a vyberte si tarif s menším úložištěm. Před přechodem na nový tarif zajistěte, aby aktuálně využívané úložiště bylo menší než limit úložiště nového tarifu.

Jak zruším svoje předplatné?

Předplatné nejde zrušit, můžete ale zrušit automatické obnovení:

 1. Přejděte na stránku Úložiště na webu OneDrive.

 2. Klepnutím nebo kliknutím na Spravovat vedle svého tarifu úložiště přejděte na web účtu Microsoft.

 3. Klepněte nebo klikněte na Předplatné.

 4. Klepněte nebo klikněte na Správa nad svým předplatným pro OneDrive.

 5. Zvolte Zrušit předplatné a potom klepněte nebo klikněte na Další.

 6. Klepněte nebo klikněte na Potvrdit zrušení.

  Poznámky

  • Po zrušení předplatného bude váš tarif úložiště dostupný až do data vypršení jeho platnosti. Po vypršení platnosti tarifu se OneDrive vrátí na bezplatný tarif.

  • Ve většině případů se za předplatné úložiště OneDrive peníze nevrací, s výjimkou situací vyžadovaných zákonem.

Jak si obnovím předplatné?

Nemusíte dělat nic. Tarify úložiště OneDrive se prodlužují automaticky.

Co se stane, když přejdu na vyšší tarif úložiště?

Pokud přejdete na vyšší tarif, bude vám naúčtován rozdíl mezi cenou nového tarifu a zbývající dobou vašeho stávajícího tarifu. Datum obnovení vašeho předplatného se změní na datum, ke kterému jste si koupili vyšší tarif úložiště.

Jak můžu změnit způsob platby?

Poznámka: Pokud si chcete koupit vyšší tarif úložiště pomocí jiného způsobu platby, napřed změňte způsob platby a teprve potom si vyberte nový tarif úložiště.

Změna způsobu platby:

 1. Přejděte na stránku Úložiště na webu OneDrive.

 2. Klepnutím nebo kliknutím na Spravovat vedle svého tarifu úložiště přejděte na web účtu Microsoft.

 3. Klepněte nebo klikněte na Předplatné, klepněte nebo klikněte na Správa nad svým předplatným pro OneDrive, zvolte Změnit způsob platby a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Co mám dělat, když je můj způsob platby odmítnutý nebo označený za neplatný?

Příčinou odmítnutí způsobu platby je zpravidla problém s fakturačními údaji, informacemi o platební kartě nebo jiným způsobem platby. Pomocí následujícího postupu můžete ověřit správnost fakturačních údajů nebo změnit způsob platby:

 1. Přejděte na stránku Úložiště na webu OneDrive.

 2. Klepnutím nebo kliknutím na Spravovat vedle svého tarifu úložiště přejděte na web účtu Microsoft.

 3. Klepněte nebo klikněte na Možnosti platby a vyberte možnost platby, kterou používáte pro svoje předplatné tarifu úložiště OneDrive.

 4. Pokud potřebujete tyto údaje změnit, klepněte nebo klikněte na Upravit.

  Pokud chcete použít jiný způsob platby, klepněte nebo klikněte na Předplatné, klepněte nebo klikněte na Správa nad svým předplatným pro OneDrive, zvolte Změnit způsob platby a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka

 • Pokud jsou platební údaje správné, ale tato chyba se pořád opakuje, vyžádejte si další informace od své banky.

Poznámky

Přechod na OneDrive

Potřebujete další pomoc?