Dotazy k předplatnému plánu úložiště a fakturaci

Tady najdete odpovědi na některé nejčastější dotazy k nákupu tarifu úložiště OneDrive. Tipy, jak najednou nahrávat nebo stahovat velké objemy dat (například 50 nebo 100 GB), najdete v článku Jak dosáhnout maximální rychlosti nahrávání a stahování.

Zobrazit vše

Jaké tarify úložiště se nabízejí a kolik stojí?

Pokud se chcete podívat, jaké tarify úložiště a ceny se nabízejí ve vaší zemi nebo oblasti, přejděte na stránku Správa úložiště na webu OneDrive a klepněte nebo klikněte na Upgradovat v levém podokně.

Mám potíže s uplatněním kódu pro navýšení úložiště

Zkontrolujte, jestli jste kód zadali správně. Kód má 25 číslic. Pokud jste kód zadali správně a pořád nefunguje, zkuste počkat pár minut a zadat ho znovu.

Kdy vyprší platnost předplatného?

Předplatné se automaticky obnovuje, dokud ho nezrušíte. Jeho platnost nevyprší. Pokud jste zaplatili na celý rok, obnoví se předplatné automaticky k datu, kdy jste si ho koupili. Pokud jste zaplatili na měsíc, obnoví se tarif automaticky následující měsíc. Pokud chcete zjistit, kdy se předplatné obnoví nebo vyprší (pokud jste ho zrušili), přejděte na stránku Správa úložiště na webu OneDrive.

Proč se v úložišti OneDrive nezobrazuje můj tarif?

Pokud se v úložišti OneDrive nezobrazuje váš tarif, přejděte na stránku Správa úložiště a aktualizujte ji. Asi se budete muset přihlásit pomocí účtu Microsoft.

Jak můžu aktualizovat fakturační údaje pro svoje předplatné?

 1. Přejděte na stránku Správa úložiště na webu OneDrive.

 2. Klepnutím nebo kliknutím na Správa vedle svého tarifu úložiště přejděte na web účtu Microsoft.

 3. Pokud chcete změnit svoje osobní údaje, klepněte nebo klikněte na Profil a pak klepněte nebo klikněte na Upravit profil.

  Pokud chcete upravit způsob platby, klepněte nebo klikněte na Předplatné, klepněte nebo klikněte na Správa nad svým předplatným pro OneDrive, zvolte Změnit způsob platby a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka

 • Při automatickém prodloužení vašeho tarifu úložiště se použije nový způsob platby a nové údaje.

Proč mám i po zrušení předplatného pořád dostupné úložiště o větší kapacitě?

Po zrušení předplatného je úložiště dostupné až do data jeho vypršení. Pokud máte při vypršení platnosti předplatného překročené zbývající místo v úložišti, budete si moct prohlížet, sdílet a stahovat soubory, které jste si dali na OneDrive, ale nebudete moct nahrávat soubory, dokud si nekoupíte další úložiště nebo neuvolníte místo.

Jak můžu přejít na nižší tarif úložiště?

Pokud si koupíte tarif úložiště, jehož velikost přesahuje vaše potřeby, zrušte předplatné podle pokynů v následující části. Počkejte na vypršení platnosti vašeho tarifu a vyberte si tarif s menším úložištěm. Pokud jste zaplatili na celý rok, můžete navíc jednou během tohoto roku přejít na nižší tarif. Za tímto účelem budete muset kontaktovat zákaznickou podporu. Před přechodem na nový tarif zajistěte, aby aktuálně využívané úložiště bylo menší než limit úložiště nového tarifu.

Jak zruším svoje předplatné?

Předplatné nejde zrušit, můžete ale zrušit automatické obnovení:

 1. Přejděte na stránku Správa úložiště na webu OneDrive.

 2. Klepnutím nebo kliknutím na Správa vedle svého tarifu úložiště přejděte na web účtu Microsoft.

 3. Klepněte nebo klikněte na Předplatné.

 4. Klepněte nebo klikněte na Správa nad svým předplatným pro OneDrive.

 5. Zvolte Zrušit předplatné a potom klepněte nebo klikněte na Další.

 6. Klepněte nebo klikněte na Potvrdit zrušení.

  Poznámka

  • Po zrušení předplatného bude váš tarif úložiště dostupný až do data vypršení jeho platnosti. Po vypršení platnosti tarifu se OneDrive vrátí na bezplatný tarif.

Jak si obnovím předplatné?

Nemusíte dělat nic. Tarify úložiště OneDrive se prodlužují automaticky.

Můžu si tarif úložiště upgradovat uprostřed období předplatného?

Ano, můžete přejít na nový tarif s větším úložištěm nebo přejít z tarifu s měsíčními platbami na tarif s ročními platbami, který je stejně velký nebo větší. Bude vám naúčtován rozdíl mezi cenou nového tarifu a zbývající dobou vašeho stávajícího tarifu. Datum obnovení vašeho předplatného se změní na datum, ke kterému jste tarif úložiště upgradovali.

Jak můžu požádat o vrácení peněz?

Ve většině případů se za předplatné úložiště OneDrive peníze nevrací, s výjimkou situací vyžadovaných zákonem.

Jak můžu změnit způsob platby?

Poznámka: Pokud si chcete tarif úložiště upgradovat pomocí jiného způsobu platby, napřed změňte způsob platby a teprve potom si vyberte nový tarif úložiště.

Změna způsobu platby:

 1. Přejděte na stránku Správa úložiště na webu OneDrive.

 2. Klepnutím nebo kliknutím na Správa vedle svého tarifu úložiště přejděte na web účtu Microsoft.

 3. Klepněte nebo klikněte na Předplatné, klepněte nebo klikněte na Správa nad svým předplatným pro OneDrive, zvolte Změnit způsob platby a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Co mám dělat, když je můj způsob platby odmítnutý nebo označený za neplatný?

Příčinou odmítnutí způsobu platby je zpravidla problém s fakturačními údaji, informacemi o platební kartě nebo jiným způsobem platby. Pomocí následujícího postupu můžete ověřit správnost fakturačních údajů nebo změnit způsob platby:

 1. Přejděte na stránku Správa úložiště na webu OneDrive.

 2. Klepnutím nebo kliknutím na Správa vedle svého tarifu úložiště přejděte na web účtu Microsoft.

 3. Klepněte nebo klikněte na Možnosti platby a vyberte možnost platby, kterou používáte pro svoje předplatné tarifu úložiště OneDrive.

 4. Pokud potřebujete tyto údaje změnit, klepněte nebo klikněte na Upravit.

  Pokud chcete použít jiný způsob platby, klepněte nebo klikněte na Předplatné, klepněte nebo klikněte na Správa nad svým předplatným pro OneDrive, zvolte Změnit způsob platby a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka

 • Pokud jsou platební údaje správné, ale tato chyba se pořád opakuje, vyžádejte si další informace od své banky.

Poznámky

Přejít na OneDrive


Další materiály

Potřebujete další pomoc?
Zeptejte se ve fóru pro OneDrive.

Máte nápady pro OneDrive?
Sdělte nám svůj názor.

Nemůžete se dostat na OneDrive?
Zkontrolujte stav služby.

Potřebujete pomoc při úpravě dokumentů Office na webu OneDrive?
Přejít na podporu Office Online