Poradce při potížích se synchronizací OneDrivuPostup pro zobrazení jakýchkoli problémů ovlivňujících synchronizaci složky OneDrive:

 • Na počítači PC klikněte v oznamovací oblasti úplně vpravo na hlavním panelu pravým tlačítkem na ikonu OneDrive (Ikona OneDrive) a pak klikněte na Zobrazit problémy se synchronizací. (Možná budete muset kliknout na šipku Zobrazit skryté ikony Šipka Zobrazit skryté ikony vedle oznamovací oblasti, abyste ikonu OneDrive viděli.)
 • Na Macu klikněte na stavovou ikonu OneDrive v řádku nabídek a pak klikněte na Zobrazit potíže.

Následují řešení některých běžných problémů se synchronizací úložiště OneDrive.

Zobrazit vše

Připojení ke službě OneDrive bylo ztraceno nebo došlo k dočasným potížím služby OneDrive.

Zkuste restartovat aplikaci OneDrive.

Restartování aplikace OneDrive pro Windows

 1. Klikněte v oznamovací oblasti úplně vpravo na hlavním panelu pravým tlačítkem na ikonu OneDrive (Ikona OneDrive). (Možná budete muset kliknout na šipku Zobrazit skryté ikony Šipka Zobrazit skryté ikony vedle oznamovací oblasti, abyste ikonu OneDrive viděli.)
 2. Klikněte na Ukončit.

 3. Klikněte na Start, do vyhledávacího pole zadejte OneDrive a pak klikněte na Microsoft OneDrive. Tím se otevře vaše složka OneDrive a zároveň se spustí služba OneDrive.

Restartování aplikace OneDrive pro Mac

 1. Klikněte na ikonu OneDrive v řádku nabídek.

 2. Klikněte na Ukončit aplikaci OneDrive.

 3. Použijte nástroj Spotlight k vyhledání položky OneDrive a otevřete ji.

Nemáte příslušná oprávnění k souboru nebo složce, které jste chtěli přidat.

Zkuste otevřít soubor nebo složku a přesvědčte se, zda máte oprávnění k uložení kopie. Pokud máte problém s přístupem k souboru v síti, obraťte se na správce sítě.

Soubor nelze odeslat, protože v daném umístění již existuje soubor nebo složka se stejným názvem.

To se může stát, když ve stejný okamžik nahráváte soubory na web OneDrive, nebo pokud jste udělali změny ve složce OneDrive na jiném počítači, který se ve stejný okamžik synchronizuje. Přejmenujte soubor nebo složku a zkuste je přidat znovu.

Přidaný soubor je příliš velký.

Zkomprimujte nebo zmenšete soubor, aby měl méně než 10 GB, a zkuste to znovu. Pokud jste přidali poznámkový blok OneDrive, zkontrolujte, jestli je každý oddíl menší než 1 GB.

V úložišti OneDrive není dostatek prostoru pro soubor nebo složku, které jste přidali.

Získejte víc úložného prostoru nebo přesuňte soubory, které už v úložišti OneDrive nepotřebujete, pryč ze složky OneDrive.

Úložiště OneDrive je plné.

Získejte víc úložného prostoru nebo přesuňte soubory, které už v úložišti OneDrive nepotřebujete, pryč ze složky OneDrive.

Název souboru obsahuje nepovolené znaky.

Změňte jeho název tak, aby nezačínal ani nekončil mezerou, nekončil tečkou a neobsahoval žádný z následujících znaků: / \ < > : * " ? |

Soubory a složky nesmí mít tyto názvy: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9.

Přidaný soubor byl právě používán.

Pokud jste ho měli otevřený v aplikaci, uložte ho a zavřete aplikaci. Potom ho zkuste přidat znovu.

Přidávaný soubor nebo složka se nachází na přenosném médiu, například na CD nebo na jednotce USB Flash, které není dostupné.

Ověřte, že je přenosné médium správně připojené k počítači, a zkuste soubor přidat znovu.

Cesta k souboru je příliš dlouhá.

Úplná cesta včetně názvu souboru musí obsahovat méně než 255 znaků. Zkraťte název souboru nebo podsložek ve složce OneDrive nebo vyberte podsložku, která je blíže ke složce nejvyšší úrovně. Pak s využitím následujícího postupu začněte znovu synchronizovat složku OneDrive v počítači:

 1. Klikněte na Start, do vyhledávacího pole zadejte OneDrive a pak klikněte na Microsoft OneDrive. (Na Macu vyhledejte aplikaci OneDrive pomocí nástroje Spotlight.)

 2. Opět vyberte nastavení úložiště OneDrive, včetně výběru umístění vaší složky OneDrive a výběru, zda chcete či nechcete zapnout funkci Získání souborů.

V počítači dochází volné místo.

Uvolněte místo na disku a pak pomocí následujícího postupu začněte znovu synchronizovat složku OneDrive v počítači:

 1. Klikněte na Start, do vyhledávacího pole zadejte OneDrive a pak klikněte na Microsoft OneDrive. (Na Macu vyhledejte aplikaci OneDrive pomocí nástroje Spotlight.)

 2. Opět vyberte nastavení úložiště OneDrive, včetně výběru umístění vaší složky OneDrive a výběru, zda chcete či nechcete zapnout funkci Získání souborů.

Poznámka


Přechod na OneDrive

Potřebujete další pomoc?