Jak dosáhnout maximální rychlosti nahrávání a stahování

Doba nahrávání nebo stahování velkého objemu dat z úložiště OneDrive závisí na rychlosti připojení k Internetu, geografické vzdálenosti od našich serverů, množství dat, které vám poskytovatel internetových služeb umožní během dne nahrát, rychlosti počítače a dalších faktorech. Tady je několik tipů pro dosažení maximální přenosové rychlosti:

  • Použijte kabelové připojení namísto bezdrátového.

  • Při nahrávání nebo stahování velkého množství dat nespouštějte v počítači další aplikace.

  • Při přenosu velkého množství dat nevyužívejte připojení k Internetu k dalším aktivitám. Můžete taky zkusit nahrávat nebo stahovat data v noci, kdy připojení tolik nevyužívají ostatní lidé ve vaší oblasti.

  • Před zahájením přenosu velkého množství dat zkontrolujte, jestli počítač není nastavený na přechod do režimu spánku. Pokud přejde do režimu spánku, veškeré nahrávání a stahování se zastaví.

Pokud chcete otestovat rychlost svého připojení, vyhledejte na webu termín „test rychlosti připojení“. Až budete znát rychlost svého připojení, můžete na webu najít „výpočet doby nahrávání“ nebo „výpočet doby stahování“ a zjistit, jak dlouho potrvá nahrávání nebo stahování konkrétního objemu dat.

Kontaktujte podporu


Přechod na OneDrive

Potřebujete další pomoc?