Aplikace OneDrive pro Xbox 360: nejčastější dotazy

Tady najdete odpovědi na některé nejčastější dotazy k používání aplikace OneDrive pro Xbox 360. Pokud chcete získat informace a zjistit stav služby pro aplikaci OneDrive pro Xbox One, přejděte na podporu pro Xbox.

Zobrazit vše

Proč se některá videa při přehrávání na Xboxu trhají?

K tomu může dojít, pokud mají videa příliš vysokou přenosovou rychlost pro vaše připojení k Internetu. Zkuste video překódovat a znovu ho nahrát.

Co můžu udělat, když moje jmenovka hráče pro Xbox používá jiný účet Microsoft, než který používám pro OneDrive?

Pokud chcete fotky a videa, která máte ve svém úložišti OneDrive, zobrazit na Xboxu, musíte pro OneDrive a Xbox používat stejný účet Microsoft. Doporučujeme používat vždycky jeden účet na osobu, abyste měli veškerý svůj obsah, kontakty, bezpečnostní údaje a fakturační údaje na jednom místě. Máte několik možností:

 • Jmenovku hráče pro Xbox můžete přesunout do účtu Microsoft, který používáte pro OneDrive. Informace o tomto postupu vám poskytne podpora pro Xbox.

 • Obsah úložiště OneDrive můžete přesunout do účtu Microsoft propojeného s Xboxem. Nejrychleji toho docílíte tak, že pomocí desktopové aplikace OneDrive svůj účet odpojíte. Tento postup se nedá použít na počítači s Windows 8, pokud se k němu přihlásíte pomocí svého účtu Microsoft.

  1. Účet odpojíte tak, že přejdete na téma Aplikace OneDrive pro plochu Windows: nejčastější dotazy a budete postupovat podle kroků u otázky „Můžu změnit účet, který používám pro OneDrive?

  2. Po odpojení účtu přesuňte složku OneDrive v počítači do jiného umístění.

  3. Znovu spusťte aplikaci OneDrive a přihlaste se pomocí účtu, který používáte pro Xbox. Budete muset znovu vybrat umístění složky OneDrive.

  4. Zkopírujte obsah ze složky OneDrive, který jste původně přesunuli, do nově vytvořené složky OneDrive.

Pokud se k mému Xboxu přihlásí někdo jiný, můžeme zobrazit obsah jeho úložiště OneDrive?

Pokud chce přihlášený uživatel používat aplikaci OneDrive, musí mít Zlaté členství Xbox LIVE. Pokud máte Zlaté členství Xbox LIVE, můžete po přihlášení k Xboxu někoho jiného zobrazit svoje fotky a videa.

Poznámka

Zobrazuje se zpráva, že nejde zobrazit sdílené soubory

To se stane, když se k vašemu Xboxu přihlásí někdo jiný s výchozím nastavením Mladistvý nebo Dítě. Uživatel s tímto profilem se musí odhlásit. Pokud chcete změnit nastavení svého profilu, přejděte do části Nastavení, zvolte možnost Ochrana osobních údajů a nastavte možnost Členský obsah na hodnotu Každý.

Zobrazuje se chybová zpráva

 • Kód chyby 2: Přihlašování trvalo moc dlouho. Zkontrolujte připojení Xboxu k Internetu a zkuste se odhlásit a znovu přihlásit.

 • Kód chyby začínající 0x8, třeba 0x80070005, 0x80048821, 0x80072EF3, 0x8000000A, 0x83118834, 0x80048823 nebo 0x8007274C: Při přihlašování ke službě OneDrive se vyskytl problém. To se může stát, pokud jste od doby, kdy jste se prvně přihlásili k Xboxu, změnili heslo účtu Microsoft nebo přejmenovali svůj účet, když jste přešli na Outlook.com. Pokud chcete zadat aktuální heslo, postupujte takto:

  1. Stiskněte tlačítko Xbox Guide na ovladači, přejděte na Settings (Nastavení) a vyberte Profile (Profil).

  2. Zvolte možnost Account Security (Zabezpečení účtu).

  3. Zvolte možnost Security Proofs (Prvky zabezpečení) a zadejte informace o svém účtu.

  4. Znovu spusťte aplikaci.

 • Kódy chyby 8–14 nebo 17: Asi došlo k problému se službou OneDrive. Pokuste se aplikaci zavřít a znovu spustit, nebo to zkuste znovu později.

 • Kód chyby 15: Účet OneDrive je zablokovaný. Pokud chcete zjistit další informace, přejděte na web OneDrive.

 • Kódy chyby 18–22: Vyskytl se problém s informacemi, které aplikace OneDrive obdržela od služby OneDrive. Zkuste aplikaci zavřít a znovu ji spustit.

 • Kód chyby 23 (při přehrávání videa): Zkuste aplikaci ukončit a znovu ji spustit. Pokud to nefunguje, Xbox asi tento formát videa nepodporuje.

Pokud se zobrazí jiná chybová zpráva, zavřete aplikaci OneDrive a znovu ji spusťte. Tím se vyřeší většina problémů.

Další pomoc s prohlížením fotek a videí v této aplikaci najdete v podpoře Xboxu pro aplikaci OneDrive.

Kontaktujte podporu


Přechod na OneDrive

Potřebujete další pomoc?