Pro web Outlook.com jsou přichystaná vylepšení, ale vaše heslo, přihlašovací údaje a data se nezmění.
Důležité: Pokud jste svůj účet upgradovali, nemusí už informace v tomto článku platit. Pokud chcete vědět více, přejděte na stránku Vítá vás Outlook na webu.

Přidání všech vašich e-mailových účtů na Outlook.com

Outlook.com

IMAP (včetně Yahoo!)

Pokud si na Outlook.com přidáte účet IMAP (třeba Yahoo Mail), můžete dál posílat a přijímat nové e-maily ze své současné adresy a naimportovat si staré e-maily a informace z kalendáře. K přidání účtu použijte následující postup.

Spuštění nástroje pro import

Nástroj pro import naimportuje vaše existující e-mailové zprávy a nastaví Outlook.com tak, abyste mohli posílat e-maily ze své adresy účtu IMAP. Spusťte nástroj pro import a postupujte podle pokynů na obrazovce. Až budete hotoví, vraťte se na tuto stránku a dokončete ostatní kroky.

Spuštění nástroje pro import účtu Yahoo

Spuštění nástroje pro import jiných účtů IMAP

Automatické přeposílání e-mailů na Outlook.com

Tady najdete pokyny pro Yahoo Mail na webu Yahoo!.

Pokud chcete nastavit automatické přeposílání u jiných účtů IMAP, prohlédněte si sekci podpory svého poskytovatele e-mailu.

Přidání kontaktů

Pokud máte účet Yahoo, můžete si seznam kontaktů naimportovat do webové služby Lidé na Outlook.com. Jestliže používáte jinou e-mailovou službu, možná budete moct svůj seznam kontaktů připojit.

Přechod na stránku Lidé

 1. Klikněte na šipku vedla loga Outlook.com v levém horním rohu.

  Logo Outlook.com a šipka
 2. Klikněte na Lidé.

  Dlaždice pro přístup k poště, lidem, kalendáři a úložišti OneDrive

Import kontaktů Yahoo

 1. Na stránce Lidé klikněte v oblasti Importovat kontakty na Spustit import.

 2. Klikněte na Yahoo! a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Jiné e-mailové služby

 1. Přihlaste se k e-mailovému účtu, ze kterého chcete importovat kontakty.

 2. Exportujte kontakty do souboru .CSV a uložte si ho na pevný disk.

  Různé e-mailové služby používají odlišný postup. Další informace najdete na stránkách podpory svého poskytovatele e-mailu.

 3. Přihlaste se k účtu Outlook.com.

 4. Na stránce Lidé klikněte v oblasti Importovat kontakty na Spustit import a pak klikněte na Jiné e-mailové služby.

 5. Přejděte na soubor, který jste si uložili v kroku 2, klikněte na Nahrát a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud později účet odpojíte, nebudou se už tyto kontakty zobrazovat v seznamu kontaktů na Outlook.com.

Import nebo odběr kalendáře

Další informace o rozdílu mezi importem a odběrem kalendáře popisuje článek Import nebo odběr kalendáře na Outlook.com.

Import informací z kalendáře

Tady najdete postup pro export kalendářů Yahoo!.

Abyste mohli informace z kalendáře naimportovat na Outlook.com z jiných účtů IMAP, musíte ho napřed vyexportovat. Potřebný postup se u různých služeb může lišit. Až informace z kalendáře úspěšně vyexportujete, importujte kalendář podle postupu v článku Import nebo odběr kalendáře na Outlook.com.

Odběr kalendáře

Při odběru kalendáře musíte napřed získat jeho privátní adresu URL (často to není adresa URL, která se zobrazuje v panelu Adresa prohlížeče). Potřebný postup se u různých služeb může lišit. Až budete mít privátní adresu URL, postupujte podle pokynů k odběru kalendáře v článku Import nebo odběr kalendáře na Outlook.com. Při přidávání nových událostí do kalendáře budete v obou případech muset přejít na svůj účet IMAP.

Poznámky

 • Pokud si naimportujete kalendář a chcete dál dostávat nové události nebo aktualizace, oznamte lidem, aby je posílali na vaši e-mailovou adresu Outlook.com.

 • Pokud jste sdíleli svůj kalendář na účtu IMAP, budete asi chtít nasdílet svůj kalendář na Outlook.com.

Zvolení adresy odesílatele

E-maily můžete posílat z libovolného účtu, který jste si přidali na Outlook.com.

 1. Kliknutím na Nová zpráva začněte psát nový e-mail.

 2. Klikněte na šipku dolů vedle vaší e-mailové adresy (vlevo nahoře).

 3. Vyberte některou adresu ze seznamu.

Nastavení výchozí adresy Od

Pokud posíláte hodně e-mailů z jedné z vašich adres, můžete ji nastavit jako výchozí adresu Od.

 1. Klikněte na ikonu Možnosti Ikona Možnosti a pak klikněte na Možnosti.
 2. Klikněte na Vaše e-mailové účty.

 3. V oblasti Výchozí adresa Od vyberte adresu, ze které chcete obvykle odesílat zprávy.

 4. Do schránky se vrátíte kliknutím na logo Outlook.com vlevo nahoře.

Roztřídění příchozích e-mailů do složek

Pokud chcete mít e-maily z odlišných adres oddělené (například z osobní a firemní adresy), dokáže Outlook.com automaticky třídit příchozí poštu do různých složek.

 1. Klikněte na ikonu MožnostiIkona Možnosti a pak klikněte na Další nastavení pošty.
 2. V části Přizpůsobení služby Outlook klikněte na Pravidla pro třídění nových zpráv a pak klikněte na Nové.

 3. V oblasti Krok 1 postupujte takto:

  V prvním seznamu vyberte možnost Řádek Komu nebo Kopie.

  V druhém seznamu vyberte možnost obsahuje.

  Do textového pole zadejte adresu e-mailu, který chcete třídit.

 4. V oblasti Krok 2 udělejte jednu z těchto věcí:

  Pokud složka už existuje, vyberte Přesunout do složky a vyberte některou složku ze seznamu.

  Pokud složka ještě neexistuje, vyberte Přesunout do nové složky a zadejte název složky.

  Zprávu můžete taky automaticky přeposlat, odstranit, přidat nebo odebrat kategorii nebo označit příznakem.

 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Poznámka

 • Zprávy odeslané seznamu adresátů se do této složky nepřidají.

Pokud potřebujete další pomoc s přidáním e-mailových účtů, kontaktujte zákaznickou podporu.

Další informace

Potřebujete další pomoc? Odpověď na svou otázku můžete najít ve fóru pro Outlook.com.

Získejte nápovědu k aplikaci Outlook pro plochu.

Máte nápady pro Outlook.com? Rádi bychom je poznali.