Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro pomocníka při upgradu a instalační program Windows 8.1.

Poslední aktualizace: květen 2013

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje celou řadu pravidel shromažďování a používání osobních údajů při použití Pomocníka při upgradu na Windows 8.1 („Pomocník při upgradu“) a instalačního programu Windows 8.1 („instalační program“). Zaměřuje se na funkce komunikující s Internetem. Nevztahuje se na žádné jiné online nebo offline weby, produkty a služby společnosti Microsoft.

  • Pokud je Pomocník při upgradu na Windows 8.1 spuštěn z webu, pomůže vám zjistit, zda je aktuální počítač připraven k upgradu na Windows 8.1, a bude vás informovat o kompatibilitě vašich programů a zařízení. Jakmile zjistíte, že je váš počítač připraven, můžete si Windows 8.1 zakoupit, stáhnout a nainstalovat.

  • Pokud je instalační program Windows 8.1 spuštěn z webu, umožní po zadání kódu Product Key, který již máte, stáhnout a nainstalovat Windows 8.1.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace

Po spuštění Pomocníka při upgradu na Windows 8.1 nebo instalačního programu Windows 8.1 zjišťujeme, zda nejsou k dispozici nějaké aktualizace, abyste měli jistotu, že stahujete a spouštíte aktuální verzi. V případě, že budou nalezeny nějaké aktualizace, automaticky se stáhnou a nainstalují do počítače. Může se jednat mimo jiné o následující typy aktualizací:

Aktualizace instalace:
Důležité softwarové aktualizace instalačních souborů, které pomáhají zajistit úspěšnou instalaci

Aktualizace ovladačů in-box:
Důležité aktualizace ovladačů pro verzi Windows, kterou instalujete

Při zjišťování kompatibility v Pomocníkovi při upgradu shromažďujeme určité informace o vašem prostředí pro potenciální upgrade, jako jsou například funkce vašeho počítačového hardwaru, zařízení připojená k počítači a programy nainstalované v počítači. Informace o vydavateli programu mohou v některých případech obsahovat například jméno výrobce nebo jeho e-mailovou adresu.

Informace o vaší aktuálně nainstalované verzi Windows odesíláme společnosti Arvato Digital Services, LLC („Arvato“), abychom doporučili edici Windows 8.1, kterou si v Pomocníkovi při upgradu můžete koupit nebo v instalačním programu stáhnout. Arvato je nezávislá společnost, která poskytuje elektronický katalog produktů a nákupní prostředí pro Pomocníka při upgradu a instalační program Windows 8.1. Za účelem doporučení edice Windows 8.1 budou společnosti Arvato zaslány následující informace:

  • Architektura

  • Jazyk

  • Verze

  • Stav licence

  • Kód Product Key

  • Kód země na základě zeměpisné polohy

Pokud se rozhodnete pro koupi, budou veškeré fakturační údaje shromážděny a zpracovány společností Arvato, hlavním prodejcem tohoto programu.

Použití informací

Informace, které od vás shromažďujeme, použije společnost Microsoft a jí řízené pobočky a afilace k povolení funkcí, které používáte, a k poskytování služeb nebo realizaci transakcí, které jste si vyžádali nebo autorizovali. Shromážděné informace používáme konkrétně k určení správných ovladačů pro váš počítač a ke zjištění kompatibility vašeho počítače, programů a zařízení s Windows 8.1. Společnost Arvato pomocí těchto informací určí, kterou edici Windows 8.1 má v Pomocníkovi při upgradu doporučit k nákupu nebo v instalačním programu ke stažení. Tyto informace jsou rovněž agregovány pro účely statistické analýzy. Mohou být také použity k analýze a vylepšování produktů a služeb společnosti Microsoft. Pokud si v Pomocníkovi při upgradu zakoupíte Windows 8.1, budou veškeré fakturační údaje shromážděny a zpracovány společností Arvato, hlavním prodejcem tohoto programu. Vaše fakturační kontaktní informace (fakturační adresa, telefonní číslo a e-mail) mohou být poskytnuty společnosti Microsoft pro účely zákaznické podpory, nikoli však celé číslo vaší platební karty.

Abychom vám při komunikaci se společností Microsoft nabídli jednotný a individuální přístup, můžeme informace získané prostřednictvím jedné služby Microsoft zkombinovat s informacemi z jiných služeb Microsoft. Shromážděné informace můžeme doplnit o informace získané od jiných společností. Můžeme například využívat služby dalších společností, které nám umožňují odvodit obecnou geografickou oblast na základě vaší IP adresy, abychom mohli určité služby přizpůsobit vaší geografické oblasti.

Kromě případů uvedených v tomto prohlášení nebudou osobní údaje, které jste poskytli, předávány třetím stranám bez vašeho souhlasu. Společnost Microsoft si příležitostně najímá jiné společnosti, které jejím jménem poskytují omezené služby, například zodpovídání dotazů zákazníků na produkty či služby nebo provádění statistické analýzy poskytovaných služeb. Těmto společnostem poskytujeme osobních údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování zmíněných služeb, a tyto údaje nesmějí být použity k jinému účelu.

Společnost Microsoft může získat přístup k vašim osobním údajům nebo je zveřejnit (včetně obsahu komunikace), aby: (a) dodržela zákon nebo reagovala na soudní proces či zákonnou žádost; (b) chránila práva nebo majetek společnosti Microsoft či jejích zákazníků, včetně vynucení našich smluv a zásad, kterými se řídí používání našich služeb; nebo (c) jednala v dobré víře, že tento přístup nebo zveřejnění je nutné k zajištění ochrany osobní bezpečnosti zaměstnanců společnosti Microsoft, jejích zákazníků či veřejnosti. Ke zpřístupnění osobních údajů může také dojít v rámci podnikových transakcí, jako je například sloučení společností nebo prodej aktiv.

Informace, které jsou Pomocníkem při upgradu nebo instalačním programem shromažďovány nebo zasílány společnosti Microsoft, mohou být uloženy a zpracovány ve Spojených státech nebo v jakékoli jiné zemi, kde má sídlo společnost Microsoft, její afilace, pobočky nebo poskytovatelé služeb. Společnost Microsoft dodržuje úmluvu Safe Harbor o shromažďování, používání a uchovávání údajů z Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska stanovenou Ministerstvem obchodu Spojených států.

Shromažďování a používání informací o počítači

Pokud používáte software s funkcemi využívajícími Internet, jsou navštěvovaným webům a používaným online službám odesílány informace o vašem počítači („standardní informace o počítači“). Společnost Microsoft využívá standardní informace o počítači k poskytování internetových služeb, k vylepšování svých produktů a služeb a ke statistické analýze. Mezi standardní informace o počítači obvykle patří takové údaje, jako je IP adresa, verze operačního systému, verze prohlížeče a místní a jazykové nastavení. V některých případech mohou standardní informace o počítači zahrnovat také ID hardwaru, které označuje výrobce, název a verzi zařízení. Pokud určitá funkce nebo služba odesílá informace společnosti Microsoft, budou s těmito informacemi odeslány rovněž standardní informace o počítači.

Volba a ovládání

Při spuštění Pomocníka při upgradu na Windows 8.1 z webu nebo instalačního programu Windows 8.1 z webu budou výše popsané informace odeslány společnostem Microsoft a Arvato. Pokud se rozhodnete ke koupi Windows 8.1, vaše fakturační údaje shromáždí a zpracuje společnost Arvato.

Zabezpečení vašich údajů

Společnost Microsoft pomáhá chránit bezpečnost vašich informací. Používáme různé technologie a postupy zabezpečení, které pomáhají chránit vaše údaje před neoprávněným přístupem, použitím či zpřístupněním. Poskytnuté údaje například ukládáme v počítačových systémech s omezeným přístupem, které jsou umístěny v kontrolovaných provozech.

Změny v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Toto prohlášení budeme příležitostně aktualizovat, aby odráželo změny v našich produktech a službách a názory a připomínky zákazníků. V případě zanesení změn se změní datum poslední aktualizace uvedené na začátku tohoto prohlášení. V případě podstatných změn tohoto prohlášení nebo způsobu, jakým bude společnost Microsoft používat vaše osobní údaje, vás budeme informovat tak, že zveřejníme oznámení o těchto změnách ještě před jejich implementací, nebo vám přímo odešleme oznámení. Doporučujeme toto prohlášení pravidelně kontrolovat, abyste byli průběžně informováni o tom, jak společnost Microsoft chrání vaše osobní údaje.

Další informace

Společnost Microsoft uvítá vaše připomínky týkající se tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Máte-li otázky týkající se tohoto prohlášení, nebo se domníváte, že jsme se jím v nějakém případě neřídili, můžete se na nás obrátit pomocí našeho webového formuláře.

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
USA