Přidání jazyka nebo klávesnice

Po přidání jazyka můžete změnit jazyk, který váš počítač používá pro čtení a psaní ve Windows, v aplikacích a na webu.

Zobrazit vše

Přidání jazyka

Pokud chcete změnit jazyk zobrazení Windows nebo přidat klávesnici pro psaní, nejprve přidejte jazyk do seznamu jazyků.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Čas a jazyk, na Oblast a jazyk a pak na Přidat jazyk.

 3. Vyhledejte jazyk, který chcete přidat, a klepnutím nebo kliknutím ho přidejte do seznamu jazyků.

Stáhnutí a instalace jazykových sad

Pokud chcete určitý jazyk nastavit jako jazyk zobrazení Windows (to je jazyk, který vidíte ve Windows a v aplikacích nejčastěji), musíte si stáhnout příslušnou jazykovou sadu.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Čas a jazyk a pak na Země nebo oblast a jazyk.

 3. Klepněte nebo klikněte na jazyk, u kterého je napsáno Dostupná jazyková sada, a klepněte nebo klikněte na Možnosti.

 4. Klepněte nebo klikněte na Stáhnout. V závislosti na vašem počítači a velikosti jazykové sady může stahování určitou dobu trvat.

  Pokud chcete tento jazyk nastavit jako jazyk zobrazení, přejděte k následující části Změna jazyka zobrazení Windows“.

Změna jazyka zobrazení Windows

Pokud chcete změnit jazyk zobrazení Windows (to je jazyk, který vidíte ve Windows a v aplikacích nejčastěji), nejprve přidejte jazyk, stáhněte a nainstalujte jazykovou sadu a pak postupujte podle následujících kroků.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Čas a jazyk a pak na Země nebo oblast a jazyk.

 3. Klepněte nebo klikněte na jazyk, který chcete nastavit jako jazyk zobrazení.

 4. Klepnutím nebo kliknutím na Nastavit jako primární přesunete jazyk na začátek seznamu. Pokud se jazyk může stát jazykem zobrazení Windows, pod jazykem uvidíte: Toto bude váš jazyk zobrazení po příštím přihlášení.

 5. Proces dokončíte odhlášením a opětovným přihlášením.

Přepínání mezi klávesnicemi nebo metodami zadávání

Když do seznamu jazyků přidáte jazyk, přidá se taky klávesnice nebo metoda zadávání, abyste mohli v daném jazyce psát. Můžete psát s použitím libovolné přidané klávesnice pomocí přepínání mezi metodami zadávání. Přepnutí mezi klávesnicemi nebo metodami zadávání:

 • Na standardní klávesnici stiskněte kombinaci klávesy s logem WindowsKlávesa s logem Windows +MEZERNÍK.
 • Na dotykové obrazovce klepněte nebo klikněte na ikonu dotykové klávesnice Ikona dotykové klávesnice na hlavním panelu na hlavním panelu, na zkratku jazyka a potom na klávesnici, na kterou chcete přepnout.
  Tlačítko se zkratkou jazyka na dotykové klávesnici
  Tlačítko se zkratkou jazyka na dotykové klávesnici
 • Na hlavním panelu na ploše klepněte nebo klikněte na zkratku jazyka v oznamovací oblasti úplně vpravo a pak na klávesnici, na kterou chcete přepnout.
  Tlačítko se zkratkou jazyka na hlavním panelu
  Tlačítko se zkratkou jazyka na hlavním panelu na ploše

Přidání rozložení kláves pro jazyk

Pokud vám nevyhovuje standardní rozložení kláves určitého jazyka, můžete pro příslušný jazyk přidat jiné rozložení kláves, které chcete používat.

Přidání rozložení kláves pro jazyk

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Čas a jazyk a pak na Země nebo oblast a jazyk.

 3. Klepněte nebo klikněte na jazyk, pro který chcete přidat klávesnici, a pak na Možnosti.

 4. Klepněte nebo klikněte na Přidat klávesnici, v seznamu metod zadávání najděte rozložení klávesnice, jaké chcete používat, a pak na něj klepněte nebo klikněte.

Nastavení klávesnice jako výchozí

Pokud chcete klávesnici nastavit jako výchozí, abyste na ni při psaní nemuseli přepínat z jiných metod zadávání, uděláte to takto:

 1. Otevřete ovládací panel Jazyk: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Přidat jazyk a potom klepněte nebo klikněte na Přidat jazyk.

 2. Klepněte nebo klikněte na Upřesnit nastaveni.

 3. V části Přepsat pro výchozí metodu zadávání znaků zvolte rozložení kláves, které chcete nastavit jako výchozí klávesnici, a klepněte nebo klikněte na Uložit.

Potřebujete další pomoc?