Změna jazyka nebo klávesnice

Windows můžete používat v mnoha jazycích. Tady najdete postup, jak změnit jazyk a rozložení klávesnice používané v různých verzích Windows, v aplikacích a na internetu.

Používejte Windows v jazyce, který si vyberete

V následujícím videu zjistíte, jak změníte jazyk, který vidíte na svém počítači.

Pokud chcete změnit jazyk, ve kterém vidíte Windows, musíte udělat tři věci:

 1. Přidat požadovaný jazyk.

 2. Stáhnout a nainstalovat jazykovou sadu.

 3. Nastavit tento jazyk jako primární.

Zobrazit vše

Přidání jazyka

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Čas a jazyk, potom na Oblast a jazyk a potom na Přidat jazyk.

 3. Vyhledejte jazyk, který chcete přidat, a klepněte nebo klikněte na něj. Tím ho přidáte do seznamu jazyků.

Stažení a instalace jazykové sady

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Čas a jazyk a pak na Země nebo oblast a jazyk.

 3. Pokud je u jazyka napsané Dostupná jazyková sada, klepněte nebo klikněte na Možnosti.

  Poznámka

  • Pokud se zpráva Dostupná jazyková sada nezobrazí, bude asi možné stáhnout si jazykovou sadu z webu Stažení softwaru. Zkuste najít odkaz na stránce Jazykové sady.

 4. Klepněte nebo klikněte na Stáhnout. V závislosti na vašem počítači a velikosti jazykové sady může stahování určitou dobu trvat.

Nastavení jazyka jako primárního

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Čas a jazyk a pak na Země nebo oblast a jazyk.

 3. Klepněte nebo klikněte na jazyk, ve kterém chcete Windows vidět, a potom klepněte nebo klikněte na Nastavit jako primární. Pod vybraným jazykem se objeví zpráva Toto bude váš jazyk zobrazení po příštím přihlášení.

 4. Klepnutím nebo kliknutím na Nastavit jako primární přesunete jazyk na začátek seznamu. Pokud se jazyk může stát jazykem zobrazení Windows, uvidíte pod ním Toto bude váš jazyk zobrazení po příštím přihlášení.

 5. Odhlaste se od Windows a potom se zase přihlaste.

Varování

 • Když si změníte primární jazyk, může se změnit taky rozložení klávesnice. Až se budete znovu přihlašovat do Windows, zkontrolujte si, jestli při zadávání hesla používáte správné rozložení klávesnice. Jinak se může stát, že se nepřihlásíte. Rozložení klávesnice můžete na přihlašovací obrazovce změnit tak, že klepnete nebo kliknete na tlačítko se zkratkou jazyka v pravém dolním rohu.

Změna rozložení klávesnice nebo jiné metody zadávání znaků

Vždycky, když přidáte jazyk, se taky přidá rozložení klávesnice nebo metoda zadávání znaků, abyste v daném jazyce mohli psát. Pokud chcete používat jiné rozložení klávesnice nebo metodu zadávání znaků, můžete nějaké nové přidat nebo přepnout mezi těmi, které už máte.

Zobrazit vše

Přidání rozložení klávesnice nebo metody zadávání znaků pro jazyk

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Čas a jazyk a pak na Země nebo oblast a jazyk.

 3. Klepněte nebo klikněte na jazyk, pro který chcete přidat klávesnici, a pak na Možnosti.

 4. Klepněte nebo klikněte na Přidat klávesnici, v seznamu metod zadávání znaků najděte tu, kterou chcete používat, a potom na ni klepněte nebo klikněte.

Přepnutí mezi rozloženími klávesnice nebo metodami zadávání znaků

Text můžete zadávat na klávesnici s různými rozloženími nebo metodami zadávání – můžete totiž mezi nimi přepínat. Přepnout rozložení klávesnice nebo metodu zadávání znaků jde několika různými způsoby:

 • Na hardwarové klávesnici stiskněte a podržte klávesu s logem Windows Klávesa s logem Windows a stisknutím mezerníku procházejte metody zadávání znaků.
 • Pokud máte dotykovou klávesnici, můžete její rozložení přepnout, když klepnete nebo kliknete na ikonu klávesnice Ikona dotykové klávesnice na hlavním panelu a potom klepnete nebo kliknete na rozložení klávesnice, na které chcete přepnout.
  Tlačítko dotykové klávesnice
  Tlačítko se zkratkou jazyka na dotykové klávesnici
 • Na hlavním panelu na ploše klepněte nebo klikněte na zkratku jazyka v oznamovací oblasti úplně vpravo a potom na rozložení klávesnice nebo metodu zadávání znaků, na kterou chcete přepnout.
  Tlačítko se zkratkou jazyka na hlavním panelu
  Tlačítko se zkratkou jazyka na hlavním panelu na ploše

Změna výchozího rozložení klávesnice nebo metody zadávání znaků

Výchozí rozložení klávesnice nebo metoda zadávání je ta, která se automaticky používá s jazykem, ve kterém vidíte Windows (například klávesnice QWERTY pro americkou angličtinu). Pokud si chcete ponechat jazyk Windows, ale automaticky používat jinou klávesnici, postupujte takto:

 1. Otevřete Ovládací panely: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Ovládací panely a potom klepněte nebo klikněte na Ovládací panely.

 2. Do vyhledávacího pole zadejte text Přidat jazyk a klepněte nebo klikněte na Přidat jazyk.

 3. Klepněte nebo klikněte na Upřesnit nastaveni.

 4. V části Přepsat pro výchozí metodu zadávání znaků zvolte rozložení klávesnice nebo metodu zadávání znaků, kterou chcete nastavit jako výchozí, a klepněte nebo klikněte na Uložit.

  Poznámka

  • Pokud požadované rozložení klávesnice nebo metodu zadávání znaků nevidíte, nepřidali jste je do seznamu metod zadávání znaků. Pokyny najdete v části Přidání rozložení klávesnice nebo metody zadávání znaků pro jazyk.

Potřebujete další pomoc?