Aplikace Budíky pro Windows: nejčastější dotazy

V aplikaci Budíky můžete používat různé budíky, časovače nebo stopky pro lepší přehled o uplynulém čase.

Poznámka

 • Když je počítač úplně vypnutý nebo v režimu hibernace, budíky nezazvoní. Pokud má ale váš počítač sadu InstantGo, budou budíky zvonit v režimu spánku.

  Některé počítače můžou kvůli úspoře energie po určité době automaticky přejít z režimu spánku do režimu hibernace. Kvůli tomu nemusejí budíky zvonit. Aby k tomu nedošlo, nechejte počítač připojený k síťovému napájení.

  Pokud váš počítač sadu InstantGo nemá, zobrazí se vám upozornění, že budíky zvoní, jenom když je počítač probuzený, kdykoli přidáte nový budík.

Zobrazit vše

Jak nastavím budík?

Přidání nového budíku

 1. Otevřete Budíky.

 2. V zobrazení Budík klepněte nebo klikněte na Přidat Ikona Přidat nový.
 3. Na kruhovém ovladači nastavte čas zvonění.

 4. Vyberte, jak často se má budík opakovat. Můžete nastavit, aby zazvonil jenom jednou, nebo aby zvonil pravidelně v kterékoliv dny.

 5. V rozevírací nabídce vyberte zvuk zvonění.

 6. Klepněte nebo klikněte na Uložit Ikona Uložit.

Vypnutí nebo zapnutí budíku

 • Klepněte nebo klikněte na tlačítko ZvonekIkona zvonku pod budíkem. (Když je budík zapnutý, bude tu napsáno Zapnuto. Když je budík vypnutý, bude tu napsáno Vypnuto.)

Odebrání budíku

 1. Klepněte nebo klikněte na budík, který chcete odebrat.

 2. V pravém horním rohu klepněte nebo klikněte na Odstranit Ikona Odstranit.

Poznámka

 • Můžete mít nastavených i několik budíků najednou. Pro přidání dalšího budíku klepněte nebo klikněte na Přidat Ikona Přidat nový.

Budou budíky zvonit, i když je počítač vypnutý?

Když je počítač úplně vypnutý nebo v režimu hibernace, budíky nezazvoní. Pokud má ale váš počítač sadu InstantGo, budou budíky zvonit v režimu spánku. Budíky navíc zazvoní i v případě, že je na počítači vypnutý zvuk.

Některé počítače můžou kvůli úspoře energie po určité době automaticky přejít z režimu spánku do režimu hibernace. Kvůli tomu nemusejí budíky zvonit. Aby k tomu nedošlo, nechejte počítač připojený k síťovému napájení.

Pokud chcete, aby budíky zvonily, i když počítač spí, nastavte tato oprávnění:

 1. Otevřete Budíky.

 2. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)

 3. Klepněte nebo klikněte na Oprávnění.

 4. Nastavte Oznámení a Zamykací obrazovka na Zapnuto. Tím povolíte, aby aplikace mohla zobrazovat oznámení, běžet na pozadí a ukazovat ikony rychlého stavu na zamykací obrazovce.

Pokud váš počítač nemá sadu InstantGo, budou budíky zvonit, jenom když je počítač probuzený. Přesto ale můžete Budíky použít k nastavení připomenutí a oznámení, když zrovna používáte počítač.

Jak zjistím, jestli má můj počítač sadu InstantGo?

Pokud váš počítač nemá sadu InstantGo, při přidávání nového budíku uvidíte v horní části obrazovky zprávu, že se oznámení budou zobrazovat jenom když je počítač probuzený. Další možnost, jak zjistit, jestli vaše zařízení podporuje sadu InstantGo, je podívat se na web výrobce.

Jak nastavím časovač?

 1. Otevřete Budíky.

 2. V zobrazení Časovač klepněte nebo klikněte na Přidat Ikona Přidat nový.
 3. Na kruhovém ovladači nastavte čas zvonění. Čas můžete nastavit v hodinách, minutách a sekundách.

 4. Časovač spustíte klepnutím nebo kliknutím na tlačítko Přehrát.

 5. Pro pozastavení časovače klepněte nebo klikněte na tlačítko Pozastavit.

 6. Pro odstranění časovače klepněte nebo klikněte na Odstranit Ikona Odstranit.

Poznámky

 • Jestliže chcete časovač nastavit na několik hodin, několikrát protočte kruhový ovladač s minutami.

 • Můžete nastavit i několik časovačů najednou. Pro přidání dalšího časovače klepněte nebo klikněte na Přidat Ikona Přidat nový.

Jak můžu pomocí stopek počítat kola a úseky?

 • Klepnutím nebo kliknutím na tlačítko Přehrát pusťte stopky.

 • Pro počítání kol a úseků klepněte nebo klikněte na tlačítko Vlajka Ikona vlajky. Při každém dalším stisknutí tlačítka Vlajka se bude postupně plnit seznam mezičasů kol a úseků Ikona vlajky.
 • Pokud chcete zkopírovat informace o kole nebo úseku, klepněte na položku v seznamu a podržte na ní prst, nebo na ni klikněte pravým tlačítkem.

 • Pro pozastavení stopek klepněte nebo klikněte na tlačítko Pozastavit.

 • Kliknutím nebo klepnutím na Obnovit stopky vynulujete.

Potřebujete další pomoc?