Aplikace Budíky pro Windows: nejčastější dotazy

V aplikaci Budíky můžete používat různé budíky, časovače nebo stopky pro lepší přehled o uplynulém čase.

Poznámka

 • Pokud váš počítač nepodporuje funkci InstantGo, budíky nebudou zvonit, když bude vypnutý nebo v režimu spánku. Funkce InstantGo aktualizuje aplikace i data ve spánku a umožňuje rychlé probuzení počítače.

  Jestliže váš počítač funkci InstantGo nemá, tak kdykoliv přidáte nový budík, zobrazí se vám upozornění, že budíky zvoní, jenom když je počítač vzhůru.

Zobrazit vše

Jak nastavím budík?

Přidání nového budíku

 1. Otevřete Budíky

 2. V zobrazení Budík klepněte nebo klikněte na Přidat Ikona Přidat nový.
 3. Na kruhovém ovladači nastavte čas zvonění.

 4. Vyberte, jak často se má budík opakovat. Můžete nastavit, aby zazvonil jenom jednou, nebo aby zvonil pravidelně v kterékoliv dny.

 5. V rozevírací nabídce vyberte zvuk zvonění.

 6. Klepněte nebo klikněte na Uložit Ikona Uložit.

Vypnutí nebo zapnutí budíku

 • Klepněte nebo klikněte na tlačítko ZvonekIkona zvonku pod budíkem. (Když je budík zapnutý, bude tu napsáno Zapnuto. Když je budík vypnutý, bude tu napsáno Vypnuto.)

Odebrání budíku

 1. Klepněte nebo klikněte na budík, který chcete odebrat.

 2. V pravém horním rohu klepněte nebo klikněte na Odstranit Ikona Odstranit.

Poznámka

 • Můžete mít nastavených i několik budíků najednou. Pro přidání dalšího budíku klepněte nebo klikněte na Přidat Ikona Přidat nový.

Budou budíky zvonit, i když je počítač vypnutý?

Když je počítač úplně vypnutý, budíky nezazvoní. Pokud ale má váš počítač funkci InstantGo, budou budíky zvonit v režimu spánku. Budíky navíc zazvoní i v případě, že je na počítači vypnutý zvuk. Pokud chcete povolit, aby budíky zvonily, i když počítač spí, nastavte tato oprávnění:

 1. Otevřete Budíky.

 2. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)

 3. Klepněte nebo klikněte na Oprávnění.

 4. Nastavte Oznámení a Zamykací obrazovka na Zapnuto. Tím povolíte, aby aplikace mohla zobrazovat oznámení, běžet na pozadí a ukazovat ikony rychlého stavu na zamykací obrazovce.

Pokud váš počítač funkci InstantGo nemá, budíky budou zvonit, jen dokud bude zapnutý. Přesto ale můžete aplikaci Budíky používat k tomu, aby vás upozorňovala na důležité události, když zrovna používáte počítač.

Jak zjistím, jestli můj počítač má funkci InstantGo?

Pokud váš počítač funkci InstantGo nemá, při přidávání nového budíku se vám na vrchu obrazovky zobrazí zpráva, že se budou upozornění zobrazovat, jen když bude počítač probuzený. Další možnost, jak zjistit, jestli vaše zařízení má funkci InstantGo, je podívat se na web výrobce.

Jak nastavím časovač?

 1. Otevřete Budíky.

 2. V zobrazení Časovač klepněte nebo klikněte na Přidat Ikona Přidat nový.
 3. Na kruhovém ovladači nastavte čas zvonění. Čas můžete nastavit v hodinách, minutách a sekundách.

 4. Pro spuštění časovače klepněte nebo klikněte na tlačítko Přehrát.

 5. Pro pozastavení časovače klepněte nebo klikněte na tlačítko Pozastavit.

 6. Pro odstranění časovače klepněte nebo klikněte na Odstranit Ikona Odstranit.

Poznámky

 • Jestliže chcete časovač nastavit na několik hodin, několikrát protočte kruhový ovladač s minutami.

 • Můžete nastavit i několik časovačů najednou. Pro přidání dalšího časovače klepněte nebo klikněte na Přidat Ikona Přidat nový.

Jak můžu pomocí stopek počítat kola a úseky?

 • Klepnutím nebo kliknutím na tlačítko Přehrát pusťte stopky.

 • Pro počítání kol a úseků klepněte nebo klikněte na tlačítko Vlajka Ikona vlajky. Při každém dalším stisknutí tlačítka Vlajka se bude postupně plnit seznam mezičasů kol a úseků Ikona vlajky.
 • Pokud chcete zkopírovat informace o kole nebo úseku, klepněte na položku v seznamu a podržte na ní prst, nebo na ni klikněte pravým tlačítkem.

 • Pro pozastavení stopek klepněte nebo klikněte na tlačítko Pozastavit.

 • Kliknutím nebo klepnutím na Obnovit stopky vynulujete.

Potřebujete další pomoc?