Automatické přehrávání: nejčastější dotazy

Zde jsou uvedeny odpovědi na některé obecné dotazy, které se týkají automatického přehrávání.

Zobrazit vše

Co je automatické přehrávání?

Automatické přehrávání umožňuje výběr akce pro různé druhy médií při zapojení zařízení, vložení média nebo přijetí obsahu od jiné osoby pomocí funkce Klepnout a Odeslat. Automatické přehrávání můžete nastavit na otevírání různých druhů obsahu, třeba fotografií, hudby a videa, v různých typech médií, jako jsou jednotky, disky CD a DVD. Jeho pomocí můžete třeba vybrat aplikaci, která automaticky otevře fotografie na vyměnitelném médiu, když jej zapojíte do počítače. Díky funkci automatického přehrávání nemusíte spouštět stejnou aplikaci ani znovu vybírat předvolby při každém zapojení určitého zařízení.

Jak lze změnit akci automatického přehrávání u zařízení nebo typu média?

Změna akce automatického přehrávání

 1. Chcete-li spustit funkci Přehrát automaticky, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na tlačítko Hledat (nebo pokud používáte myš, přejděte ukazatelem do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů a potom klikněte na tlačítko Hledat), zadejte do vyhledávacího pole text Přehrát automaticky, klepněte nebo klikněte na položku Nastavení a potom klepnete nebo kliknete na položku Přehrát automaticky.

 2. Z rozevíracího seznamu vedle zařízení nebo typu média vyberte novou akci, kterou chcete používat.

Jak lze vybrat akci automatického přehrávání pro obsah, který dostanu po klepnutí na mé zařízení jiným zařízením pomocí funkce Klepnout a odeslat?

Výběr akce automatického přehrávání pro příjem obsahu Klepnout a provést

 1. Chcete-li spustit funkci Přehrát automaticky, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na tlačítko Hledat (nebo pokud používáte myš, přejděte ukazatelem do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů a potom klikněte na tlačítko Hledat), zadejte do vyhledávacího pole text Přehrát automaticky, klepněte nebo klikněte na položku Nastavení a potom klepnete nebo kliknete na položku Přehrát automaticky.

 2. V části Vyberte akci, ke které dojde, pokud dvěma zařízeními o sebe klepnete vyberte v rozevíracím seznamu vedle typu obsahu požadovanou akci.

Poznámka

 • Pokud váš počítač tuto technologii nepodporuje, neuvidíte tuto možnost v seznamu akcí automatického přehrávání.

Zobrazilo se oznámení, že mám vybrat akci, kterou chci se svým zařízením, médiem nebo obsahem provést, ale zmizelo. Jak mám postupovat dále?

Výběr akce automatického přehrávání

 1. Chcete-li spustit funkci Přehrát automaticky, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na tlačítko Hledat (nebo pokud používáte myš, přejděte ukazatelem do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů a potom klikněte na tlačítko Hledat), zadejte do vyhledávacího pole text Přehrát automaticky, klepněte nebo klikněte na položku Nastavení a potom klepnete nebo kliknete na položku Přehrát automaticky.

 2. Z rozevíracího seznamu vedle zařízení, typu média nebo typu obsahu vyberte požadovanou akci.

Jak vypnu dotazy funkce automatického přehrávání na to, jakou aplikaci chci použít?

Funkci automatického přehrávání můžete vypnout zcela nebo také jen pro určitý typ média nebo obsahu.

Úplné vypnutí funkce automatického přehrávání

 1. Chcete-li spustit funkci Přehrát automaticky, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na tlačítko Hledat (nebo pokud používáte myš, přejděte ukazatelem do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů a potom klikněte na tlačítko Hledat), zadejte do vyhledávacího pole text Přehrát automaticky, klepněte nebo klikněte na položku Nastavení a potom klepnete nebo kliknete na položku Přehrát automaticky.

 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Použít funkci Přehrát automaticky pro všechna média a zařízení a klepněte nebo klikněte na tlačítko Uložit.

Vypnutí funkce automatického přehrávání pro jeden typ média nebo obsahu

 1. Chcete-li spustit funkci Přehrát automaticky, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na tlačítko Hledat (nebo pokud používáte myš, přejděte ukazatelem do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů a potom klikněte na tlačítko Hledat), zadejte do vyhledávacího pole text Přehrát automaticky, klepněte nebo klikněte na položku Nastavení a potom klepnete nebo kliknete na položku Přehrát automaticky.

 2. V rozevíracím seznamu vedle typu média nebo obsahu, pro který chcete zakázat dotaz, klepněte nebo klikněte na možnost Neprovádět žádnou akci a potom klepněte nebo klikněte na tlačítko Uložit.

Jak zajistím, aby se mi vždy zobrazovala výzva k výběru akce pro zařízení nebo typ média?

Nastavení funkce automatického přehrávání tak, aby vždy zobrazovala výzvu k výběru akce

 1. Chcete-li spustit funkci Přehrát automaticky, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na tlačítko Hledat (nebo pokud používáte myš, přejděte ukazatelem do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů a potom klikněte na tlačítko Hledat), zadejte do vyhledávacího pole text Přehrát automaticky, klepněte nebo klikněte na položku Nastavení a potom klepnete nebo kliknete na položku Přehrát automaticky.

 2. Ze seznamu vedle každého zařízení nebo typu média, pro který chcete zobrazit dotaz, vyberte možnost Vždy zobrazit dotaz a potom klepněte nebo klikněte na tlačítko Uložit.

Proč se v rámci funkce automatického přehrávání některá zařízení nezobrazí v části Zařízení?

Pokud jste k počítači připojili paměťové zařízení (například jednotku USB Flash nebo jinou externí jednotku), nezobrazí se toto zařízení v části Zařízení v rámci funkce automatického přehrávání. Funkce automatického přehrávání zobrazuje jiná zařízení než paměťová, například některé digitální fotoaparáty, videokamery a telefony. Paměťová zařízení můžete zobrazit v okně Počítač.

 • Chcete-li otevřít okno Počítač, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na tlačítko Hledat (nebo pokud používáte myš, přejděte ukazatelem do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů a potom klikněte na tlačítko Hledat), zadejte do vyhledávacího pole text Počítač, klepněte nebo klikněte na položku Aplikace a potom klepněte nebo klikněte na položku Počítač.

Jak mohu otevřít dialogové okno Přehrát automaticky, pokud se okno neotvírá ani při výchozím nastavení?

Chcete-li otevřít dialogové okno Přehrát automaticky bez ohledu na výchozí nastavení, stiskněte při vkládání zařízení nebo média do počítače klávesu SHIFT a podržte ji.

Potřebujete další pomoc?