Nápověda k aplikaci Kalendář

V aplikaci Kalendář můžete zároveň na jednom místě zobrazit několik kalendářů, včetně svých pracovních. Pokud chcete s Kalendářem pracovat, přihlaste se ke svému počítači nebo do aplikace pomocí účtu Microsoft. Když Kalendář otevřete, ze svého účtu Microsoft uvidíte všechny události. Pokud chcete zobrazit události z jiných kalendářů, přidejte do aplikace Kalendář příslušné účty.

Náhled Co následuje v aplikaci Kalendář

Poznámky

 • Kvůli změnám, které Facebook udělal ve svém softwaru, se už nepodporuje integrace Facebooku s aplikací Kalendář. To znamená, že aplikace Kalendář už nebude moct získávat informace z Facebooku ani je s ním přímo sdílet. Další informace najdete v článku o tom, že služba Facebook Connect už není dostupná.

  Od 30. ledna 2013 přestal Google v některých situacích podporovat připojení přes nový protokol EAS (Exchange ActiveSync). To znamená, že už nemůžete přidat nebo synchronizovat svůj kalendář Google, ale svoje události můžete zobrazit tak, že si je přesunete na Outlook.com.

  Pokud změníte časové pásmo, tak k promítnutí změn musíte aplikaci Kalendář zavřít a znovu otevřít. Aplikaci zavřete tím, že ji přetáhnete do spodní části obrazovky a podržíte ji tam, dokud se nepřeklopí.

Tady je pár kroků, které vám pomohou začít pracovat s Kalendářem:

Začínáme

Zobrazit vše

Přidání kalendáře

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Účty.

 3. Klepněte nebo klikněte na Přidat účet a na typ účtu, který chcete přidat, a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odebrání kalendáře

Odebráním účtu z Kalendáře nedojde k odebrání původního účtu ani událostí. Budete k nim mít stále přístup prostřednictvím prohlížeče nebo jiné kalendářové aplikace.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Účty.

 3. Klepněte nebo klikněte na účet, který chcete odebrat.

 4. Ve spodní části klepněte nebo klikněte na Odebrat účet.

Odebráním svého účtu Microsoft (účtu, který používáte pro přihlášení k Windows) odeberete všechny svoje účty z aplikací Pošta, Kalendář a Lidé a nebudete moct tyto aplikace používat. Místo toho můžete svůj kalendář skrýt. Postup, jak na to, najdete v tomto článku v části „Skrytí kalendáře nebo změna jeho barvy“.

Odebrání účtu Microsoft

Pokud z nějakého důvodu opravdu chcete svůj účet Microsoft odebrat, postupujte takto:

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Změnit nastavení počítače.

 3. Klepněte nebo klikněte na Účty a potom na Odpojit.

Přidání kalendáře s mezinárodními svátky

Pokud máte účet Outlook.com, v Kalendáři můžete zobrazit kalendář se státními nebo místními svátky. Postup najdete v tématu Přidání kalendáře svátků nebo lunárního kalendáře na Outlook.com.

Denní, týdenní, měsíční nebo jiné zobrazení kalendáře

Když poprvé otevřete svůj kalendář, uvidíte své události pro daný den na pozadí s obrázkem, který můžete změnit.

Náhled Co následuje v aplikaci Kalendář

Změna obrázku na pozadí

 1. Potáhněte prstem směrem od dolního okraje, aby se zobrazily příkazy aplikace.
  (Pokud používáte myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Pozadí a pak na Procházet. Vyberte požadovaný obrázek a potom klepněte nebo klikněte na Vybrat obrázek.

  Pokud chcete používat na pozadí původní obrázek aplikace Kalendář, otevřete její příkazy, klepněte nebo klikněte na Pozadí a potom na Použít výchozí.

Zobrazení svého kalendáře změníte takto:

 1. Potáhněte prstem směrem od dolního okraje, aby se zobrazily příkazy aplikace.
  (Pokud používáte myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem.)

 2. Vyberte jednu z možností, které vidíte v horní části obrazovky: Den, Pracovní týden, Týden, Měsíc.

  Pracovní týden je od pondělí do pátku.

Pomocí příkazů aplikace můžete zvolit různá zobrazení kalendáře, jako například co následuje, den, týden, pracovní týden a měsíc.

Přidání a odstranění událostí

Přidání události

Nejrychleji přidáte událost takto:

 1. Vyberte požadované datum. K určitému datu se můžete rychle dostat tak, že klepnete na šipku dolů vedle záhlaví svého kalendáře, jak je vidět v příkladu.

  Jak rychle přeskočit na datum v minulosti nebo budoucnosti
 2. Klepněte nebo klikněte na prázdnou časovou pozici ve svém kalendáři, pomocí myši nebo prstem uchopte oblé úchyty nahoře a dole, upravte délku trvání a doplňte požadované podrobnosti.

  Rychlé vytvoření události v Kalendáři

  Pokud chcete přidat další informace, klepněte nebo klikněte na šipku v poli a potom klepněte nebo klikněte na Přidat podrobnosti. Můžete pozvat uživatele, nastavit tuto událost jako opakovanou nebo změnit svůj stav.

Pokud nenajdete volnou pozici, událost můžete přidat takto:

 1. Potáhněte prstem směrem od dolního okraje, aby se zobrazily příkazy aplikace.
  (Pokud používáte myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Nový.

 3. Zadejte název, datum, čas a místo konání události nebo schůzky.

  Pokud jde o opakovanou událost, klepněte nebo klikněte na Ukázat více a potom vyberte požadovanou možnost klepnutím nebo kliknutím na Jak často.

Odstranění události

Událost odstraníte takhle:

 1. V aplikaci Kalendář klepněte nebo klikněte na událost, kterou chcete odstranit.

 2. Na obrazovce klepněte nebo klikněte na tlačítko Odstranit událost.

Pozvání uživatelů na událost nebo schůzku

 1. Potáhněte prstem směrem od dolního okraje, aby se zobrazily příkazy aplikace.
  (Pokud používáte myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Nový.

 3. Zadejte datum, čas a místo konání události nebo schůzky.

 4. Do pole Kdo zadejte jména nebo e-mailové adresy lidí, které chcete pozvat.

  Při vytváření schůzky z účtu Outlooku můžete zjistit, kdy lidé mají nebo nemají čas, a naplánovat schůzku podle jejich dostupnosti. Stačí, když klepnete nebo kliknete na Pomocníka pro plánování. Tato funkce je dostupná jenom v případě, že na pracovišti používáte Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Exchange Server 2010 SP1 nebo Microsoft Exchange Server 2013 Preview. Potřebné informace zjistíte u správce sítě.

 5. Pokud chcete tuto událost nastavit jako opakovanou, klepněte nebo klikněte na Zobrazit další a zadejte požadované podrobnosti.

 6. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Odeslat pozvánku Tlačítko Odeslat pozvánku.

Nastavení kalendáře

Zobrazit vše

Zobrazit nebo skrýt narozeniny

Tady je postup, jak v aplikaci Kalendář zobrazit nebo skrýt narozeniny:

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Možnosti a v části Kalendář narozenin vyberte buď Zobrazit, nebo Skrýt.Zobrazení nebo skrytí kalendáře narozenin

Přestože nemůžete přidávat narozeniny přímo do aplikace Kalendář, narozeniny svých kontaktů můžete zobrazit jinak.

Skrytí kalendáře nebo změna jeho barvy

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Možnosti.

 3. Klepněte nebo klikněte na kalendář, který chcete změnit, a postupujte následovně:

  • Pod názvem kalendáře změňte nastavení ze Zobrazit na Skrýt.

  • Pod tímto nastavením můžete v seznamu změnit barvu kalendáře.

Klávesové zkratky

Tady jsou klávesové zkratky pro Kalendář:

Stisknutá klávesa Akce
Stisknutá klávesa

Ctrl+1 nebo Ctrl+A

Akce

Zobrazení náhledu Co následuje

Stisknutá klávesa

Ctrl+2 nebo Ctrl+D

Akce

Otevření zobrazení dne

Stisknutá klávesa

Ctrl+3 nebo Ctrl+O

Akce

Otevření zobrazení pracovního týdne

Stisknutá klávesa

Ctrl+4 nebo Ctrl+W

Akce

Otevření zobrazení týdne

Stisknutá klávesa

Ctrl+5 nebo Ctrl+M

Akce

Otevření zobrazení měsíce

Stisknutá klávesa

End

Akce

Přechod na konec seznamu událostí v náhledu Co následuje

Stisknutá klávesa

Ctrl+T nebo Home

Akce

Přechod na stránku Dnes

Stisknutá klávesa

Ctrl+N

Akce

Vytvoření nové události

Stisknutá klávesa

Page up

Akce

V zobrazení měsíce přechod na předchozí měsíc

V zobrazení týdne přechod na předchozí týden

V zobrazení dne přechod na předchozí dva dny

V zobrazení nadcházejících událostí posouvání seznamu událostí dopředu

V seznamu kalendářních dat přechod na předchozí měsíc

Stisknutá klávesa

Ctrl+H

Akce

V zobrazení měsíce přechod na předchozí měsíc

V zobrazení týdne přechod na předchozí týden

V zobrazení dne přechod na předchozí dva dny

Stisknutá klávesa

Page down

Akce

V zobrazení měsíce přechod na příští měsíc

V zobrazení týdne přechod na příští týden

V zobrazení dne přechod na příští dva dny

Stisknutá klávesa

Ctrl+J

Akce

V zobrazení měsíce přechod na příští měsíc

V zobrazení týdne přechod na příští týden

V zobrazení dne přechod na příští dva dny

Stisknutá klávesa

Šipka vpravo

Akce

V zobrazení přechod na další den

Stisknutá klávesa

Šipka vlevo

Akce

V zobrazení přechod na předchozí den

Stisknutá klávesa

Šipka dolů

Akce

V zobrazení přechod na další hodinu

Stisknutá klávesa

Šipka nahoru

Akce

V zobrazení přechod na předchozí hodinu

Stisknutá klávesa

Esc

Akce

Navrácení nebo ukončení události bez uložení

Stisknutá klávesa

Ctrl+S

Akce

Uložení nebo odeslání události

Stisknutá klávesa

Ctrl+P, použití šipek nahoru a dolů pro výběr

Akce

Odpověď na událost

Stisknutá klávesa

CTRL+D

Akce

Odstranění události

Stisknutá klávesa

Ctrl+kliknutí

Akce

V prázdné časové pozici přechod přímo na stránku s podrobnostmi o události v kalendáři

Informace o tom, jak získávat informace o nadcházejících událostech, najdete v tématu Jak spravovat oznámení pro aplikace Pošta, Kalendář, Lidé a Zprávy.

Potřebujete další pomoc?