Nápověda k aplikaci Kamera a k webovým kamerám

Pokud má počítač vestavěný fotoaparát nebo připojenou webovou kameru, můžete s aplikací Kamera fotit a natáčet videa.

Zobrazit vše

Spusťte aplikaci Kamera.

Můžete ji spustit několika různými způsoby. Můžete použít dlaždici na obrazovce Start. Pokud používáte jiné aplikace nebo jste na ploše, můžete aplikaci vyhledat a otevřít z výsledků vyhledávání. Aplikaci Kamera můžete otevřít taky přímo ze zamykací obrazovky, pokud chcete rychle vyfotit fotku bez toho, abyste se nejdřív přihlásili.

Na obrazovce Start

Klepněte nebo klikněte na dlaždici Kamera.

Dlaždice Kamera na obrazovce Start
Dlaždice Kamera na obrazovce Start

Používáte jinou aplikaci nebo jste na ploše

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Hledat.)

 2. Zadejte do pole pro vyhledávání Kamera a pak ve výsledcích klepněte nebo klikněte na Kamera.

Počítač je zamknutý

Pokud jste se přihlásili k počítači a pak ho zamkli, můžete spustit aplikaci Kamera tak, že potáhnete prstem po zamykací obrazovce nebo kliknete a přetáhnete prst dolů.

Pokud se kamera nespustí, bude potřeba zapnout použití kamery ze zamykací obrazovky. Přejděte do nastavení počítače, klepněte nebo klikněte na Počítač a zařízení a nastavte Používat kameru potáhnutím prstem dolů na zamykací obrazovce na Zapnuto.

Vyfoťte fotku nebo natočte video.

Jak vyfotit fotku

 1. V aplikaci Kamera klepněte nebo klikněte na tlačítko Fotka Tlačítko Fotka.
 2. Pokud se chcete na fotku podívat, přetáhněte obrazovku doprava nebo klikněte na šipku vlevo.

Jak natočit video

 1. V aplikaci Kamera klepněte nebo klikněte na tlačítko VideoTlačítko Video. Spustí se nahrávání. Dalším klepnutím nebo kliknutím na tlačítko nahrávání zastavíte.
 2. Pokud se chcete na video podívat, přetáhněte obrazovku doprava nebo klikněte na šipku vlevo.

Informace o upravení nastavení kamery najdete v části Změna nastavení, jako je třeba blesk nebo samospoušť. Všechny fotky a videa pořízené v aplikaci Kamera se ukládají do složky Z fotoaparátu. Informace o tom, jak se dostanete do složky Z fotoaparátu, najdete v tématu Prohlížení fotek a videí pořízených pomocí aplikace Kamera.

Panoramatické fotky

Panorama je série snímků zkombinovaných do jediné fotky. Panoramata se skvěle hodí, když chcete zachytit krajinu nebo pohled na město. Můžete taky vytvářet 360° prostorové obrázky. Pokud má počítač integrovanou zadní kameru a určitá čidla a ovladače, můžete pomocí aplikace Kamera fotit panoramata. Pokud může počítač fotit panoramata, uvidíte v hledáčku tlačítko Panorama Tlačítko Panorama. Jestli se chcete podívat na panorama vyfocené pomocí aplikace Kamera, otevřete ho v aplikaci Kamera, Fotografie nebo OneDrive. Panorama taky můžete umístit na web OneDrive.com, kde ho můžete otevřít a sdílet.

Vyfocení panoramatu

 1. Spusťte aplikaci Kamera.

 2. Určete výchozí bod obrázku a namiřte na něj kameru.

 3. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Panorama Tlačítko Panorama. Tím vyfotíte první snímek.
 4. Pomalu fotoaparát nakloňte libovolným směrem a zarovnejte další snímek.

 5. Při naklánění fotoaparátu sledujte ohraničení v hledáčku. Když se ohraničení vyplní, fotoaparát automaticky vyfotí další fotku.

 6. Předchozí dva kroky opakujte, dokud nedokončíte panorama.

 7. Klepněte nebo klikněte na zaškrtnutí.

Aplikace Kamera spojí snímky dohromady a panorama uloží do složky Z fotoaparátu.

Tipy pro lepší panoramata

Jak dosáhnout nejlepších výsledků při focení panoramat:

 • Při naklánění a otáčení držte fotoaparát na stejném místě, jako kdyby byl na stativu. Pohybujte s ním pomalu a rovnoměrně.

 • Sledujte ohraničení v hledáčku. Když se ohraničení vyplní, zastavte. Fotka tak zůstane jasná a zaostřená.

 • Zkuste fotoaparát natočit mnoha směry, taky nahoru a dolů.

 • Pokud má panorama zachytit celých 360 stupňů, udělejte kolečko kolem fotoaparátu, který podržíte na stejném místě.

Otevření nebo sdílení panoramatické fotky

Pokud se chcete podívat na panorama vyfocené pomocí aplikace Kamera, bude potřeba fotku otevřít pomocí aplikace Kamera, Fotky nebo OneDrive nebo ji umístit na web OneDrive.com. Pokud chcete sdílet panorama, dejte ho na OneDrive a pošlete ostatním odkaz na soubor.

Nejlepší snímek pomocí smyčky fotek

U některých tabletů aplikace Kamera automaticky vždycky vyfotí několik snímků za sebou (říká se tomu taky smyčka fotek). Ve smyčce jsou snímky před vaší fotkou i po ní. Pokud umí počítač dělat smyčky fotek, zobrazí se vám po vyfocení v levém dolním rohu náhled, na kterém vidíte výchozí snímek. Pak se můžete na snímky podívat a uložit si ten, který se vám nejvíc líbí. Pokud si snímky prohlížet nechcete, uloží se do vaší složky Z fotoaparátu automaticky výchozí snímek.

Náhled v hledáčku
V levém dolním rohu se zobrazí náhled.

Prohlížení snímků a uložení toho, který si chcete nechat:

 1. Spusťte aplikaci Kamera.

 2. Udělejte fotku.

 3. Klepněte nebo klikněte na obrázek náhledu v levém dolním rohu.

 4. Procházejte snímky otáčením kruhového ovladače.

 5. Až se dostanete na ten, který si budete chtít nechat, klepněte nebo klikněte na kruhovém ovladači na tlačítko Uložit. Ostatní snímky se neukládají.

Změna nastavení, jako je třeba blesk nebo samospoušť

Před focením nebo natáčením videa můžete udělat jednorázové úpravy, třeba nastavit blesk nebo samospoušť. Další možnosti, jako je třeba zobrazení mřížky a zahrnutí informací o poloze do fotek a panoramat, bude potřeba nastavit v Nastavení.

Poznámka

 • Na této stránce vidíte všechny možnosti. V aplikaci Kamera se vám zobrazí jen možnosti, které jsou dostupné ve vašem počítači. Například pokud má vaše zařízení blesk, uvidíte jen tlačítko pro nastavení blesku.

Focení

 1. Potáhněte prstem směrem od dolního okraje, aby se zobrazily příkazy aplikace.
  (Pokud používáte myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem.)

 2. Klepněte nebo klikněte na položku, kterou chcete změnit. Můžete mít tyto možnosti:

  • Výběr jiné kamery.

  • Nastavení samospoušti: Můžete zvolit zpoždění 3 nebo 10 sekund a na obrazovce se zobrazí odpočítávání.

  • Změna expozice (úprava světlosti nebo tmavosti fotky).

  • Zapnutí nebo vypnutí blesku nebo nastavení automatického blesku.

  • Přes Úpravy na místě můžete změnit oblast, která se zvýrazní.

Z nastavení

 1. Spusťte aplikaci Kamera.

 2. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)

 3. Klepněte nebo klikněte na Možnosti.

 4. Upravte nastavení jednotlivých možností. Může mezi ně patřit:

Přepnutí na jinou kameru

Pokud má vaše PC víc než jednu kameru (třeba přední a zadní), můžete je před focením nebo natáčením videa přepnout.

 1. Spusťte aplikaci Kamera.

 2. Potáhněte prstem směrem od dolního okraje, aby se zobrazily příkazy aplikace.
  (Pokud používáte myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem.)

 3. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Změnit kameru.

Poznámka

Zvětšení oříznutím

Aplikace Kamera neobsahuje digitální přiblížení a oddálení. Stejného efektu jako při přiblížení můžete dosáhnout oříznutím vyfocené fotky.

 1. Nedávno pořízené fotky a videa zobrazíte, když potáhnete prstem doprava nebo kliknete na šipku vlevo. Potahujte prstem nebo klikejte na šipku vlevo, až najdete fotku, kterou chcete oříznout.

 2. Potáhněte prstem směrem od dolního okraje, aby se zobrazily příkazy aplikace.
  (Pokud používáte myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem.)

 3. Klepněte nebo klikněte na Oříznout.

 4. Klepněte nebo klikněte na Poměr stran a vyberte si možnost z přednastavených voleb nebo přetáhněte okraje do požadovaného místa.

 5. Klepněte nebo klikněte na Použít.

 6. Oříznutou fotku uložte. Můžete aktualizovat původní fotku nebo uložit kopii s provedenými změnami.

Změna akce při klepnutí na obrazovku

Ve výchozím nastavení klepnutím kamkoli na obrazovku označíte danou oblast fotky. Tato funkce se nazývá Úpravy na místě. Můžete vyzkoušet různé oblasti. Až bude fotka označena tak, jak chcete, snímek vyfoťte klepnutím na tlačítko Fotka Tlačítko Fotka. Toto nastavení můžete změnit tak, aby se klepnutím na obrazovku buď zároveň označila oblast a pořídil se snímek, nebo aby se jen pořídil snímek bez označení oblasti.
 1. Spusťte aplikaci Kamera.

 2. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)

 3. Klepněte nebo klikněte na Možnosti.

 4. V části Úprava na místě vyberte jednu z těchto možností:

  • Klepnout pro úpravu na místě (výchozí)

  • Klepnout pro úpravu na místě a vyfotit

  • Klepnutím vyfotit

Poznámka

Automatické online ukládání fotek a videí

Můžete si nastavit, že se vám budou fotky a videa, které pořídíte pomocí aplikace Kamera, automaticky odesílat na OneDrive. Taky můžete vybrat kvalitu, v jaké se budou fotky nahrávat.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Přejděte na OneDrive a potom na Z fotoaparátu.

 3. Vyberte nastavení, které chcete pro nahrávání fotek a videí použít.

Zahrnutí informací o místě, kde byla fotka vyfocená

Pokud tablet nebo kamera podporují zahrnutí informací o poloze a pokud se dají při focení připojit k internetu nebo k mobilní síti, může aplikace Kamera zahrnout do vašich fotek informace o poloze.

 1. Spusťte aplikaci Kamera.

 2. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)

 3. Klepněte nebo klikněte na Možnosti.

 4. Nastavte Informace o poloze na Zapnuto.

Prohlížení fotek a videí pořízených pomocí aplikace Kamera

Všechny obrázky, videa a panoramatické snímky pořízené pomocí aplikace Kamera se ukládají do složky Z fotoaparátu. Jsou různé způsoby, jak se podívat do složky Z fotoaparátu.

 • Aplikace Kamera: Potáhněte prstem doprava nebo klikněte na šipku na levé straně obrazovky. Taky můžete potáhnout prstem od dolního okraje nahoru nebo kliknutím pravým tlačítkem zobrazit příkazy aplikace a pak klepnout nebo kliknout na Z fotoaparátu.

 • Aplikace Fotografie: Přejděte do knihovny Obrázky a pak do složky Z fotoaparátu.

 • Průzkumník souborů: Přejděte do složky Obrázky a pak do složky Z fotoaparátu.

 • Aplikace OneDrive : Přejděte do složky Z fotoaparátu. Složka Z fotoaparátu se v aplikaci OneDrive zobrazí jenom v případě, že se do ní automaticky ukládají fotky a videa. Další informace najdete v tématu Automatické online ukládání fotek a videí.

 • Ze zamykací obrazovky: Klepnutím nebo kliknutím na Z fotoaparátu zobrazte fotky a videa, které jste zrovna pořídili. Pokud chcete zobrazit všechny fotky a videa ve složce Z fotoaparátu, klepněte nebo klikněte na tlačítko Odemknout, přihlaste se na počítač a použijte některou z uvedených aplikací.

Úpravy nebo odstranění fotek a videí

Přečtěte si, jak upravit a odstranit fotky a videa v aplikaci Kamera, aplikaci Fotografie a aplikaci OneDrive.

Úprava fotky

 1. Nedávné fotky a videa zobrazíte, když potáhnete prstem doprava nebo kliknete na šipku vlevo. Opakovaně potahujte prstem nebo klikejte na šipku vlevo, až najdete fotku, kterou chcete upravit.

 2. Potáhněte prstem směrem od dolního okraje, aby se zobrazily příkazy aplikace.
  (Pokud používáte myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem.)

 3. Klepněte nebo klikněte na Upravit.

 4. Klepněte nebo klikněte na kategorii nalevo, jako je třeba Automatická oprava nebo Světlo. Na pravé straně fotky se objeví možnosti pro úpravy příslušné kategorie.

 5. Klepněte nebo klikněte na možnost napravo. Další informace o jednotlivých možnostech najdete v tématu Úpravy fotek a videí.

 6. Pokračujte ve výběru kategorií a možností, dokud úpravy nedokončíte.

 7. Potáhněte prstem směrem od dolního okraje, aby se zobrazily příkazy aplikace.
  (Pokud používáte myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem.)

 8. Upravenou fotku uložte. Můžete aktualizovat původní fotku nebo uložit kopii s provedenými změnami.

Střih videa

 1. Potažením prstu doprava nebo kliknutím na šipku na levé straně obrazovky můžete prohlížet nedávné fotky a videa. Opakovaně potahujte prstem nebo klikejte na šipky, až najdete požadované video.

 2. Potáhněte prstem směrem od dolního okraje, aby se zobrazily příkazy aplikace.
  (Pokud používáte myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem.)

 3. Klepněte nebo klikněte na Střih a přesuňte úchyty na levém a pravém konci časové osy na nový počáteční a koncový bod.

 4. Klepněte nebo klikněte na Uložit kopii.

Odstranění fotky nebo videa

 1. Potažením prstu doprava nebo kliknutím na šipku na levé straně obrazovky můžete prohlížet nedávné fotky a videa. Opakovaně potahujte prstem nebo klikejte na šipky, až najdete požadovanou fotku nebo video.

 2. Potáhněte prstem směrem od dolního okraje, aby se zobrazily příkazy aplikace.
  (Pokud používáte myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem.)

 3. Klepněte nebo klikněte na Odstranit.

Poznámka

 • Když používáte aplikaci Fotografie OneDrive nebo Průzkumníka souborů, můžete vybrat víc fotek a videí, které odstraníte klepnutím nebo kliknutím.

Vypněte kameru.

Kameru můžete vypnout pro určité aplikace, současně může být její použití u dalších aplikací povolené a u dalších může být kamera zase úplně vypnutá.

Vypnutí kamery pro určité aplikace

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na položku Osobní údaje a potom klepněte nebo klikněte na možnost Webová kamera.

 3. Nastavte Povolit aplikacím používat moji webkameru na Vypnuto nebo kameru vypněte pro určité aplikace.

Poznámka

 • Pokud nemá aplikace Kamera používat kameru, bude potřeba ji úplně vypnout.

 • Jestli se problémy s aplikací Kamera vyskytnou po změně nastavení soukromí, přetáhněte ji do spodní části obrazovky a podržte ji tam, dokud se nepřeklopí. Pak to zkuste znovu.

Úplné vypnutí kamery

Kameru můžete vypnout, aby ji nemohla používat žádná aplikace, ani Kamera.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Hledat.)

 2. Do vyhledávacího pole napište Správce zařízení a ve výsledcích klepněte nebo klikněte na Správce zařízení.

 3. Rozbalte Zařízení pro zpracování obrázků.

 4. Klikněte pravým tlačítkem na kameru a pak na Zakázat.

Vypnutí kamery, aby ji nebylo možné používat, když je zamknutý počítač

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Počítač a zařízení a potom na Zamykací obrazovka.

 3. Nastavte Používat kameru potáhnutím prstem dolů na zamykací obrazovce na Vypnuto.

Pokud máte problém s webovou kamerou

Na trhu je hodně značek webových kamer a kamer, takže je spousta důvodů, proč něco nemusí fungovat. Každá značka je jiná, proto vám doporučujeme, abyste si na webu výrobce zkusili najít uživatelské příručky a pomoc s řešením problémů.

U kamer, které se do počítače připojují, se problém dá často opravit odpojením a připojením kamery.

Dalším běžným řešením je aplikaci, která má problémy, ukončit tak, aby se ukončily všechny její procesy. Uděláte to tak, že aplikaci přetáhnete do spodní části obrazovky a podržíte ji tam, dokud se nepřeklopí.

Pokud kamera pořád nefunguje, bude asi problém s ovladači kamery. Můžete si nainstalovat aktualizace ovladačů od výrobce kamery nebo použít výchozí ovladače z počítače. Pokud problém pomocí těchto rad nevyřešíte, podívejte se na fórum Windows, kde můžete najít řešení pro konkrétní zařízení, na která přišli další uživatelé.

Instalace aktualizací od výrobce

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Hledat.)

 2. Do vyhledávacího pole napište Správce zařízení, klepněte nebo klikněte na Nastavení a ve výsledcích klepněte nebo klikněte na Správce zařízení.

 3. Rozbalte Zařízení pro zpracování obrázků.

 4. Pravým tlačítkem klikněte na kameru, která má problémy, a klepněte nebo klikněte na Aktualizovat software ovladače.

 5. Klepněte nebo klikněte na Vyhledat automaticky aktualizovaný software ovladače a držte se pokynů na obrazovce. Jedním z kroků může být taky restartování počítače.

Instalace výchozích ovladačů z počítače

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Hledat.)

 2. Do vyhledávacího pole napište Správce zařízení, klepněte nebo klikněte na Nastavení a ve výsledcích klepněte nebo klikněte na Správce zařízení.

 3. Rozbalte Zařízení pro zpracování obrázků.

 4. Pravým tlačítkem klikněte na kameru, která má problémy, a klepněte nebo klikněte na Aktualizovat software ovladače.

 5. Klepněte nebo klikněte na Vyhledat ovladač v počítači.

 6. Klepněte nebo klikněte na Vybrat ovladač ze seznamu.

 7. Vyberte Zobrazovací zařízení USB, klikněte na Další a držte se pokynů na obrazovce. Jedním z kroků může být taky restartování počítače.

Pokud vaše webová kamera nefunguje v aplikaci Skype

Pokud používáte Skype a máte problém s kvalitou zvuku nebo videa, přečtěte si téma Jak vyřešit potíže s videohovorem v aplikaci Skype na počítači se systémem Windows? Tyto kroky pro řešení problémů vám pomohou s oběma verzemi aplikace Skype ve Windows.

Hledání odpovědí v komunitě Microsoft

Pokud navrhované postupy nepomohly problém vyřešit, podívejte se na stránku komunity o hudbě, fotkách a videích nebo na stránku komunity o hardwaru a ovladačích na fóru Windows, kde můžete najít řešení konkrétních problémů dalších uživatelů. To vám může pomoct, pokud máte potíže s hardwarem nebo se zobrazují chybové zprávy.

Potřebujete další pomoc?