Proč se nemůžu připojit k jiným počítačům?

Může být několik možných důvodů, proč se nemůžete připojit k dalším počítačům v domácí síti nebo proč s nimi nejde sdílet soubory nebo tiskárny. Vyhledejte konkrétní problém a možná řešení v následující tabulce. Další informace o sdílení souborů a složek s jinými lidmi najdete v tématu Sdílení souborů a složek.

Problém
Možná řešení

Nevytvořili jste domácí skupinu nebo jste se k ní nepřipojili.

Domácí skupina propojuje počítače v domácí síti, abyste mohli sdílet obrázky, hudbu, videa a tiskárny. Vytvoření domácí skupiny nebo připojení k ní je nejsnadnější způsob sdílení souborů a tiskáren v síti.

Poznámka

 • Domácí skupina je dostupná v systémech Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows 7. K domácí skupině se můžete připojit i na počítači se systémem Windows RT 8.1, ale nemůžete skupinu vytvořit ani v ní sdílet obsah. Ve Windows 7 Starter a Windows 7 Home Basic se můžete k domácí skupině připojit, ale nemůžete ji vytvořit. Domácí skupina není dostupná ve Windows Server 2008 R2.

Vytvoření domácí skupiny nebo připojení k ní

 1. Otevřete okno Domácí skupina: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení (nebo když používáte myš, najeďte do pravého dolního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši nahoru a potom klikněte na Nastavení), klepněte nebo klikněte na Změnit nastavení počítače, na Síť a potom na Domácí skupina.

 2. Klepněte nebo klikněte na Vytvořit nebo zadejte heslo domácí skupiny a potom klepněte nebo klikněte na Připojit.

Nepoužíváte domácí skupinu a složka nebo tiskárna, ke které se snažíte získat přístup, není nastavená jako sdílená.

Doporučujeme ke sdílení souborů a tiskáren v síti použít domácí skupinu, protože její nastavení je mnohem snadnější. Sdílení souborů a tiskáren bez použití domácí skupiny je proces, který se skládá ze dvou částí. Nejdřív musíte zapnout posuvník Vyhledávat zařízení a obsah podle popisu v dalších krocích. Pak musíte nastavit vlastnosti sdílení u samotné položky.

Posuvník Vyhledávat zařízení a obsah je vypnutý.

Hledání počítačů, zařízení a obsahu ve vaší síti

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Síť a zapněte posuvník Vyhledávat zařízení a obsah.

Zjišťování sítě je vypnuté.

Pomocí postupu v předchozí části zapněte posuvník Vyhledávat zařízení a obsah.

Je zapnuté sdílení chráněné heslem.

Sdílení chráněné heslem je ve výchozím nastavení zapnuté u počítačů v pracovních skupinách. Pokud je sdílení chráněné heslem zapnuté, nebudou uživatelé používající jiné počítače v síti moct získat přístup ke sdíleným složkám nebo tiskárnám, pokud nemají ve vašem počítači uživatelský účet. Sdílení souborů nebo tiskáren se dá zapnout dvěma způsoby:

 • Vytvořte identické uživatelské účty ve všech počítačích v pracovní skupině (doporučený postup). Další informace najdete v tématu Vytvoření uživatelského účtu.

 • Vypněte sdílení chráněné heslem. Pokud chcete vypnout sdílení chráněné heslem, postupujte takto:

 1. Otevřete Pokročilé nastavení sdílení: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte pokročilé sdílení a potom klepněte nebo klikněte na Spravovat pokročilé nastavení sdílení.

 2. Kliknutím na dvojitou šipku Ikona dvojité šipky rozbalte aktuální profil sítě.
 3. V části Sdílení chráněné heslem klikněte na Vypnout sdílení chráněné heslem a potom klikněte na Uložit změny. Vyžadují se oprávnění správce. Může se po vás chtít, abyste zadali heslo správce nebo potvrdili svoji volbu.

Poznámka

 • Sdílení chráněné heslem není dostupné na počítačích, které se nacházejí v doméně.

 • K doméně můžete počítač připojit jenom v případě, že používá Windows 8.1 Pro nebo Windows 8.1 Enterprise.

Počítače nejsou ve stejné pracovní skupině.

Připojení k pracovní skupině nebo její vytvoření

 1. Otevřete Systém: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Systém a klepněte nebo klikněte na Systém.

 2. V části Název počítače, doména a nastavení pracovní skupiny klepněte nebo klikněte na Změnit nastavení. Vyžadují se oprávnění správce. Může se po vás chtít, abyste zadali heslo správce nebo potvrdili svoji volbu.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti systému na kartě Název počítače klepněte nebo klikněte na Změnit.

 4. V dialogovém okně Změny názvu počítače nebo domény klepněte nebo klikněte v části Je členem na Pracovní skupina a potom udělejte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se chcete připojit ke stávající pracovní skupině, zadejte název pracovní skupiny, ke které se chcete připojit, a klepněte nebo klikněte na OK.

  • Pokud chcete vytvořit novou pracovní skupinu, zadejte název pracovní skupiny, kterou chcete vytvořit, a klikněte na OK.

Nemáte oprávnění pro přístup k souboru nebo složce, ke kterým se pokoušíte získat přístup.

Požádejte vlastníka souboru nebo složky o udělení oprávnění.

Pokud jste ve firemní síti, budete se muset obrátit na správce IT.

Připojení pravděpodobně blokují zásady skupiny.

Pokud počítač, ke kterému se pokoušíte připojit, patří do domény (třeba ve firemní síti), je možné, že správce IT aktivoval zásadu, která blokuje připojení k počítačům zařazeným do domény. Požádejte o pomoc správce IT.

Na počítači nejsou nejnovější aktualizace pro váš směrovač.

Pokud chcete ověřit, jestli jsou v počítači nejnovější aktualizace, obraťte se na výrobce směrovače.

Potřebujete další pomoc?