Změna nastavení sdílení pro aplikace a účty

Pokud jste připojili svůj účet Microsoft k jinému účtu, například účtu služby Facebook, LinkedIn nebo Twitter, můžete si vybrat, jaké informace mezi těmito dvěma účty budou sdíleny. Pokud například připojíte účet Facebook, můžete si vybrat, že zobrazíte e-mailové adresy a narozeniny kontaktů uložených v síti Facebook v aplikacích Windows RT 8.1 a Windows 8.1, například v Poště, Lidech nebo Kalendáři.

Microsoft nebude sdílet informace související s vaším účtem Microsoft bez vašeho svolení.

Zobrazení nebo změna nastavení sdílení pro účet, který jste přidali.

  1. Přejděte na webovou stránku Microsoft účtu a přihlaste se.

  2. Klepněte nebo klikněte na Oprávnění a potom klepněte nebo klikněte na Správa účtů.

  3. Klepněte nebo klikněte na Upravit u účtu, který chcete zkontrolovat.

  4. Zkontrolujte nastavení, proveďte požadované změny a poté klepněte nebo klikněte na Uložit nebo Připojit.

Informace o tom, jak vytvořit účet Microsoft a připojit ho k dalším účtům, které na webu využíváte, najdete v tématu Vytvoření uživatelského účtu a Jak přidat účet do účtu Microsoft.