Hledání, sdílení, tisk a další

Výukový kurz Windows: strana 6/11

Používání ovládacích tlačítek k častým činnostem

Pět ovládacích tlačítek – Hledat, Sdílet, Start, Zařízení a Nastavení – slouží k rychlému provádění častých činností, například prohledávání webu a počítače, tisku dokumentů a posílání fotek a odkazů e-mailem. Jsou vždycky dostupné na pravé straně obrazovky bez ohledu na to, co ve Windows právě děláte.

Ovládací tlačítka

Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky. Pak klepněte nebo klikněte na Hledat, Sdílet, Start, Zařízení nebo Nastavení. (Pokud používáte myš, přejděte do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů a klikněte na Hledat, Sdílet, Start, Zařízení nebo Nastavení.)

Ovládací tlačítka zobrazíte taky stisknutím klávesy s logem WindowsKlávesa s logem Windows+C.

Hledat

Ovládací tlačítko Hledat využívá Inteligentní hledání Bing, takže můžete prohledat svůj počítač, web a OneDrive spolu s některými aplikacemi a Windows Storem. Stačí jedno hledání a získáte všechny výsledky. Můžete se vrátit zpátky na výsledky hledání, aniž byste museli hledat znovu.

Jak prohledat počítač, web a OneDrive pomocí Inteligentního hledání Bing

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Hledat.)
  Ovládací tlačítko Hledat otevřete taky tak, že stisknete klávesu s logem Windows Klávesa s logem Windows+S nebo stisknete klávesu s logem Windows Klávesa s logem Windows a začnete psát. A pokud jste na obrazovce Start, můžete klepnout nebo kliknout na tlačítko HledatTlačítko Hledat nebo prostě začít psát. (Pokud tlačítko Hledat na obrazovce Start nevidíte, nemáte nejnovější aktualizaci pro Windows 8.1Windows RT 8.1. Další informace najdete v článku Instalace aktualizace Windows 8.1 (KB 2919355).)
 2. Zadejte hledaný výraz. Během psaní se zobrazí seznam výsledků hledání a návrhů.

 3. Pokud v seznamu vidíte hledanou aplikaci, soubor nebo nastavení, klepnutím nebo kliknutím je otevřete. Pokud chcete vidět všechny výsledky pro hledaný výraz včetně těch, které na webu našel Bing, klepnutím nebo kliknutím na tlačítko HledatTlačítko Hledat přejděte na stránku s výsledky hledání. Můžete taky klepnout nebo kliknout na některý z návrhů.
 4. Na stránce s výsledky hledání otevřete klepnutím nebo kliknutím požadovaný výsledek.

Stránka s výsledky hledání

Výsledky jsou seskupené podle kategorie a místa, odkud pocházejí. Dohromady budou například seskupené fotky z počítače a stejně tak fotky z webu. Výsledky z vašich osobních souborů v počítači a úložišti OneDrive budou na začátku, následované výsledky z aplikací a z webu. Miniatury vám můžou napovědět, oč jde, ještě než na ně klepnete nebo kliknete. Pokud chcete zobrazit všechny výsledky hledání pro určitou kategorii, klepněte nebo klikněte na odkaz Zobrazit vše u této kategorie.

Návrat na stránku s výsledky hledání

Pokud otevřete nějaký výsledek hledání a zjistíte, že to není to, co hledáte, můžete se vrátit na stránku s výsledky hledání bez toho, že byste museli s hledáním začít znovu. Při použití dotykového ovládání potáhněte prstem směrem od levého okraje obrazovky. (Při použití myši přesuňte ukazatel do levého horního rohu obrazovky a klikněte.)

Upřesnění výsledků hledání

Ovládací tlačítko Hledat automaticky prohledává aplikace, soubory, nastavení počítače, OneDrive a web. Můžete ale hledat jenom jeden typ výsledků, třeba nastavení nebo obrázky na webu. U některých aplikací můžete zvolit, aby se prohledávala jenom tato aplikace.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Hledat.)

 2. Klepněte nebo klikněte na šipku Šipka při hledání nad vyhledávacím polem a pak klepněte nebo klikněte na požadovanou kategorii.

Změna nastavení hledání

Můžete vymazat historii hledání, zvolit, jak se hledané informace sdílejí s Bingem, a změnit možnosti Bezpečného hledání, které z výsledků hledání odfiltrují obsah pro dospělé. A pokud chcete, můžete vypnout hledání na webu, takže uvidíte jenom výsledky z počítače a úložiště OneDrive (to oceníte, když používáte připojení k Internetu účtované podle objemu dat).

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Hledání a aplikace a pak klepněte nebo klikněte na Hledání.

 3. Změňte potřebná nastavení.

Sdílet

Pomocí ovládacího tlačítka Sdílet můžete rychle sdílet soubory, fotky a informace s lidmi, které znáte, nebo si uložit různé věci na později bez nutnosti opuštění aplikace, se kterou pracujete. Můžete sdílet fotku s pár lidmi, sdílet odkaz s celou sociální sítí nebo odeslat zajímavý článek do aplikace K přečtení , kde si ho můžete přečíst později.

Ovládací tlačítko Sdílet umožňuje sdílení z většiny aplikací. Pokud chcete sdílet z aplikací na ploše, můžete využít e-mail nebo ke sdílení souborů a fotek použít OneDrive.

Ovládací tlačítko Sdílet

Sdílení souborů

 1. V aplikaci vyberte potažením prstem položku, kterou chcete sdílet. (Pokud používáte myš, vyberte kliknutím pravým tlačítkem položku, kterou chcete sdílet.)

 2. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Sdílet.
  (Když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Sdílet.)

 3. Klepněte nebo klikněte na osobu, aplikaci nebo zařízení, se kterými chcete sdílet, a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Sdílení odkazu

 1. Otevřete aplikaci a přejděte na web, článek nebo mapu, které chcete sdílet.

 2. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Sdílet.
  (Když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Sdílet.)

 3. Klepněte nebo klikněte na osobu, aplikaci nebo zařízení, se kterými chcete sdílet, a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Změna nastavení sdílení

Můžete změnit, které aplikace se vypisují u ovládacího tlačítka Sdílet, a způsob jejich zobrazení.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Hledání a aplikace a pak klepněte nebo klikněte na Sdílení.

 3. Změňte potřebná nastavení.

Start

Pomocí ovládacího tlačítka Start se dostanete na úvodní obrazovku bez ohledu na to, co ve Windows právě děláte. Nebo pokud už jste na úvodní obrazovce, vrátíte se s jeho pomocí k naposledy používané aplikaci.

Obrazovku Start otevřete tak, že potáhnete prstem směrem od pravého okraje obrazovky a pak klepnete na Start. (Nebo pokud používáte myš, přejděte do levého dolního rohu obrazovky, přesuňte ukazatel úplně do rohu a klikněte na Start.)

Ovládací tlačítko Start
Tip

Pokud používáte myš, vrátíte se na úvodní obrazovku tak, že přesunete ukazatel do levého dolního rohu a kliknete na tlačítko Start.

Zařízení

Pomocí ovládacího tlačítka Zařízení můžete snadno odeslat soubory a informace do jiných zařízení připojených k počítači, jako je tiskárna, Xbox, telefon, reproduktory, televizor nebo projektor. Seznam zařízení dostupných u ovládacího tlačítka Zařízení závisí na tom, jaká zařízení máte a jestli jsou připojená k počítači. Další informace o nastavení zařízení najdete v článku Přidávání, odebírání a správa zařízení a tiskáren.

Použití ovládacího tlačítka Zařízení

 1. Otevřete aplikaci a potažením prstu vyberte položku nebo soubor, který chcete odeslat do nějakého zařízení. (Pokud používáte myš, vyberte položku nebo soubor kliknutím pravým tlačítkem.)

 2. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Zařízení.
  (Když používáte myš, najeďte do pravého dolního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši nahoru a potom klikněte na Zařízení.)

 3. Vyberte jednu z těchto možností:

  Streamování videí, hudby nebo prezentace fotek do jiného zařízení (jako je televizor nebo audiosystém). Klepněte nebo klikněte na Přehrát a postupujte podle pokynů na obrazovce. Další informace o nastavení přehrávání najdete v článku Streamování obrázků, videa a hudby pomocí funkce Přehrát.

  Vytištění dokumentu, fotky nebo e-mailu: Klepněte nebo klikněte na Tisknout a postupujte podle pokynů na obrazovce. Další informace najdete v článku Jak tisknout.

  Promítání obsahu počítače (prezentace, fotek nebo čehokoli jiného) na jinou obrazovku. Klepněte nebo klikněte na Promítat a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení

Ovládací tlačítko Nastavení slouží k rychlé úpravě základních nastavení (třeba jasu a hlasitosti), k nastavení počítače (třeba přizpůsobení, uživatelských účtů a zařízení) a ke změně nastavení právě používané aplikace.

Rychlá úprava základních nastavení

Některá základní nastavení počítače – třeba hlasitost, napájení a připojení k síti – jsou vždycky dostupná v rámci ovládacího tlačítka Nastavení.
 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)

 2. Klepněte nebo klikněte na nastavení, které chcete změnit.

Základní nastavení

Změna nastavení počítače

Většinu nastavení, mezi která patří přizpůsobení, zařízení, uživatelské účty, OneDrive, síťová připojení a jazyky, nemusíte měnit v Ovládacích panelech, ale v nastavení počítače.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na kategorii nastavení, kterou chcete změnit.

Změna nastavení aplikace

Pokud ovládací tlačítko Nastavení otevřete v okamžiku, kdy jste v nějaké aplikaci, zobrazí se napřed nastavení této aplikace. Každá aplikace je trochu jiná, takže i nastavení může být odlišné. A pokud jste na úvodní obrazovce nebo na ploše, můžete pomocí ovládacího tlačítka Nastavení přizpůsobit a změnit další možnosti.

 1. Otevřete nějakou aplikaci nebo přejděte na úvodní obrazovku nebo na plochu.

 2. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)

 3. Klepněte nebo klikněte na nastavení, které chcete změnit. Pokud používáte nějakou aplikaci a nevidíte, co potřebujete, zkontrolujte nastavení počítače – nastavení některých aplikací najdete tam.

Nastavení aplikace
Tip

Pokud při používání aplikace potřebujete nápovědu, nejspíš ji najdete v rámci ovládacího tlačítka Nastavení.