Kopírování a přesouvání souborů a složek

Pomocí Průzkumníka souborů můžete kopírovat nebo přesouvat soubory a složky různými způsoby.

 1. Pokud chcete spustit Průzkumníka souborů, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo pokud používáte myš, přejděte ukazatelem do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů a potom klikněte na Hledat), zadejte do vyhledávacího pole text Průzkumník souborů a potom klepněte nebo klikněte na Průzkumník souborů.

 2. Přejděte do složky nebo umístění se soubory nebo složkami, které chcete zkopírovat nebo přesunout.

 3. Zkopírujte nebo přesuňte složky některým z těchto postupů:

  • Vyberte položky, které chcete zkopírovat nebo přesunout, klepněte nebo klikněte na kartu Domů a potom klepněte nebo klikněte na Kopírovat (pokud je chcete zkopírovat) nebo Vyjmout (pokud je chcete přesunout).

   Možnosti schránky v Průzkumníkovi souborů
   Možnosti schránky v Průzkumníkovi souborů

   Přejděte do nového místa, kam mají soubory nebo složky přijít, klepněte na kartu Domů a potom klepněte nebo klikněte na Vložit.

  • Otevřete dvě okna Průzkumníka souborů vedle sebe a potom přetáhněte položky z jednoho okna do druhého. Nové okno Průzkumníka souborů otevřete tak, že klepnete nebo kliknete na kartu Soubor a pak klepnete nebo kliknete na Otevřít nové okno.

   Tip

   • Dvě okna uspořádáte na ploše vedle sebe nejsnadněji tak, že potáhnete jedno okno za jeho záhlaví co nejdál na levou nebo pravou stranu obrazovky, dokud obrys okna nezakryje polovinu obrazovky. To samé uděláte s druhým oknem na druhé straně obrazovky a obě okna pak budou uspořádaná vedle sebe.

  • Zkopírujte položky stisknutím Ctrl+C nebo je vyjměte stisknutím Ctrl+X a potom přejděte do nového umístění a vložte položky stisknutím Ctrl+V.

  • Položku, kterou chcete zkopírovat nebo přesunout, stiskněte a podržte nebo na ni klikněte pravým tlačítkem myši a pak klepněte nebo klikněte na Vyjmout nebo Kopírovat. Přejděte do nového umístění, stiskněte a podržte ho nebo na něj klikněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte nebo klikněte na Vložit.

Potřebujete další pomoc?