Přidání ikon na plochu nebo hlavní panel

Ve Windows 8.1 a Windows RT 8.1 můžete aplikace pro Windows Store a aplikace klasické pracovní plochy připnout na hlavní panel a mít k nim rychlý přístup. Můžete taky vytvořit zástupce na ploše pro aplikace klasické pracovní plochy, složky a soubory, které často používáte.

Připnutí aplikací na hlavní panel

 • Na obrazovce Start stiskněte a podržte tlačítko aplikace nebo na něj klikněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte nebo klikněte na Připnout na hlavní panel (můžete to udělat i v zobrazení Aplikace).
  – nebo –
  Pokud je aplikace už otevřená na ploše, stiskněte a podržte tlačítko této aplikace na hlavním panelu nebo na ně klikněte pravým tlačítkem a potom klepněte nebo klikněte na Připnout tento program na hlavní panel.

Poznámka

 • Pokud chcete odebrat připnutou aplikaci z hlavního panelu, otevřete seznam odkazů aplikace a potom klepněte nebo klikněte na Odepnout tento program z hlavního panelu.

Přidání zástupců na plochu

 1. Stiskněte a podržte nějaké prázdné místo na ploše nebo na něj klikněte pravým tlačítkem, klepněte nebo klikněte na Nový a na Zástupce.

 2. Zadejte umístění položky nebo klepněte nebo klikněte na Procházet a položku najděte v Průzkumníkovi souborů.

Poznámky

 • Pokud chcete některého zástupce z plochy odstranit, stiskněte ho a podržte nebo na něj klikněte pravým tlačítkem myši a pak klepněte nebo klikněte na Odstranit.

 • Pokud zástupce odstraníte, odstraní se jenom zástupce, ne originální položka.

 • Pro aplikace pro Windows Store zástupce vytvářet nemůžete.

Další informace o hlavním panelu a ploše najdete v tématech Jak používat hlavní panel a Plocha. Další informace o připínání aplikací na obrazovku Start najdete v tématu Obrazovka Start.

Potřebujete další pomoc?