Zobrazení obrázků na ploše, obrazovce Start a zamykací obrazovce

Ve Windows 8.1Windows RT 8.1 si svoje oblíbené fotky můžete zobrazit na nových místech: na obrazovce Start a zamykací obrazovce.

Můžete použít svoje vlastní fotky nebo si je stáhnout z Galerie individuálního nastavení. Další informace o přizpůsobení počítače najdete v článcích Individuální nastavení počítačeZačínáme s motivy.

Uložení pozadí plochy z Galerie individuálního nastavení

Pokud na obrazovce Start nebo zamykací obrazovce chcete použít obrázek z Galerie individuálního nastavení, musíte ho napřed uložit do počítače.

 1. Přejděte do Galerie individuálního nastavení a klepněte nebo klikněte na Pozadí plochy.

 2. Až najdete požadované pozadí plochy, klepnutím nebo kliknutím ho otevřete v prohlížeči.

 3. Stiskněte a podržte tento obrázek nebo na něj klikněte pravým tlačítkem a klepněte nebo klikněte na Uložit obrázek jako.

 4. Uložte obrázek do knihovny Obrázky a klepněte nebo klikněte na Uložit. Pak pomocí příslušného postupu zobrazte obrázek na ploše, na obrazovce Start nebo na zamykací obrazovce.

Poznámka

 • Pokud používáte Internet Explorer 11, uložíte obrázek do knihovny Obrázky tak, že ho stisknete a podržíte a pak klepnete na Uložit obrázek. (Pokud používáte myš, klikněte na obrázek pravým tlačítkem a pak klikněte na Uložit do složky s obrázky.)

Změna pozadí plochy

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Hledat.)

 2. Do vyhledávacího pole zadejte pozadí plochy a pak klepněte nebo klikněte na Změnit pozadí plochy.

 3. Přejděte na obrázek, který chcete použít. Pokud chcete jenom jeden obrázek pozadí plochy, klepnutím nebo kliknutím ho vyberte.

  Pokud chcete zobrazit cyklickou prezentaci obrázků, zaškrtněte políčka u obrázků, které chcete do této prezentace zahrnout.

 4. Klepněte nebo klikněte na Uložit změny.

Zobrazení pozadí plochy na obrazovce Start

Obrázek pozadí plochy můžete nastavit jako pozadí na obrazovce Start. Při změně obrázku na pozadí plochy se obrazovka Start automaticky aktualizuje.

 1. Obrazovku Start otevřete tak, že potáhnete prstem směrem od pravého okraje obrazovky a pak klepnete na Start. (Nebo pokud používáte myš, přejděte do levého dolního rohu obrazovky, přesuňte ukazatel úplně do rohu a klikněte na Start.)

 2. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)

 3. Klepněte nebo klikněte na Přizpůsobit a pak klepněte nebo klikněte na náhled pozadí plochy.

Změna obrázku zamykací obrazovky

Jako obrázek zamykací obrazovky si můžete zvolit jednu oblíbenou fotku nebo několik fotek, které se na zamykací obrazovce přehrají jako prezentace.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Počítač a zařízení a pak klepněte nebo klikněte na Zamykací obrazovka.

 3. Pokud chcete na zamykací obrazovce použít jenom jednu fotku, klepněte nebo klikněte na Procházet a vyberte požadovanou fotku (můžete zvolit fotky, které máte v počítači nebo které jste si nahráli na OneDrive).

 4. Klepnutím nebo kliknutím vyberte požadovaný obrázek a pak klepněte nebo klikněte na Zvolit obrázek.

 5. Pokud chcete na zamykací obrazovce přehrát prezentaci, klepnutím nebo kliknutím zapněte možnost Na zamykací obrazovce přehrávat prezentaci.

 6. Klepněte nebo klikněte na Přidat složku a přejděte do složky, kam jste uložili požadované obrázky.

 7. Klepnutím nebo kliknutím tuto složku vyberte, klepněte nebo klikněte na Zvolit tuto složku a pak klepněte nebo klikněte na OK. Můžete vybrat až deset složek.

Poznámka

 • Pro prezentaci na obrazovce Start systém Windows normálně použije jenom obrázky, které se optimálně vejdou na obrazovku. Pokud ale chcete použít všechny obrázky ve složkách vybraných k prezentaci, klepnutím nebo kliknutím vypněte přepínač Použít jenom obrázky, které se dobře vejdou na obrazovku.

Potřebujete další pomoc?