Plocha

Výukový kurz pro Windows: strana 4/11

Používání staré známé plochy

Na ploše můžete používat všechny druhy aplikací a programů od specializovaného softwaru až po libovolné aplikace z Windows Storu. Oblíbené aplikace a programy si můžete připnout na hlavní panel, abyste se k nim rychle dostali, a plochu si můžete přizpůsobit pomocí různých zástupců, pozadí, barev a motivů.

Bez ohledu na to, jak chcete svůj počítač používat, můžete přímo na ploše rychle přecházet mezi aplikacemi, okny a obrazovkou Start.

Návrat k ploše

Na plochu se můžete odkudkoli vrátit několika způsoby. Udělejte některý z těchto kroků:

 • Otevřete obrazovku Start a pak klepněte nebo klikněte na dlaždici plochy.

 • Na klávesnici stiskněte klávesu s logem Windows Klávesa s logem Windows+D.
 • Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Hledat.)

  Do vyhledávacího pole zadejte slovo plocha a ve výsledcích klepněte nebo klikněte na Plocha.

Aplikace na hlavním panelu

Hlavní panel slouží k přepínání mezi spuštěnými aplikacemi a můžete si na něj připnout často používané aplikace, abyste je mohli spouštět přímo z plochy.

Hlavní panel s tlačítky

Hlavní panel najdete zpravidla v dolní části plochy, ale odkudkoli se na něj dostanete tak, že ukazatel myši přesunete pod dolní okraj obrazovky.

Pokud na hlavním panelu nejsou vidět všechny spuštěné aplikace

Pokud na hlavním panelu nevidíte spuštěné aplikace z Windows Storu, zkontrolujte, jestli je tato funkce zapnutá. Další informace najdete v článku Používání hlavního panelu.

Připnutí aplikací na hlavní panel

Na hlavní panel si můžete připnout libovolnou aplikaci, aby se dala snadno spustit, když jste zrovna na ploše, a je přitom jedno, jestli používáte dotykové ovládání nebo myš.

Krok 1

Na obrazovce Start otevřete zobrazení Aplikace posunutím nahoru ze středu obrazovky. (Pokud používáte myš, klikněte na šipku Tlačítko se šipkou poblíž levého dolního rohu obrazovky.)
Zobrazení Aplikace

Krok 2

Stisknutím a podržením nebo kliknutím pravým tlačítkem vyberte aplikace, které chcete připnout. (Pokud chcete myší vybrat víc aplikací, stiskněte a podržte klávesu CTRL a pak klikněte pravým tlačítkem na jednotlivé aplikace.)

Výběr aplikací

Krok 3

Klepněte nebo klikněte na Připnout na hlavní panel.

Připnutí aplikací na hlavní panel

Připnutí spuštěných aplikací

Pokud už nějakou aplikaci používáte, můžete ji připnout na hlavní panel, aniž byste museli přejít na obrazovku Start.

Krok 1

Stiskněte a podržte tlačítko aplikace na hlavním panelu a posuňte prstem nahoru, až se objeví nabídka. (Pokud používáte myš, klikněte na tlačítko aplikace na hlavním panelu pravým tlačítkem.)

Seznam odkazů

Krok 2

Klepněte nebo klikněte na Připnout tento program na hlavní panel. Připnutá aplikace zůstane na hlavním panelu i potom, co ji ukončíte.

Připnutí na hlavní panel

Přepínání mezi aplikacemi na hlavním panelu

Když pracujete s nějakou aplikací, můžete vyvolat hlavní panel a rychle přepnout do jiné aplikace nebo se vrátit na obrazovku Start.

Pokud používáte aplikaci, která zabírá celou obrazovku, a chcete zobrazit hlavní panel, přesuňte ukazatel myši pod dolní okraj obrazovky. Pak se kliknutím na tlačítko Start vrátíte na obrazovku Start, nebo kliknutím na tlačítko jiné aplikace přepnete do této aplikace.

Používání aplikací známým způsobem

Aplikaci můžete minimalizovat nebo ukončit tak, že myší kliknete na tlačítko Minimalizovat nebo Zavřít v pravém horním rohu. (Pokud tato tlačítka nevidíte, přesuňte myš k hornímu okraji obrazovky.)

Tlačítka pro minimalizaci a zavření

Když kliknete pravým tlačítkem na ikonu aplikace v levém horním rohu záhlaví, můžete aplikaci taky minimalizovat, ukončit nebo rozdělit na levou nebo pravou stranu obrazovky.

Nabídka ikony v záhlaví

Přizpůsobení plochy

Plochu si můžete přizpůsobit tak, aby se vám líbila a vyhovovala vašemu způsobu práce. Můžete vytvořit a odstranit zástupce oblíbených souborů a složek a přizpůsobit si vzhled plochy pomocí různých pozadí, barev oken a motivů. Galerie individuálního nastavení obsahuje spoustu bezplatných motivů, ze kterých si určitě vyberete. Další informace o přizpůsobení plochy najdete v článku Začínáme s motivy.

Určení toho, co chcete otevřít po přihlášení

Většina lidí si po přihlášení k počítači otevře plochu, ale bez ohledu na to, jaké zařízení používáte, se můžete rozhodnout, jestli po přihlášení chcete vidět plochu, obrazovku Start nebo zobrazení Aplikace.

 1. Napřed otevřete Vlastnosti hlavního panelu a navigace tím, že potáhnete prstem od pravého okraje obrazovky a klepnete na Hledat (nebo pokud používáte myš, přejdete do pravého horního rohu obrazovky, sjedete dolů a kliknete na Hledat), do vyhledávacího pole zadáte Hlavní panel a pak ve výsledcích klepnete nebo kliknete na Hlavní panel a navigace.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Spuštění na obrazovku Start

   Klepněte nebo klikněte na kartu Navigace a zrušte zaškrtnutí políčka Po přihlášení nebo zavření všech aplikací na obrazovce přejít na plochu místo na Úvodní obrazovku. Klepněte nebo klikněte na OK. Při příštím přihlášení k počítači se místo plochy zobrazí obrazovka Start.

  • Spuštění na plochu

   Klepněte nebo klikněte na kartu Navigace a zaškrtněte políčko Po přihlášení nebo zavření všech aplikací na obrazovce přejít na plochu místo na Úvodní obrazovku. Klepněte nebo klikněte na OK. Při příštím přihlášení k počítači se zobrazí plocha.

  • Spuštění do zobrazení Aplikace

   Klepněte nebo klikněte na kartu Navigace a zrušte zaškrtnutí políčka Po přihlášení nebo zavření všech aplikací na obrazovce přejít na plochu místo na Úvodní obrazovku.
   Pak zaškrtněte políčko Při přechodu na Úvodní obrazovku zobrazit automaticky zobrazení Aplikace. Klepněte nebo klikněte na OK. Při příštím přihlášení k počítači uvidíte zobrazení Aplikace. (Všechny ostatní příkazy, které vás zpravidla přenesou na obrazovku Start, vás teď přenesou do zobrazení Aplikace.)

Další možnosti tlačítka Start

V levém dolním rohu obrazovky najdete tlačítko Start. Klepnutím nebo kliknutím na tlačítko Start se dostanete na obrazovku Start, pokud ho ale stisknete a podržíte nebo na něj kliknete pravým tlačítkem, zobrazí se nabídka rychlých a pokročilých možností. Můžete se třeba odhlásit a vypnout počítač, přejít do Ovládacích panelů a Správce úloh nebo otevřít okno s příkazovým řádkem.

Tlačítko Start je pořád viditelné, takže se k těmto možnostem dostanete odkudkoli – z plochy, z aplikace nebo dokonce z obrazovky Start a zobrazení Aplikace. Pokud ho nevidíte, přesuňte myš do levého dolního rohu a tlačítko Start se objeví.

Seznam odkazů tlačítka Start

Potřebujete další pomoc?