Změna způsobu platby ve Windows Storu a zobrazení historie fakturace

Až si budete chtít ve Windows Storu koupit nějakou aplikaci, budete muset u svého účtu nastavit způsob platby. Způsob platby můžete později změnit nebo si prohlédnout historii všech vašich nákupů a fakturací.

Přidání nebo změna způsobu platby pro účet Windows Storu

 1. Klepnutím nebo kliknutím na Store na obrazovce Start otevřete Windows Store.

 2. Klepněte nebo klikněte na Účet a pak na Můj účet.

 3. Klepněte nebo klikněte na Přidat způsob platby nebo Upravit způsob platby, upravte nezbytné informace a potom klepněte nebo klikněte na Odeslat.

Poznámky

 • Když ve Storu kupujete aplikaci, musíte použít způsob platby platný pro vaši nastavenou zemi nebo oblast. Další informace najdete v tématu Použití Windows Store v jiné zemi nebo oblasti.

 • Když jako způsob platby přidáte platební kartu, Microsoft tuto kartu ověří dočasným stržením drobné částky z vašeho účtu. Dokud si ve Storu něco nekoupíte, nebudete nic platit.

 • Kdykoliv ve Store něco koupíte, vydavatel vaší platební karty si může účtovat poplatek za mezinárodní transakce nebo poplatek za převod měny.

Odebrání způsobu platby z účtu

 1. Klepnutím nebo kliknutím na Store na obrazovce Start otevřete Windows Store.

 2. Klepněte nebo klikněte na Účet a pak na Můj účet.

 3. Klepněte nebo klikněte na Odebrat.

 4. Přihlaste se k fakturačnímu webu pomocí svého účtu společnosti Microsoft.

 5. Klepněte nebo klikněte na Způsoby platby.

 6. Vyberte některý způsob platby, klepněte nebo klikněte na Odebrat a pak klepněte nebo klikněte na Odebrat.

Zobrazení historie fakturace

 1. Klepnutím nebo kliknutím na Store na obrazovce Start otevřete Windows Store.

 2. Klepněte nebo klikněte na Účet a pak na Můj účet.

 3. Klepněte nebo klikněte na Zobrazit historii fakturace.

 4. Přihlaste se k fakturačnímu webu pomocí svého účtu společnosti Microsoft.

 5. Klepněte nebo klikněte na Způsoby platby.

 6. Klepněte nebo klikněte na Transakce a pak volbou z možností zobrazte svoji historii fakturace.

Poznámky

 • Historii fakturace můžete zobrazit až potom, co ke svému účtu přidáte nějaký způsob platby.

 • Pokud chcete historii fakturace vytisknout, klepněte nebo klikněte na tiskové zobrazení a potom klepněte nebo klikněte na Tisk.

 • Pokud máte dotazy k fakturacím ve Windows Storu, přejděte na Microsoftweb podpory, v části Kategorie vyberte kategorii vašeho dotazu a potom vyberte z možností podpory.

 • Pokud Účet nevidíte, váš počítač ještě nemá nejnovější aktualizaci Storu. Místo toho potáhněte prstem z horního okraje obrazovky (nebo klikněte pravým tlačítkem, pokud používáte myš) a pak klepněte nebo klikněte na Váš účet.

Potřebujete další pomoc?