Úpravy fotek a videí

Článek popisuje různé úpravy fotek, které jsou dostupné v aplikacích Kamera, Fotky a OneDrive pro Windows 8.1 a Windows RT 8.1. Pokud chcete dělat jiné úpravy, najděte si na počítači ve Windows Storu jiné aplikace na úpravu fotek a videí nebo si stáhněte Fotogalerii a Movie Maker. Fotogalerie a Movie Maker nejsou dostupné pro Windows RT 8.1.

Další informace o zmiňovaných aplikacích najdete v tématech Aplikace Fotky pro Windows: nejčastější dotazy, Aplikace Fotoaparát a webové kamery: nápověda a OneDrive: FAQ.

Zobrazit vše

Otevření fotky nebo videa kvůli úpravě

 1. Otevřete aplikaci Fotky, Kamera nebo OneDrive. Můžete taky otevřít průzkumníka souborů.

 2. Najděte fotku, kterou chcete upravit a klepnutím nebo kliknutím ji otevřete.

 3. Potáhněte prstem od dolního okraje.
  (Používáte-li myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem myši.)
  Zobrazí se příkazy, se kterými můžete začít snímek upravovat.

 4. Pokud chcete pokračovat úpravou jiné fotky, přejděte k ní pomocí šipek. Pokud jste v aplikaci Fotky nebo OneDrive a chcete přejít k jiným složkách, použijte tlačítko Zpět.

Oříznutí fotky

 1. Otevřete fotku, kterou chcete oříznout.

 2. Potáhněte prstem od dolního okraje.
  (Používáte-li myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem myši.)
 3. Klepněte nebo klikněte na Oříznout.

 4. Klepněte nebo klikněte na Poměr stran a vyberte si možnost z přednastavených voleb nebo přetáhněte okraje do požadovaného místa.

 5. Upravte fotku a potom klepněte nebo klikněte na Použít.

 6. Až budete hotovi, fotku uložte. Můžete aktualizovat původní fotku nebo uložit kopii s provedenými změnami.

Otočení fotky

 1. Otevřete fotku, kterou chcete otočit.

 2. Potáhněte prstem od dolního okraje.
  (Používáte-li myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem myši.)
 3. Klepněte nebo klikněte na Otočit. Fotka se otočí o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček. Každým klepnutím nebo kliknutím ji otočíte o dalších 90 stupňů.

Fotka se ukládá automaticky.

Poznámka

 • V aplikacích Fotky, Kamera a OneDrive nejdou otáčet videa.

Základní úpravy fotky

 1. Otevřete fotku.

 2. Potáhněte prstem od dolního okraje.
  (Používáte-li myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem myši.)
 3. Klepněte nebo klikněte na Upravit.

  Výchozí příkazy aplikací
 4. Klepněte nebo klikněte na kategorii vlevo a potom klepněte nebo klikněte na úpravu vpravo.

 5. Upravte fotku. Bližší informace o jednotlivých možnostech najdete v dalších oddílech.

 6. Pokud chcete fotku přiblížit nebo oddálit, použijte znaménko + nebo - vpravo dole. Na obrazovce taky můžete použít gesto stažení nebo roztažení prstů.

 7. Když potáhnete prstem od dolního okraje nebo kliknete pravým tlačítkem, můžete použít další možnosti úprav, například:

  • Vrácení zpět

  • Znovu

  • Zobrazení původní verze (pro zobrazení původní fotky stiskněte tlačítko a podržte ho nebo na něj klikněte a podržte ho)

  • Storno

 8. Až budete se změnami hotovi, potáhněte prstem od dolního okraje nebo klikněte pravým tlačítkem myši a fotku uložte. Můžete uložit kopii nebo aktualizovat původní fotku. (Může se taky objevit jenom jedna možnost. Závisí to na typu souboru a nastavení oprávnění.)

Poznámka

Automatická oprava

Snímek obrazovky s možnostmi automatických oprav
 1. Otevřete fotku, kterou chcete upravit.

 2. Potáhněte prstem od dolního okraje.
  (Používáte-li myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem myši.)
 3. Klepněte nebo klikněte na Upravit.

 4. Vyberte, jaké automatické opravy chcete použít.

 5. (Volitelné) Pokud chcete zobrazit původní verzi fotky nebo vrátit zpět nebo znovu provést změny, potáhněte prstem od dolního okraje nebo klikněte pravým tlačítkem a pak klepněte nebo klikněte na vybranou možnost.

Až budete s úpravami hotovi, potáhněte prstem od dolního okraje nebo klikněte pravým tlačítkem myši a změny uložte. Podrobné informace najdete v tématu Základní úpravy fotek.

Základní opravy

 1. Otevřete fotku, kterou chcete upravit.

 2. Potáhněte prstem od dolního okraje.
  (Používáte-li myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem myši.)
 3. Klepněte nebo klikněte na Upravit.

 4. Klepněte nebo klikněte na Základní opravy.

 5. Máte na výběr tyto možnosti:

  Akce
  Postup

  Otočení

  Opakovaně klepněte nebo klikněte na Otočit, až je fotka otočená požadovaným směrem. Změny se ukládají automaticky.

  Oříznutí

  1. Klepněte nebo klikněte na Oříznout.

  2. Klepněte nebo klikněte na Poměr stran a vyberte velikost nebo přetáhněte okraje na požadované místo.

  3. Klepněte nebo klikněte na Použít.

  Vyrovnání

  Pomocí kruhového ovladače vyrovnejte fotku.

  Odstranění červených očí

  1. Klepněte nebo klikněte na Efekt červených očí.

  2. Klepněte nebo klikněte na místo, kde chcete odstranit červené oči. Kvůli větší přesnosti si můžete snímek přiblížit.

  Retuš

  1. Klepněte nebo klikněte na Retuš.

  2. Klepněte nebo klikněte na jedno nebo víc míst, která chcete vyretušovat. Kvůli větší přesnosti si můžete snímek přiblížit.

 6. (Volitelné) Pokud chcete zobrazit původní verzi fotky nebo vrátit zpět nebo znovu provést změny, potáhněte prstem od dolního okraje nebo klikněte pravým tlačítkem a pak klepněte nebo klikněte na vybranou možnost.

Až budete s úpravami hotovi, potáhněte prstem od dolního okraje nebo klikněte pravým tlačítkem myši a změny uložte. Podrobné informace najdete v tématu Základní úpravy fotek.

Poznámka

Úpravy světla

 1. Otevřete fotku, kterou chcete upravit.

 2. Potáhněte prstem od dolního okraje.
  (Používáte-li myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem myši.)
 3. Klepněte nebo klikněte na Upravit.

 4. Klepněte nebo klikněte na Světlo.

 5. Vyberte si některou možnost a změňte nastavení ovladačem.

  Položka
  Popis

  Jas

  Obrázek bude mít světlejší nebo tmavší odstín.

  Kontrast

  Upraví rozdíl mezi světlými a tmavými částmi fotky.

  Světla

  Upraví světlé části fotky.

  Stíny

  Upraví tmavé části fotky.

 6. (Volitelné) Pokud chcete zobrazit původní verzi fotky nebo vrátit zpět nebo znovu provést změny, potáhněte prstem od dolního okraje nebo klikněte pravým tlačítkem a pak klepněte nebo klikněte na vybranou možnost.

Až budete s úpravami hotovi, potáhněte prstem od dolního okraje nebo klikněte pravým tlačítkem myši a změny uložte. Podrobné informace najdete v tématu Základní úpravy fotek.

Úprava barvy

 1. Otevřete fotku, kterou chcete upravit.

 2. Potáhněte prstem od dolního okraje.
  (Používáte-li myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem myši.)
 3. Klepněte nebo klikněte na Upravit.

 4. Klepněte nebo klikněte na Barva.

 5. Změňte nastavení:

  • Ke změně nastavení Teploty, Odstínu a Sytosti použijte ovladače.

  • Když chcete vylepšit barvu, přetáhněte špendlík na upravovanou barvu a změňte nastavení ovladačem. Pokud chcete vylepšit další barvy, přesuňte špendlík a opět změňte nastavení.

  Položka
  Popis

  Teplota

  Nastavení barevné teploty fotky (chladnější nebo teplejší).

  Barevný nádech

  Přidání zeleného nebo purpurového nádechu.

  Sytost

  Nastavení intenzity barev.

  Vylepšení barev

  Nastavení živého vzhledu vybrané barvy. Změna ovlivní všechna místa, kde je barva na fotce použitá, ale neovlivní jiné barvy.

 6. (Volitelné) Pokud chcete zobrazit původní verzi fotky nebo vrátit zpět nebo znovu provést změny, potáhněte prstem od dolního okraje nebo klikněte pravým tlačítkem a pak klepněte nebo klikněte na vybranou možnost.

Až budete s úpravami hotovi, potáhněte prstem od dolního okraje nebo klikněte pravým tlačítkem myši a změny uložte. Podrobné informace najdete v tématu Základní úpravy fotek.

Přidání efektů

Vinětace ztmaví nebo zesvětlí okraje fotky. Selektivní fokus zase umožňuje vybrat jenom část fotky, která zůstane ostrá, a rozostří zbytek.

 1. Otevřete fotku, kterou chcete upravit.

 2. Potáhněte prstem od dolního okraje.
  (Používáte-li myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem myši.)
 3. Klepněte nebo klikněte na Upravit.

 4. Klepněte nebo klikněte na Efekty.

  Akce
  Postup

  Přidání efektu vinětace

  Klepněte nebo klikněte na Vinětaci a ovladačem změňte nastavení.

  Přidání selektivního fokusu

  1. Klepněte nebo klikněte na Selektivní fokus.

  2. Upravte velikost, tvar a umístění kruhu. Co je uvnitř kruhu, zůstane ostré.

  3. Klepněte nebo klikněte na sílu a vyberte, jak moc chcete rozostřit zbytek fotky.

  4. Klepnutím nebo kliknutím na Náhled zobrazíte výsledek.

  5. Po dokončení změn klepněte nebo klikněte na Použít.

 5. (Volitelné) Pokud chcete zobrazit původní verzi fotky nebo vrátit zpět nebo znovu provést změny, potáhněte prstem od dolního okraje nebo klikněte pravým tlačítkem a pak klepněte nebo klikněte na vybranou možnost.

Až budete s úpravami hotovi, potáhněte prstem od dolního okraje nebo klikněte pravým tlačítkem myši a změny uložte. Podrobné informace najdete v tématu Základní úpravy fotek.

Střih videa

 1. Otevřete video, které chcete stříhat.

 2. Potáhněte prstem od dolního okraje.
  (Používáte-li myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem myši.)
 3. Klepněte nebo klikněte na Střih a přesuňte úchyty na levém a pravém konci časové osy na nový počáteční a koncový bod.

  Časová osa s úchyty pro střih
 4. Až dokončíte změny, uložte video klepnutím nebo kliknutím na Uložit kopii.

Poznámka

 • V aplikacích Fotky, Kamera a OneDrive nejdou otáčet videa.

Odstranění fotky nebo videa

 1. V aplikaci Fotky nebo OneDrive přejděte do složky se soubory, které chcete odstranit.

 2. Udělejte jeden z těchto kroků:

  • Když chcete odstranit jenom jeden soubor, klepnutím nebo kliknutím ho otevřete a pak potáhněte prstem zdola nahoru nebo klikněte pravým tlačítkem, aby se zobrazily příkazy aplikace.

  • Když chcete odstranit víc souborů, potáhněte prstem každý soubor dolů nebo na něj klikněte pravým tlačítkem, případně klepněte nebo klikněte na Vybrat vše.

 3. Klepněte nebo klikněte na Odstranit.

Když se vyskytnou problémy

Když se vyskytnou problémy, například pokud nevidíte zde uvedené možnosti nebo popsané kroky nefungují, zkuste následující:

Potřebujete další pomoc?