Práce se soubory a složkami

Průzkumník souborů (dřív nazývaný Průzkumník Windows) vám pomáhá pracovat se soubory a složkami ve službě OneDrive, na počítači a v síti.

  • Pokud chcete spustit Průzkumníka souborů, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo pokud používáte myš, přejděte ukazatelem do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů a potom klikněte na Hledat), zadejte do vyhledávacího pole text Průzkumník souborů a potom klepněte nebo klikněte na Průzkumník souborů.

Co se stalo se složkou Počítač a knihovnami?

Umístění Počítač se teď jmenuje Tento počítač a složky Dokumenty, Hudba, Obrázky a Videa můžete pořád používat k ukládání souborů. K těmto složkám se v Průzkumníkovi souborů jenom dostanete jinak. Když chcete procházet umístění na počítači, včetně složek, které bývaly v umístění Knihovny, rozbalte Tento počítač v levém podokně.

Informace o různých částech okna Průzkumníka souborů

Tady je typické okno a jeho jednotlivé části:

Okno Průzkumníka souborů
Průzkumník souborů V následující tabulce najdete další informace o každé očíslované oblasti.
Část okna K čemu slouží
Část okna

1. Levé podokno

K čemu slouží

Pomocí levého okna se dostanete ke všem typům umístění: službě OneDrive, složkám na vašem počítači, zařízením a jednotkám připojeným k vašemu počítači a dalším počítačům ve vaší síti. Klepnutím nebo kliknutím na umístění zobrazíte jeho obsah v seznamu souborů. Klepnutím nebo kliknutím na šipku umístění taky rozbalíte v levém podokně.

Část okna

2. Tlačítka Zpět, Vpřed a Nahoru

K čemu slouží

Pomocí tlačítka Zpět se vrátíte na poslední umístění nebo výsledky hledání, které jste si prohlíželi, a pomocí tlačítka Vpřed se vrátíte na další umístění nebo výsledky hledání. Pomocí tlačítka Nahoru otevřete umístění, ve kterém je uložená zobrazená složka.

Část okna

3. Pás karet

K čemu slouží

Pás karet můžete použít k běžným úkolům, jako je kopírování a přesouvání, vytváření nových složek, posílání položek e-mailem, jejich komprese do archivu zip a změna zobrazení. Karty se mění, aby zobrazily další úkoly, které se vztahují k vybrané položce. Pokud třeba v levém podokně vyberete Tento počítač, pás karet zobrazí jiné karty, než by zobrazil, kdybyste vybrali složku Obrázky. Pokud pás karet nevidíte, klepněte nebo klikněte na tlačítko Rozbalit pás karet v pravém horním rohu nebo stiskněte Ctrl+F1.

Část okna

4. Panel Adresa

K čemu slouží

Panel Adresa slouží k zadání nebo výběru umístění. Klepnutím nebo kliknutím na část cesty se dostanete do této úrovně. Klepnutím nebo kliknutím na konec cesty ji vyberete ke zkopírování.

Část okna

5. Seznam souborů

K čemu slouží

Tady se zobrazuje obsah aktuální složky. Je to taky místo, kde se zobrazují výsledky hledání, když zadáte hledaný termín do vyhledávacího pole.

Část okna

6. Záhlaví sloupců

K čemu slouží

V zobrazení Podrobnosti můžete pomocí záhlaví sloupců měnit uspořádání souborů v seznamu souborů. Třeba klepnutím nebo kliknutím na záhlaví Datum změny můžete soubory seřadit podle data (soubory, se kterými jste pracovali naposledy, se zobrazí na začátku). Pokud na záhlaví sloupce klepnete nebo kliknete znova, seřadí se soubory tak, že na začátku seznamu budou nejstarší soubory. Stiskněte a podržte záhlaví sloupce nebo na něj klikněte pravým tlačítkem a vyberte další sloupce, které chcete přidat. Informace o tom, jak přepnout do zobrazení Podrobnosti, najdete v následující části Změna zobrazení.

Část okna

7. Vyhledávací pole

K čemu slouží

Zadáním slova nebo fráze do vyhledávacího pole vyhledáte položku v aktuální složce. Hledání se spustí okamžitě během zadávání znaků. Jakmile zadáte třeba B, zobrazí se v seznamu souborů všechny soubory, které začínají písmenem B.

Část okna

8. Stavový řádek

K čemu slouží

Pomocí stavového řádku můžete rychle vidět celkový počet položek v příslušném umístění nebo počet vybraných položek a jejich celkovou velikost.

Část okna

9. Podokno podrobností a podokno náhledu

K čemu slouží

Podokno podrobností slouží k zobrazení nejpoužívanějších vlastností přidružených k vybranému souboru. Vlastnosti souboru poskytují podrobnější informace o souboru, jako je autor, datum poslední změny souboru, případně popisné značky, které jste mohli k souboru přidat. Pokud podokno podrobností nevidíte, klepněte nebo klikněte na kartu Zobrazení a potom klepněte nebo klikněte na Podokno podrobností.

Pomocí podokna náhledu můžete zobrazit obsah souboru, jako třeba dokumentu Office, bez jeho otevření v příslušné aplikaci. Pokud podokno náhledu nevidíte, klepněte nebo klikněte na kartu Zobrazení a potom klepněte nebo klikněte na Podokno náhledu.

Zobrazit vše

Změna zobrazení

Když otevřete složku, můžete změnit vzhled souborů v jejím okně. Můžete třeba dávat přednost větším (nebo menším) ikonám nebo zobrazení, ve kterém jsou u jednotlivých souborů uvedené různé typy informací. Pokud chcete udělat změny tohoto typu, použijte kartu Zobrazení.

Karta Zobrazení na pásu karet
Karta Zobrazení

Poznámka

  • Průzkumník souborů není navržený tak, aby umožňoval ruční změnu uspořádání souborů ve složce. Pokročilé postupy, jak toto provádět v určitých zobrazeních a umístěních, získáte, když prohledáte fórum Microsoft Community.

Vyhledání souboru

Podle toho, kolik souborů máte a jak jsou organizované, může opakované procházení k jednotlivým konkrétním souborům představovat spoustu práce. Pokud si chcete ušetřit čas a námahu, vyhledávejte svoje soubory pomocí vyhledávacího pole.

Vyhledávací pole je umístěné v horní části každého okna. Když chcete najít nějaký soubor, otevřete složku, která bude výchozím bodem vašeho hledání, klepněte nebo klikněte do vyhledávacího pole a začněte zadávat hledaný termín. Vyhledávací pole bude filtrovat aktuální zobrazení na základě zadaného textu. Pokud hledaný termín odpovídá názvu souboru, značkám nebo jiným vlastnostem, nebo dokonce i textu uvnitř dokumentu, zobrazí se soubory jako výsledky hledání. Další informace o hledání v Průzkumníku souborů najdete v tématu Vyhledávání souborů pomocí Průzkumníka souborů.

Vytvoření nové složky

Můžete vytvářet složky, které vám pomůžou při uspořádání vašich souborů. Můžete dokonce vytvářet složky ve složkách (někdy taky nazývané podsložky).

  • Klepněte nebo klikněte na kartu Domů a potom klepněte nebo klikněte na Nová složka.

Tisk dokumentu

Často je možné tisknout soubory přímo z Průzkumníka souborů, ale nejlepší je otevřít soubor v aplikaci a vytisknout ho pomocí příkazů aplikace. Můžete tak kontrolovat a v případě potřeby měnit možnosti tisku. Pokud v používané aplikaci nemůžete příkaz pro tisk najít, zkuste stisknout klávesy Ctrl+P.

Vytvoření nebo odstranění souboru

Nejběžnější způsob vytváření nových souborů je pomocí nějaké aplikace. Můžete třeba vytvořit dopis v textovém editoru nebo filmový soubor v aplikaci pro úpravy videa. Ve výchozím nastavení ukládá většina aplikací soubory do běžných složek, jako Obrázky a Hudba, což usnadňuje jejich příští vyhledání.

Když už soubor nepotřebujete, doporučujeme ho odstranit z pevného disku počítače, abyste šetřili místem a počítač nebyl zahlcený nepotřebnými soubory. Pokud chcete odstranit nějaký soubor, najděte ho a potom ho vyberte. Klepněte nebo klikněte na kartu Domů a potom klepněte nebo klikněte na Odstranit.

Když odstraníte nějaký soubor, přesune se do složky Koš, kde je dočasně uložený. Složku Koš můžete považovat za záchrannou složku, která umožňuje obnovení nechtěně odstraněných souborů nebo složek. Když chcete otevřít Koš v Průzkumníku souborů, zadejte do panelu Adresa Koš. Doporučujeme složku Koš občas vyprázdnit, aby se uvolnilo místo na pevném disku zabrané nechtěnými soubory. Pokud chcete Koš vyprázdnit, stiskněte ho a podržte nebo na něj klikněte pravým tlačítkem a pak klepněte nebo klikněte na Vysypat koš.

Otevření existujícího souboru

Pokud chcete otevřít nějaký soubor, poklepejte nebo poklikejte na něj. Soubor se obvykle otevře v aplikaci, ve které byl vytvořený nebo upravený. Textový soubor se třeba otevře v textovém editoru. Pokud chcete soubor otevřít v jiné aplikaci, než kterou obvykle používáte, vyberte soubor, klepněte nebo klikněte na kartu Domů, klepněte nebo klikněte na šipku vedle Otevřít a zvolte aplikaci, kterou chcete použít.

Vypálení disku CD nebo DVD

Pokud máte v počítači vypalovačku disků CD nebo DVD, můžete disky vypalovat pomocí Windows Media Playeru. Další informace najdete v tématu Vypálení disku CD nebo DVD v programu Windows Media Player. Nezapomeňte, že Windows Media Player není součástí Windows RT 8.1.

Přejmenování souboru nebo složky

Pokud chcete přejmenovat soubor nebo složku, vyberte je v seznamu souborů, klepněte nebo klikněte na kartu Domů a klepněte nebo klikněte na Přejmenovat.

Poznámky

Potřebujete další pomoc?