Aplikace Finance: nejčastější dotazy

Zobrazit vše

Jak změním nastavení trhu?

Aplikace Finance Bing poskytuje jedinečný obsah pro lidi na různých trzích po celém světě. Nastavení trhu se dá změnit přímo v aplikaci.

 1. Potáhněte prstem směrem doleva od pravého okraje obrazovky, nebo pokud používáte myš, přesuňte kurzor do pravého dolního rohu obrazovky, a pak klikněte na Nastavení.

 2. V Nastavení vyberte Možnosti a v rozevíracím seznamu zvolte oblast akciového trhu, kterou chcete použít jako svou výchozí burzu.

 3. Potáhnutím prstu z horního okraje obrazovky do dolního aplikaci zavřete. Klepnutím nebo kliknutím na dlaždici Finance na Úvodní obrazovce se aplikace znovu otevře s odlišným trhem.

Jak v aplikaci vyhledám akcii, fond, fond ETF nebo index?

Aplikace Finance Bing pokrývá širokou škálu cenných papírů, jako jsou akcie, fondy, fondy ETF a indexy, včetně cenových údajů, grafů a základních dat.

 1. Klepněte nebo klikněte na libovolné stránce na Hledat kurzy.

 2. Na pravé straně obrazovky se objeví vyhledávací panel. Do pole zadejte, co chcete vyhledat.

Jak přidám akcii do sledovaných titulů?

Pomocí této funkce můžete do sledovaných titulů přidávat oblíbené akcie.

 1. Potáhněte prstem směrem dolů z horního okraje obrazovky nebo klikněte pravým tlačítkem myši a pak klepněte nebo klikněte na tlačítko Sledované tituly.

 2. Klikněte na dlaždici se znaménkem +.

 3. Pomocí kódu akcie nebo názvu společnosti vyhledejte akcii, fond, fond ETF nebo index a v seznamu vyberte příslušnou položku.

 4. Příslušná akcie, fond, fond ETF nebo index se přidají do sledovaných titulů. Klepnutím nebo kliknutím na položku ve sledovaných titulech zobrazíte podrobnosti, třeba cenu, poslední novinky a finanční výkazy.

Jak můžu spravovat akcie ve sledovaných titulech?

Můžete změnit pořadí akcí ve sledovaných titulech nebo je z tohoto seznamu úplně odebrat.

 • Přetažením uspořádejte položky sledovaných titulů do požadovaného pořadí.

Alternativní postup:

 1. Potáhněte prstem směrem dolů z horního okraje obrazovky nebo klikněte pravým tlačítkem myši a pak klepněte nebo klikněte na tlačítko Sledované tituly.

 2. Potažením prstu přes záznam akcie ho vyberte a pak klepněte na požadovanou možnost v dolní části obrazovky. Když používáte myš, klikněte na záznam pravým tlačítkem.

 3. Pokud chcete změnit pořadí víc než jedné položky ve sledovaných titulech, vyberte je a použijte možnosti v dolní části obrazovky: klepněte nebo klikněte na Nahoru, Dolů nebo Odebrat.

Pro které burzy jsou v aplikaci dostupná data?

Finance Bing podporují všechny význačné světové burzy.

 1. Potáhněte prstem směrem doleva od pravého okraje obrazovky a klepněte na Nastavení. Pokud používáte myš, najeďte myší do pravého dolního rohu obrazovky, přesuňte ji nahoru a pak klikněte na Nastavení.

 2. Vyberte Informace a klepnutím nebo kliknutím na Podrobnosti o produktu zobrazte seznam podporovaných burz. V aplikaci můžete sledovat podrobnosti o akciích, fondech a fondech ETF kótovaných na těchto burzách.

Jak do sledovaných titulů přidám mezinárodní akcii?

Tato funkce vám pomůže přidat do sledovaných titulů akcie z jiných burz po celém světě.

 1. Potáhněte prstem směrem dolů z horního okraje obrazovky nebo klikněte pravým tlačítkem myši a pak klepněte nebo klikněte na tlačítko Sledované tituly.

 2. Klepněte nebo klikněte na dlaždici se znaménkem +.

 3. Pomocí kódu akcie nebo názvu společnosti vyhledejte akcii, fond, fond ETF nebo index a v seznamu vyberte příslušnou položku. Název burzy můžete zjistit spolu s kódem akcie a názvem společnosti.

 4. Mezinárodní akcie poznáte podle krátkého názvu burzy na dlaždicích ve sledovaných titulech.

 5. Pokud se chcete podívat na seznam podporovaných burz v aplikaci MSN Finance, přejděte k dotazu „Pro které burzy jsou v aplikaci dostupná data?“

Co dalšího můžu dělat s akciemi ve sledovaných titulech?

Můžete změnit způsob zobrazení sledovaných titulů a seřadit akcie podle různých kritérií, jako je poslední cena, výnosnost nebo tržní kapitalizace.

 1. Potáhněte prstem směrem dolů z horního okraje obrazovky nebo klikněte pravým tlačítkem myši a pak klepněte nebo klikněte na tlačítko Sledované tituly.

 2. Pokud chcete změnit způsob zobrazení sledovaných titulů, potáhněte prstem směrem dolů z horního okraje obrazovky nebo klikněte pravým tlačítkem myši. V dolní části obrazovky klepněte nebo klikněte na Zobrazení seznamu nebo Tabulkové zobrazení.

 3. Klepnutím nebo kliknutím na záhlaví sloupce v zobrazení seznamu seřadíte akcie podle vybraných hodnot. Dalším klepnutím nebo kliknutím na toto záhlaví obrátíte pořadí.

 4. V tabulkovém zobrazení potáhněte prstem směrem dolů z horního okraje obrazovky nebo klikněte pravým tlačítkem a klepněte nebo klikněte na Seřadit a vyberte preferovaná kritéria.

Jak připnu oblíbené akcie na Úvodní obrazovku?

Jednotlivé akcie si můžete připnout na Úvodní obrazovku, abyste měli aktuální informace o společnosti.

 1. Potáhněte prstem směrem dolů z horního okraje obrazovky nebo klikněte pravým tlačítkem myši a pak klepněte nebo klikněte na tlačítko Sledované tituly.

 2. Potáhnutím prstem přes záznam akcie ho vyberte. V dolní části stránky se zobrazí nabídka. Pokud používáte myš, zobrazíte tuto nabídku kliknutím pravým tlačítkem na akcii.

 3. V dolní části obrazovky klepněte nebo klikněte na Připnout na Úvodní obrazovku.

 4. Až bude záznam akcie připnutý na Úvodní obrazovku, budete moct zjistit kurz akcie této společnosti a související zprávy z webových zdrojů.

Jak zjistím, jak si dnes vedou jiné významné trhy?

Tato funkce vám nabídne souhrn indexů předních světových trhů během aktuálního nebo posledního obchodního dne.

 1. Potáhněte prstem směrem dolů z horního okraje obrazovky nebo klikněte pravým tlačítkem myši. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Trh a přejděte doprava na Světové trhy.

 2. Klepnutím nebo kliknutím na Světové trhy zobrazíte další mezinárodní tržní indexy.

 3. Kliknutím na některý index se dostanete na stránku s podrobnějšími informacemi.

Jak můžu prozkoumat svoje oblíbené indexy?

Můžete najít další podrobnosti o indexech, například hodnoty, grafy, historická data, vlivné tituly a složky.

Možnost 1

 1. Na domovské obrazovce Financí přejděte do oddílu Trh.

 2. Otevře se stránka indexu. Posunováním doprava zobrazíte vlivné tituly, složky a další informace o indexu.

Možnost 2

 1. Potáhněte prstem směrem dolů z horního okraje obrazovky nebo klikněte pravým tlačítkem myši. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Trh a přejděte doprava na Světové trhy.

 2. V oddílu Světové trhy uvidíte jiné mezinárodní tržní indexy. Klepnutím nebo kliknutím na některý index zobrazíte stránku Podrobnosti o indexu.

Možnost 3

 • Významné akciové trhy můžete taky najít pomocí vyhledávacího panelu. Když v aplikaci začnete psát, zobrazí se vyhledávací panel. Pak vyberte, co hledáte.

Kdy a kde můžu získat data o akciích v reálném čase?

Aplikace Finance Bing poskytuje jedinečný obsah pro lidi na různých trzích po celém světě. Nastavení trhu se dá změnit přímo v aplikaci.

Kurzy akcií se zobrazují v reálném čase u všech obchodů na burze BATS. Pokud se neobchodují na burze BATS, zobrazují se kurzy zpožděně oproti primární burze, na které jsou kótované. Informace o zpoždění různých burz najdete na stránce Právní omezení. Pokud chcete tyto informace vidět, potáhněte prstem směrem doleva od pravého okraje obrazovky a klepněte nebo klikněte na Nastavení a pak na Informace. Klepněte nebo klikněte na Právní omezení.

Neustále vyhodnocujeme potřeby našich zákazníků a rozšiřujeme zpravodajství v reálném čase podle potřeby.

Otevře se stránka indexu. Posunováním doprava zobrazíte vlivné tituly, složky a další informace o indexu.

Ceny akcií se zobrazují spolu s informacemi o čase obchodování a grafy na stránce s podrobnostmi akcie.

Finance Bing nabízejí různé nástroje pro osobní finance, třeba kalkulátor hypotéky, plánovač důchodu, kalkulátor úspor a převodník měn.

Aplikace Finance Bing poskytuje jedinečný obsah pro lidi na různých trzích po celém světě. Nastavení trhu se dá změnit přímo v aplikaci.

 1. Na domovské stránce zobrazte potáhnutím prstu směrem doprava oddíl Nástroje.

 2. Klepnutím nebo kliknutím na jednotlivé dlaždice můžete použít různé nástroje pro osobní finance.

Jak připnu sledované tituly na Úvodní obrazovku?

Nejlepších pět akcií ve sledovaných titulech můžete přidat na Úvodní obrazovku, abyste viděli jejich živé aktualizace.

 1. Potáhněte prstem směrem dolů z horního okraje obrazovky nebo klikněte pravým tlačítkem myši. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Sledované tituly.

 2. Potáhněte prstem směrem dolů z horního okraje obrazovky nebo klikněte pravým tlačítkem myši a pak klepněte nebo klikněte na Připnout na Úvodní obrazovku. Zadejte název nebo akceptujte výchozí název dlaždice (Sledované tituly – 5 nejlepších), která bude na Úvodní obrazovce.

 3. Nejlepších pět položek sledovaných titulů se připne ve formě dlaždice na konec Úvodní obrazovky. Klepnutím na tuto dlaždici zobrazíte aktualizace pro tyto akcie. Můžete taky změnit pořadí položek ve sledovaných titulech, které se zobrazují na této dlaždici.

Jak můžu prozkoumat novinky, ceny akcií a finanční údaje společnosti?

Tato funkce nabízí informace o akcii na stránce podrobností, kde najdete poslední novinky, finanční výsledky, grafy a obchodovací rozpětí.

 1. Potáhněte prstem směrem doleva od pravého okraje obrazovky a pak klepněte nebo klikněte na Hledat.

 2. Zadejte celý název nebo kód akcie, fondu nebo fondu ETF a v seznamu vyberte odpovídající položku.

 3. Otevře se stránka akcie. Posunutím doprava zobrazíte novinky, finanční údaje a další informace o společnosti.

Jak zobrazím finanční zprávy z jiných zdrojů?

Finance Bing nabízejí spoustu doporučených zdrojů finančních zpráv přímo v aplikaci a zároveň poskytují snadný přístup k nejnovějším obchodním zprávám na webu.

 1. Potáhnutím prstem směrem dolů z horního okraje obrazovky nebo kliknutím pravým tlačítkem myši otevřete navigační panel.

 2. V oblasti Doporučené najdete výběr doporučených zdrojů finančních zpráv. Klepnutím nebo kliknutím na vybraný zdroj přejdete rovnou na obsah z tohoto zdroje.

 3. Pokud si chcete prohlédnout rozsáhlý seznam finančních webů z celého světa, klepněte nebo klikněte na Nejlepší na webu na navigačním panelu.

Jak zobrazím největší nárůsty a poklesy za den?

Můžete si vyhledat informace o akciích s největším nárůstem a poklesem nebo největším pohybem za aktuální nebo poslední burzovní den.

 • Potáhněte prstem směrem dolů od horního okraje obrazovky. Pak klepněte nebo klikněte na šipku vedle tlačítka Trh. V dostupných podkategoriích klepněte nebo klikněte na Nejvlivnější tituly.

Jaký je směnný kurz mé lokální měny?

Směnný kurz své lokální měny můžete porovnat s předními světovými měnami.

 1. Potáhněte prstem směrem dolů od horního okraje obrazovky. Pak klepněte nebo klikněte na šipku vedle tlačítka Trh. V dostupných podkategoriích klepněte nebo klikněte na Měny.

 2. Klepnutím nebo kliknutím na dlaždice s kurzy měn zobrazíte směnné kurzy předních světových měn. Na této stránce je taky dostupný převodník měn.

Jak se dá do Financí Bing přidat makléřský účet?

Tato funkce vám umožňuje přidávat do aplikace Finance Bing makléřské účty.

 1. Na stránce Dnes přejděte na cluster My Finance vedle položky Sledované tituly.

 2. Klepnutím nebo kliknutím na ikonu + přejděte na stránku Přidat účet.

 3. Vyberte svého online makléře a kliknutím na odpovídající dlaždici přejděte na jeho přihlašovací obrazovku.

 4. Zadejte své přihlašovací údaje a dole klepněte nebo klikněte na tlačítko Hotovo.

 5. Pokud úspěšně proběhne ověření, zobrazí se obrazovka Select Accounts, kde můžete vybrat účty pro přidání do clusteru My Finance. Ve výchozím nastavení budou vybrané všechny účty.

 6. Pokud přidáváte účet poprvé, zobrazí se žádost o vytvoření jednorázového čtyřmístného PIN kódu pro zabezpečení vašich osobních dat v zařízení.

 7. Vytvořte svůj PIN kód a dole klepněte nebo klikněte na tlačítko Hotovo.

 8. Makléřský účet nebo účty se přidají do clusteru My Finance. Klepnutím nebo kliknutím na dlaždici můžete zobrazit podrobné údaje, třeba zůstatky na účtech, pozice, transakce atd.

Jaké informace budu moct pro svůj makléřský účet zobrazit?

Tato funkce zajišťuje zobrazení informací na stránce podrobností o makléřském účtu, jako jsou pozice, transakce, složení portfolia, vlivné tituly apod.

 1. Klepnutím nebo kliknutím na některou makléřskou dlaždici clusteru My Finance na stránce Dnes přejdete na stránku podrobností tohoto makléře.

 2. Na stránce podrobností uvidíte tyto funkce:

  • Na levém bočním panelu je souhrn všech účtů od určitého makléře, které jste přidali. Klepnutím nebo kliknutím na ikonu + zobrazíte podrobnosti.

  • Oddíl Positions obsahuje podrobné zobrazení tržní ceny a tržní hodnoty vašeho portfolia.

  • Portfolio Mix poskytuje celkový přehled o vašem portfoliu a jeho rozdělení z hlediska cenných papírů, které vlastníte.

  • Oddíl Movers zobrazuje akcie vašeho portfolia s největším nárůstem a poklesem, abyste mohli posoudit vývoj hodnoty vašich cenných papírů.

  • Oddíl Transakce zobrazuje transakce, které jste na tomto účtu udělali v uplynulém roce.

  • Oddíl Další vám umožňuje větší provázání s webovými stránkami makléřské firmy tak, abyste měli víc možností obchodování nebo mohli získat další informace o produktech z informačního střediska makléře.

Jak se dá připnout makléř ve Financích Bing na obrazovku Start?

Svého oblíbeného makléře si můžete připnout z clusteru My Finance na obrazovku Start, abyste měli rychle přístup k podrobnostem.

 1. Klepnutím nebo kliknutím na některou makléřskou dlaždici clusteru My Finance na stránce Dnes přejdete na stránku příslušných podrobností.

 2. Potáhnutím prstem směrem dolů od horního okraje obrazovky nebo nahoru od dolního vyvolejte nabídku. Pokud používáte myš, zobrazíte tuto nabídku kliknutím kdekoli na stránce.

 3. V dolní nabídce klepněte nebo klikněte na Připnout na Úvodní obrazovku.

 4. Název zobrazený na připnuté dlaždici můžete upravit.

 5. Klepněte nebo klikněte na Připnout na Úvodní obrazovku.

 6. Úspěšně jste připnuli svého oblíbeného makléře na obrazovku Start. Klepnutím nebo kliknutím na tuto dlaždici pak máte snadno přístup ke stránce podrobností svého oblíbeného makléře.

Jak je funkce My Finance bezpečná?

Snažíme se, aby vaše data byla bezpečná a zabezpečená.

 • K dosažení maximálního zabezpečení probíhá veškerá komunikace s vaším online makléřem prostřednictvím moderního protokolu SSL (Secure Socket Layers).

 • Data vašeho účtu jsou zabezpečená pomocí vámi nastaveného 4místného PIN kódu.

  • PIN kód pomáhá zašifrovat vaše data, zachovat vaše soukromí a taky ochránit vaše data pro případ, že by vám zařízení ukradli.

  • PIN kód platí jenom pro toto zařízení.

 • Neukládáme vaše osobní data na našich serverech.

 • Úroveň oprávnění pro vaše data je jen pro čtení a nikdo nemůže vaše peníze vybrat, převést ani s nimi jinak manipulovat.

 • Používáme rozhraní DPAPI (rozhraní API Ochrana dat) doporučené pro Windows, které nám pomáhá zabezpečit vaše finanční informace a zabránit neoprávněnému přístupu.

Poznámka

 • Funkce se můžou lišit s ohledem na případné státní předpisy a omezení nebo datové služby dostupné ve vaší oblasti.

Potřebujete další pomoc?