Tipy pro uvolnění místa na disku počítače

Pokud se zobrazí zpráva, že na počítači není dostatek místa, může nastat stresující nebo dokonce nouzová situace, pokud jste zrovna v polovině práce na důležitém projektu. Dobrá zpráva je, že následující tipy vám můžou pomoct uvolnit hodně místa. Pokud se zprávy o nedostatku místa na disku zobrazují pořád, můžete zvážit i jiné možnosti. Můžete třeba přidat další vyměnitelné úložiště.

Následující tipy provádějte v pořadí odshora dolů., abyste z nich měli co největší užitek.

Zobrazit vše

Kontrola aktuálního místa v počítači

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Počítač a zařízení a potom na Místo na disku.

 3. V části Uvolnit místo na tomto počítači se zobrazí volné místo a celková kapacita.

  Tipy

  • Klepnutím nebo kliknutím na Zobrazit velikost mých aplikací můžete zobrazit velikost svých aplikací pro Windows Store a případně je odinstalovat.

  • Místo můžete uvolnit i klepnutím nebo kliknutím na položku Vysypat koš, pokud jsou v něm nějaké soubory. Další informace najdete v tématu Koš: nejčastější dotazy.

Poznámky

 • Pokud nevidíte možnost Místo na disku, nemáte nainstalovanou nejnovější aktualizaci Windows 8.1 nebo Windows RT 8.1. Další informace najdete v článku Instalace aktualizace Windows 8.1 (KB 2919355).

 • Aktuální místo na disku ve svém počítači můžete zkontrolovat i v Průzkumníkovi souborů vyhledáním položky Tento počítač.

Vyčištění disku

Pravidelným čištěním počítače uvolníte místo na disku a umožníte počítači lépe fungovat. Jedním z nejjednodušších způsobů, jak vymazat nepotřebné soubory, je vyčistit disk.

 1. Pokud chcete otevřít Vyčištění disku z plochy, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení (nebo když používáte myš, najeďte do pravého dolního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši nahoru a potom klikněte na Nastavení), klepněte nebo klikněte na Ovládací panely, do vyhledávacího pole zadejte Správa, klepněte nebo klikněte na Nástroje pro správu a potom poklepejte nebo poklikejte na Vyčištění disku.

 2. Pokud se zobrazí výzva, klepněte nebo klikněte na jednotku pevného disku, kterou chcete vyčistit, a pak klepněte nebo klikněte na OK.

 3. V dialogu Vyčištění disku klepněte nebo klikněte v části Popis na Vyčistit systémové soubory. Vyžadují se oprávnění správce. Může se po vás chtít, abyste zadali heslo správce nebo potvrdili svoji volbu.

 4. Pokud se zobrazí výzva, klepněte nebo klikněte na jednotku pevného disku, kterou chcete vyčistit, a pak klepněte nebo klikněte na OK.

 5. V dialogu Vyčištění disku zaškrtněte na kartě Vyčištění disku políčka odpovídající typům souborů, které chcete odstranit, a potom klepněte nebo klikněte na OK.

 6. Ve zprávě, která se zobrazí, klepněte nebo klikněte na Odstranit soubory.

 7. V Průzkumníkovi souborů vyberte znovu Počítač, klepněte nebo klikněte na vyčištěnou jednotku a pak klepněte nebo klikněte na Aktualizovat. Pokud potřebujete uvolnit víc místa (jednotka je pořád označená červeně), přejděte k dalšímu tipu.

Odinstalace nepotřebných aplikací

V Programech a funkcích můžete odinstalovat aplikace, které už nepotřebujete.

 1. Otevřete Programy a funkce: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Programy a funkce a potom klepněte nebo klikněte na Programy a funkce.

 2. Klepněte nebo klikněte na program a potom klepněte nebo klikněte na Odinstalovat, Změnit nebo Opravit. Vyžadují se oprávnění správce. Může se po vás chtít, abyste zadali heslo správce nebo potvrdili svoji volbu.

Odinstalace nepotřebných aplikací pro Windows Store

Můžete taky odinstalovat nepotřebné aplikace stažené ze Storu.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na možnost Vyhledávání a aplikace a pak na Velikost aplikací. Zobrazí se, kolik místa každá aplikace zabírá na místní jednotce.

 3. Jakmile najdete aplikaci, kterou chcete odinstalovat, klepněte nebo klikněte na ni a potom klepněte nebo klikněte na Odinstalovat.

Poznámka

 • Takto odinstalujete aplikace pro Store jen ze svého uživatelského účtu.

Archivace nebo odstranění nepoužívaných souborů

Pokud máte fotky, hudbu, videa nebo jiné soubory, které sice chcete zachovat, ale nemusejí být uložené na počítači, můžete je uložit na vyměnitelné médium, jako je externí jednotka, jednotka USB, disk DVD nebo cloudové úložiště. Soubory půjdou prohlížet, když počítač připojíte k vyměnitelnému médiu nebo cloudovému úložišti, ale nebudou zabírat místo v počítači. Další informace najdete v tématu Kopírování a přesouvání souborů a složek.

 1. Otevřete Tento počítač: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Tento počítač a potom klepněte nebo klikněte na Tento počítač.

 2. Do vyhledávacího pole v pravém horním rohu zadejte velikost:velmi velké.

 3. Klepněte nebo klikněte na nabídku Zobrazit, klepněte nebo klikněte na Seřadit podle a pak klepněte nebo klikněte na Velikost. Největší soubory jsou zobrazené nahoře.

 4. Jakmile najdete soubor, který chcete odstranit, stiskněte a podržte ho nebo na něj klikněte pravým tlačítkem a potom klepněte nebo klikněte na Odstranit.

Zmenšení složky WinSxS

Upozornění

 • Odstraněním souborů ze složky WinSxS nebo smazáním celé této složky můžete vážně poškodit systém, případně znemožnit restartování nebo aktualizaci počítače.

Složka WinSxS se nachází ve složce Windows na počítači (například C:\Windows\WinSxS). Jsou v ní soubory úložiště součástí Windows, které slouží k podpoře funkcí potřebných k přizpůsobení a aktualizaci Windows. Složku můžete zmenšit v plánovači úloh.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Hledat.)

 2. Do vyhledávacího pole zadejte Ovládací panely a klepněte nebo klikněte na Ovládací panely.

 3. Klepněte nebo klikněte na Systém a zabezpečení a v části Nástroje pro správu klepněte nebo klikněte na Plánovat úkoly.

 4. Klepněte nebo klikněte na šipku vedle Knihovna plánovače úloh, na Microsoft, na Windows a potom na Údržba.

 5. Klepněte nebo klikněte na StartComponentCleanup a v části Vybraná položka klepněte nebo klikněte na Spustit.

Nastavení souborů úložiště OneDrive tak, aby byly přístupné jenom online

Soubory, které jsou přístupné offline, zabírají místo na vašem počítači. OneDrive navíc potřebuje na vašem počítači 200 MB volného místa pro synchronizaci souborů. Pokud chcete uvolnit místo, můžete některé soubory nebo složky nastavit tak, aby byly přístupné jenom online.

Poznámky

 • Pokud máte zapnuté nastavení Offline přístup ke všem souborům, musíte toto nastavení nejdřív vypnout a až potom budete moct zpřístupnit soubory pouze online. Pokyny najdete v tématu Jak se dostat k souborům, když jste offline.

 • Pokud se na OneDrive nahrávají soubory, musíte počkat, dokud se nenahrají, a teprve pak můžete soubory zpřístupnit jenom online.

Zobrazit vše

Nastavení souborů jenom pro online přístup pomocí aplikace OneDrive

 1. Klepnutím nebo kliknutím na OneDrive na obrazovce Start otevřete aplikaci OneDrive.

 2. Přejděte k souboru nebo složce, kterou chcete zpřístupnit pouze online.

 3. Soubor nebo složku potáhněte prstem dolů nebo na něj nebo na ni kliknete pravým tlačítkem.

 4. Klepněte nebo klikněte na Zpřístupnit pouze online.

  Pokud chcete nastavit jenom pro online přístup celou složku OneDrive, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky (nebo pokud používáte myš, najeďte ukazatelem do pravého dolního rohu obrazovky a pak nahoru), klepněte nebo klikněte na Nastavení, klepněte nebo klikněte na Možnosti a pak klepněte nebo klikněte na Nastavit všechny soubory jenom pro online přístup.

Zpřístupnění souborů pouze online pomocí Průzkumníka souborů.

 1. Pokud chcete spustit Průzkumníka souborů, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo pokud používáte myš, přejděte ukazatelem do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů a potom klikněte na Hledat), zadejte do vyhledávacího pole text Průzkumník souborů a potom klepněte nebo klikněte na Průzkumník souborů.

 2. Přejděte k souboru nebo složce, kterou chcete zpřístupnit pouze online.

 3. Soubor nebo složku stiskněte a podržte nebo na ně klikněte pravým tlačítkem a pak vyberte možnost Zpřístupnit pouze online.

  Pokud chcete nastavit jenom pro online přístup celou složku OneDrive, stiskněte a podržte položku OneDrive nebo na ni klikněte pravým tlačítkem a pak vyberte Zpřístupnit pouze online.

Další informace o změně dostupnosti souborů v úložišti OneDrive najdete v tématu Soubory dostupné jen online a soubory dostupné offline.

Přesunutí souborů v úložišti OneDrive na vyměnitelnou jednotku

Vyměnitelnou jednotku je nutné naformátovat pomocí systému souborů NTFS.

Jak zkontrolovat dostupnost prostoru

Před přesunutím souborů v úložišti OneDrive zkontrolujte, jestli je na vyměnitelné jednotce dost místa pro jejich uložení. Postupujte takto:

 1. Pokud chcete spustit Průzkumníka souborů, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo pokud používáte myš, přejděte ukazatelem do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů a potom klikněte na Hledat), zadejte do vyhledávacího pole text Průzkumník souborů a potom klepněte nebo klikněte na Průzkumník souborů.

 2. Stiskněte a podržte položku OneDrive nebo na ni klikněte pravým tlačítkem.

 3. Klepněte nebo klikněte na Vlastnosti a pak se podívejte na kapacitu uvedenou vedle položky Velikost na disku.

 4. V Průzkumníkovi souborů klepněte nebo klikněte na možnost Tento počítač a podívejte se, kolik místa je na vyměnitelné jednotce k dispozici.

Přesunutí souborů v úložišti OneDrive

Pro soubory v úložišti OneDrive musíte na vyměnitelné jednotce nejdřív vytvořit složku. Po vytvoření složky přesuňte soubory takto:

Upozornění

 • Přesunutím souborů v úložišti OneDrive se zruší všechny soubory čekající na nahrání.

 1. V Průzkumníku souborů stiskněte a podržte složku OneDrive nebo na ni klikněte pravým tlačítkem.

 2. Klepněte nebo klikněte na Vlastnosti a pak klepněte nebo klikněte na kartu Umístění.

 3. Klepněte nebo klikněte na Přesunout.

 4. Přejděte na vyměnitelnou jednotku a pak klepněte nebo klikněte na možnost Vybrat složku.

 5. V dialogovém okně OneDrive – vlastnosti klepněte nebo klikněte na OK.

 6. V dialogovém okně Přesunout složku klepněte nebo klikněte na Ano.

  Vaše soubory v úložišti OneDrive se přesunuly na novou jednotku. Původní umístění složky OneDrive teď můžete odstranit.

Poznámka

Přidání dalšího úložiště

Dlouhodobějším řešením, jak rozšířit úložnou kapacitu počítače, je přidání vyměnitelného úložiště, jako jsou SD karty, USB flash disky nebo disky DVD. Můžete taky použít cloudové úložiště nebo síťové jednotky.

Možnosti vyměnitelného úložiště:

 • Karty Secure Digital (SD): Jsou různé typy karet, například SD (32,0×24 mm), miniSD (21,5×20 mm) a microSD (15,0×11 mm). Je důležité zjistit u výrobce počítače, jaké typy SD karet počítač podporuje.

  Tip

  • Pokud používáte počítač Surface, můžete pomocí karty microSD přidat až 64 GB úložiště. V počítači Surface RT se čtečka karet microSD nachází pod stojánkem na pravé straně. V počítači Surface Pro se čtečka karet nachází na pravém okraji nad konektorem napájení.

 • USB a externí jednotky. Většina počítačů obsahuje jeden nebo více portů USB, ke kterým je možné připojit jednotky USB Flash nebo externí jednotky. Některé novější počítače taky mají port USB 3.0, který nabízí až 10krát vyšší přenosovou rychlost než USB 2.0. USB flash disk verze 2.0 můžete připojit k portu USB 3.0 (při rychlostech přenosu USB), ale USB flash disk verze 3.0 nemůžete připojit k portu USB 2.0. Zjistěte u výrobce počítače, jaké porty USB počítač podporuje.

 • Disky DVD a CD. Pokud je počítač vybaven diskovou jednotkou CD, DVD nebo Blu‑ray, která dokáže číst i zapisovat na prázdný disk, můžete tuto jednotku použít pro uložení dat podobně jako kartu SD nebo jednotku USB Flash. Postup: Po vložení prázdného disku do počítače vyberte ze seznamu možnost Jako jednotka USB Flash.

 • Ukládání do cloudu pomocí úložiště OneDrive Součástí Windows je aplikace OneDrive, která vám pomůže se dostat na bezplatné úložiště OneDrive v cloudu, které se někdy označuje jako online úložiště. Na OneDrive můžete ukládat soubory a pracovat s nimi několika různými způsoby: na webu (OneDrive.com), pomocí aplikace pro Windows 8.1 a Windows RT 8.1, pomocí desktopové aplikace pro PC nebo Mac a pomocí aplikací pro vaše mobilní zařízení. Další informace najdete v článku Začínáme s OneDrivem.

  Pokud chcete zjistit, kolik máte volného místa, a přidat ještě nějaké navíc, potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky (nebo pokud používáte myš, přejděte do pravého dolního rohu obrazovky), klepněte nebo klikněte na Nastavení, klepněte nebo klikněte na Změnit nastavení počítače a potom klepněte nebo klikněte na OneDrive. Můžete taky přejít na stránku Spravovat úložiště na webu OneDrive.

Potřebujete další pomoc?


Kontaktujte podporu