Ovládání počítače

Výukový kurz pro Windows: strana 5/11

Pro ovládání pomocí dotyku, myši a klávesnice

Když se naučíte některé základní akce ve Windows 8.1Windows RT 8.1, pomůže vám to rychle a efektivně ovládat počítač vybavený dotykovým displejem nebo myší a klávesnicí. Pomocí několika klepnutí, kliknutí nebo stisků kláves můžete rychle vyhledávat, přepínat mezi aplikacemi a ovládat svůj počítač.

Než přejdete k dalším podrobnostem, je důležité, abyste se seznámili s plochou, obrazovkou Start a zobrazením Aplikace. Budete je využívat při práci, používání aplikací, kontaktu s přáteli, procházení webu a různých dalších činnostech na počítači.

Plocha

Starou známou plochu máte pořád po ruce. Můžete si ji přizpůsobit pomocí různých pozadí, barev a motivů a připnout si na hlavní panel oblíbené aplikace.

Na plochu se dostanete tak, že klepnete nebo kliknete na dlaždici Plocha na obrazovce Start nebo na klávesnici stisknete klávesu s logem Windows Klávesa s logem Windows+D.

Pokud dlaždice Plocha na obrazovce Start není, můžete ji připnout pomocí následujícího postupu:

  1. Na obrazovce Start otevřete zobrazení Aplikace posunutím nahoru ze středu obrazovky. (Pokud používáte myš, klikněte na šipku Šipka dolů poblíž levého dolního rohu obrazovky.)
  2. Stiskněte a podržte dlaždici Plocha nebo na ni klikněte pravým tlačítkem a pak klepněte nebo klikněte na Připnout na Úvodní obrazovku. (Pokud dlaždici Plocha nemůžete najít, začněte psát Plocha.)

Plocha

Obrazovka Start

Na obrazovce Start se rychle dostanete ke svým oblíbeným aplikacím, lidem, webům, složkám a všemu, co je pro vás důležité.

Na obrazovku Start se dostanete tak, že potáhnete prstem od pravého okraje obrazovky a klepnete na Start. Pokud používáte myš, dostanete se na obrazovku Start nejrychleji tak, že přesunete ukazatel myši do levého dolního rohu obrazovky a kliknete na tlačítko Start.

Další informace o obrazovce Start najdete v článku Všechno o úvodní obrazovce.

Obrazovka Start

Zobrazení Aplikace

V zobrazení Aplikace najdete všechny aplikace nainstalované na počítači. V tomto zobrazení můžete spouštět aplikace a připnout je na obrazovku Start nebo na hlavní panel na ploše.

Do zobrazení Aplikace se dostanete tak, že posunete prstem nahoru ze středu obrazovky Start nebo kliknete na šipku Šipka dolů poblíž levého dolního rohu obrazovky Start.
Zobrazení Aplikace

Ovládání pomocí dotyků

Běžné akce při použití dotykového ovládání

V následující tabulce zjistíte, jak zvládnete některé běžné akce s počítačem pomocí dotykového ovládání. Úplný seznam dotykových gest najdete v článku Dotykové ovládání: potažení prstem, klepnutí a další pohyby.

Spousta těchto akcí má taky klávesové zkratky. Úplný seznam klávesových zkratek najdete v článku Klávesové zkratky.

Akce Jak na to Klávesová zkratka
Akce

Otevření ovládacích tlačítek

Jak na to

Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky.

Klávesová zkratka
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+C
Akce

Zobrazení příkazů aplikace

Jak na to

Potáhněte prstem směrem od horního nebo dolního okraje obrazovky.

Klávesová zkratka
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+Z
Akce

Přechod na poslední aplikaci

Jak na to

Potáhněte prstem směrem od levého okraje obrazovky.

Klávesová zkratka
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+Tab
Akce

Zobrazení seznamu nedávných aplikací

Jak na to

Potáhněte prstem směrem od levého okraje obrazovky a pak se bez zvednutí prstu posuňte zpátky k levému okraji.

Klávesová zkratka
Stiskněte a podržte klávesu s logem Windows Klávesa s logem Windows+Tab.
Akce

Ukončení aplikace

Jak na to

Přetáhněte aplikaci z horního okraje obrazovky do její dolní části.

Klávesová zkratka

ALT+F4

Akce

Přiblížení nebo oddálení

Jak na to

Dotkněte se obrazovky dvěma nebo více prsty a pak přesunutím prstů k sobě (stažení) zobrazení oddalte nebo přesunutím prstů od sebe (roztažení) zobrazení přibližte.

Klávesová zkratka

CTRL+ZNAMÉNKO PLUS (+) nebo CTRL+ZNAMÉNKO MINUS (-)

Akce

Výběr položky

Jak na to

Potáhněte prstem dolů nebo přes položku, nebo ji stisknutím a podržením vyberte.

Klávesová zkratka

Ovládání pomocí myši

Běžné akce při použití myši

V následující tabulce zjistíte, jak zvládnete některé běžné akce s počítačem pomocí myši. Další informace o gestech pomocí myši najdete v článku Myš a klávesnice: co je nového.

Spousta těchto akcí má taky klávesové zkratky. Úplný seznam klávesových zkratek najdete v článku Klávesové zkratky.

Akce Jak na to Klávesová zkratka
Akce

Otevření ovládacích tlačítek

Jak na to

Přesuňte ukazatel myši do pravého horního nebo pravého dolního rohu obrazovky. Jakmile se objeví ovládací tlačítka, posuňte se podél okraje nahoru nebo dolů a klikněte na požadované tlačítko.

Klávesová zkratka
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+C
Akce

Zobrazení příkazů aplikace

Jak na to

Klikněte v aplikaci pravým tlačítkem.

Klávesová zkratka
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+Z
Akce

Přechod na poslední aplikaci

Jak na to

Přesuňte ukazatel myši do levého horního rohu obrazovky a pak klikněte.

Klávesová zkratka
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+Tab
Akce

Zobrazení seznamu nedávných aplikací

Jak na to

Přesuňte ukazatel myši do levého horního rohu obrazovky a pak ho posuňte podél okraje.

Klávesová zkratka
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+Tab
Akce

Ukončení aplikace

Jak na to
Přesuňte ukazatel myši do horní části obrazovky a klikněte na tlačítko Zavřít Ikona pro ukončení.
Klávesová zkratka

ALT+F4

Akce

Přiblížení nebo oddálení

Jak na to

Stiskněte klávesu CTRL a otáčejte kolečkem myši.

Klávesová zkratka

CTRL+ZNAMÉNKO PLUS (+) nebo CTRL+ZNAMÉNKO MINUS (-)

Akce

Zobrazení hlavního panelu

Jak na to

Přesuňte ukazatel myši pod dolní okraj obrazovky.

Klávesová zkratka
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+T vybere první aplikaci na hlavním panelu.
Tip

Plochu můžete používat vedle jiné aplikace, ale aplikace na ploše vždycky sdílejí stejné okno.

Používání aplikací vedle sebe

Podle rozlišení obrazovky můžete mít na obrazovce až čtyři aplikace současně. Během psaní odpovědí na e-maily můžete plánovat schůzky v kalendáři nebo nahrávat vyučovací hodinu pomocí Záznamu zvuku a zároveň si pořizovat poznámky na ploše.

Používání dvou aplikací vedle sebe

  1. Spusťte aplikaci, kterou chcete používat.

  2. Potáhněte prstem od horního okraje obrazovky, až se za aplikací objeví prázdný prostor, a pak aplikaci přetáhněte na levou nebo pravou stranu.
    (Pokud používáte myš, přejděte do levého horního rohu obrazovky a klikněte pravým tlačítkem na ikonu aplikace v záhlaví.) Zvolte Rozdělení vlevo nebo Rozdělení vpravo. )

  3. Vraťte se na obrazovku Start a spusťte druhou aplikaci. Tato aplikace se zobrazí vedle první aplikace.

  4. Přetažením oddělovače mezi aplikacemi můžete upravit jejich velikost.

Spuštění třetí aplikace

Pokud se vrátíte na obrazovku Start a spustíte třetí aplikaci, zobrazí se nad prvními dvěma. Klepnutím nebo kliknutím na levou nebo pravou stranu třetí aplikace se nahradí jedna z aplikací pod ní.

Pokud chcete použít všechny tři aplikace na stejné obrazovce, přetáhněte třetí aplikaci, až se vedle ní nebo mezi ostatními aplikacemi objeví prázdné místo. Pokud se prázdné místo neobjeví, vejdou se na vaši obrazovku jenom dvě aplikace současně.

Potřebujete další pomoc?