Začínáme s Windows Media Playerem

Windows Media Player slouží k přehrávání digitálních mediálních souborů, uspořádání sbírky digitálních médií, vypalování (vytváření) disků CD s oblíbenou hudbou, kopírování hudby z disků CD a synchronizaci mediálních souborů s přenosným zařízením.

Otevření Windows Media Playeru

  1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Hledat.
    (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Hledat.)

  2. Do vyhledávacího pole zadejte Windows Media Player a potom klepněte nebo klikněte na Windows Media Player.

Tři způsoby přehrávání

  • Knihovna přehrávače: K zobrazení a uspořádání sbírky digitálních médií můžete použít knihovnu přehrávače. Vlevo vyberte kategorii, jako je Hudba, Obrázky nebo Videa, která se zobrazí v podokně podrobností. Pokud třeba chcete zobrazit hudbu uspořádanou podle žánrů, dvakrát klepněte nebo klikněte na Hudba a potom klepněte nebo klikněte na Žánr. Přetažením položek z podokna podrobností do podokna seznamu vpravo můžete vytvářet seznamy stop, vypalovat CD nebo DVD, případně synchronizovat položky se zařízeními, jako jsou přenosné hudební přehrávače. Při přepínání mezi zobrazeními v knihovně přehrávače můžete své kroky zpětně procházet tlačítky Zpět a Vpřed v levém horním rohu přehrávače.

  • Režim Přehrávání: V režimu Přehrávání můžete sledovat disky DVD a videa nebo se můžete podívat, jaká hudba právě hraje. Můžete se rozhodnout, jestli se má zobrazovat jenom právě přehrávaná položka nebo všechny dostupné položky, které zobrazíte potáhnutím prstem nebo kliknutím pravým tlačítkem v okně přehrávače a dalším kliknutím na Zobrazit seznam.

  • Z hlavního panelu: Přehrávač můžete používat, i když je minimalizovaný. Ovládacími prvky v náhledu miniatur můžete přehrát nebo pozastavit aktuální položku, přesunout se na následující položku nebo se vrátit k předchozí položce. Náhled miniatur se zobrazí, když na hlavním panelu stisknete a podržíte ikonu Windows Media Player nebo na ni namíříte ukazatel.

Přepínat mezi knihovnou přehrávače a režimem Přehrávání můžete klepnutím nebo kliknutím na tlačítko Přepnout do okna Přehráváno v pravém dolním rohu přehrávače. Pokud se chcete vrátit do knihovny přehrávače, klepněte nebo klikněte na tlačítko Přepnout do knihovny v pravém horním rohu přehrávače.

Vytvoření digitálních hudebních souborů kopírováním disků CD

Do knihovny přehrávače můžete přidat hudbu zkopírovanou z disků CD v jednotce CD a uložit ji do počítače ve formě digitálních souborů. Říká se tomu kopírování z disku CD. Další informace najdete v tématu Kopírování a vypalování CD.

Provádění základních úloh pomocí karet

Karty v pravém horním rohu přehrávače otevřou seznam úloh v knihovně přehrávače. Tady můžete vytvářet seznamy oblíbených skladeb, vypalovat vlastní seznamy skladeb na CD a synchronizovat seznamy skladeb s přenosným přehrávačem médií.

Začněte klepnutím nebo kliknutím na kartu:

  • Přehrát V seznamu se zobrazí právě přehrávaná položka a další položky k přehrání, které jste vybrali v knihovně přehrávače. Pokud například vyberete album, které se má přehrát, zobrazí se na kartě Přehrát všechny jeho skladby. Na kartě Přehrát můžete vytvářet a ukládat vlastní seznamy stop.

  • Vypálit Do seznamu můžete přetahovat položky z podokna podrobností. Tady můžete vypalovat zvukové disky CD, datové disky CD a DVD. Další informace najdete v tématu Kopírování a vypalování CD.

  • Synchronizovat: Přehrávač můžete použít k synchronizaci hudby, videí a obrázků s různými přenosnými zařízeními, jako jsou přenosné přehrávače médií, paměťové karty a některé telefony. Připojte podporované zařízení k počítači a přehrávač vybere takovou metodu synchronizace (automatickou nebo ruční), která je pro zařízení nejvhodnější. Další informace najdete v tématu Nastavení synchronizace zařízení ve Windows Media Playeru.

Potřebujete další pomoc?