Problémy s domácí skupinou ve Windows

Článek slouží k tomu, aby vám pomohl diagnostikovat a opravit problémy s domácí skupinou ve Windows. Napřed zkuste spustit poradce při potížích s domácí skupinou.

Spuštění poradce při potížích s domácí skupinou

 1. Otevřete Poradce při potížích v domácí skupině: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého dolního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši nahoru a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte poradce při potížích a potom klepněte nebo klikněte na Poradce při potížích. Klepněte nebo klikněte na Síť a Internet a potom na Domácí skupina. Vyžadují se oprávnění správce. Může se po vás chtít, abyste zadali heslo správce nebo potvrdili svoji volbu.

 2. Klikněte na Další a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud se problém nepodařilo vyřešit spuštěním poradce, přečtěte si následující informace o konkrétním problému, který se vás týká.

Zobrazit vše

Nemůžu vytvořit, přidat nebo použít domácí skupinu.

Domácí skupina se většinou vytvoří automaticky při nastavování počítače se systémem Windows 8, Windows RT nebo Windows 7. Pokud domácí skupina existuje, stačí se k ní připojit.

Můžou vyskytnout různé problémy, které brání ve vytvoření, přidání nebo používání domácí skupiny. V následující tabulce najděte problém a odpovídající řešení.

Problém
Možná řešení

Možná máte operační systém Windows, který omezuje použití domácí skupiny.

Domácí skupina je dostupná v systému Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows 7. K domácí skupině se můžete připojit i na počítači se systémem Windows RT, ale nemůžete skupinu vytvořit ani v ní sdílet obsah. Ve Windows 7 Starter a Windows 7 Home Basic se můžete k domácí skupině připojit, ale nemůžete ji vytvořit.

Možná nejste připojeni k síti nebo jste připojeni k nesprávné síti.

Pokud se chcete připojit k síti, udělejte to takto:

 • Pokud se chcete připojit k síti, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení (nebo pokud používáte myš, přejeďte ukazatelem do pravého spodního rohu obrazovky, jeďte směrem nahoru a potom klikněte na Nastavení) a klepněte nebo klikněte na ikonu sítě (Ikona bezdrátové sítě nebo Ikona drátové sítě). Klepněte nebo klikněte na síť, ke které se chcete připojit, a potom klepněte nebo klikněte na Připojit.

Po připojení k síti vytvořte domácí skupinu nebo se k ní připojte.

Posuvník „Vyhledávat zařízení a obsah“ může být vypnutý.

Pokud ho chcete zapnout, udělejte to takto:

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Síť, na Připojení a na vaše síťové připojení.

 3. Zapněte Vyhledávat zařízení a obsah.

Možná není správně nastavené datum a čas.

Přesvědčte se, že je ve všech počítačích správně nastavené datum a čas. Datum a čas změníte takto:

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Hledat.)

 2. Do vyhledávacího pole zadejte datum a čas a potom klepněte nebo klikněte na Nastavení.

 3. V seznamu výsledků klepněte nebo klikněte na Datum a čas.

 4. Klepněte nebo klikněte na Změnit datum a čas. Vyžadují se oprávnění správce. Může se po vás chtít, abyste zadali heslo správce nebo potvrdili svoji volbu.

Může se stát, že dva nebo víc počítačů v síti mají stejný název.

Každý počítač v domácí skupině musí mít jedinečný název. Kontrola názvu počítače (zkontrolujte každý počítač v domácí skupině):

 • Otevřete Systém: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Systém a klepněte nebo klikněte na Systém.

  Název počítače je v části Název počítače, doména a nastavení pracovní skupiny.

Ostatní počítače v domácí skupině můžou být právě mimo váš domov nebo mohly domácí skupinu opustit. Taky můžou být vypnuté, v režimu spánku nebo hibernace.

Informace o tom, jak změnit možnosti úspory energie, najdete v tématu Schémata napájení: nejčastější dotazy.

Zjišťování sítě může být vypnuté.

Pokud ho chcete zapnout, udělejte to takto:

 1. Otevřete Pokročilé nastavení sdílení: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte pokročilé sdílení a potom klepněte nebo klikněte na Spravovat pokročilé nastavení sdílení.

 2. Klepnutím nebo kliknutím na dvojitou šipku Ikona dvojité šipky rozbalte profil sítě Soukromé.
 3. Klepněte nebo klikněte na Zapnout zjišťování sítě a potom klepněte nebo klikněte na Uložit změny. Vyžadují se oprávnění správce. Může se po vás chtít, abyste zadali heslo správce nebo potvrdili svoji volbu.

Správce systému mohl domácí skupinu vypnout.

Pokud se připojujete k domácí síti, mohlo se stát, že správce systému domácí skupinu úplně vypnul. V tom případě se k ní nemůžete připojit.

Pravděpodobně není spuštěná jedna nebo několik potřebných služeb.

Musí být spuštěná služba Seskupování v sítích peer-to-peer i Zprostředkovatel domácích skupin. Následuje postup ověření:

 1. Otevřete Ovládací panely: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Ovládací panely a potom klepněte nebo klikněte na Ovládací panely.

 2. Do vyhledávacího pole ovládacích panelů zadejte Nástroje pro správu a potom dvakrát klepněte nebo klikněte na Služby. Vyžadují se oprávnění správce. Může se po vás chtít, abyste zadali heslo správce nebo potvrdili svoji volbu. .

 3. Ve sloupci Stav by mělo u služeb Seskupování v sítích peer-to-peer a Zprostředkovatel domácích skupin být zobrazené slovo Spuštěno. Pokud ho nevidíte, poklepejte nebo poklikejte na název služby, klepněte nebo klikněte na Start a potom na OK.

Poznámka

 • Pokud služby nemůžete spustit, spusťte poradce při potížích s domácí skupinou. Použijte odkaz na začátku článku.

Protokol IPv6 může být vypnutý.

Pokud chcete vytvořit domácí skupinu nebo se k ní připojit, musíte zapnout protokol IPv6. Jestli chcete protokol zapnout, spusťte poradce při potížích s domácí skupinou. Použijte odkaz na začátku článku.

Soubor v síti rovnocenných počítačů idstore.sst může být poškozený.

Pokud se zobrazí zpráva „Systém Windows neumožňuje vytvořit domácí skupinu na tomto počítači. Kód chyby 0x80630801.“ a nedaří se vám spustit službu Seskupování v sítích peer-to-peer podle postupu uvedeného v části „Pravděpodobně není spuštěná jedna nebo několik potřebných služeb“, odeberte poškozený soubor podle následujících pokynů:

Poznámka

 • Následující postup by měli provádět jenom pokročilí uživatelé.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Hledat.)

 2. Do vyhledávacího pole napište příkazový řádek.

 3. V seznamu výsledků stiskněte a podržte Příkazový řádek nebo na něho klikněte pravým tlačítkem a potom klepněte nebo klikněte na Spustit jako správce. Vyžadují se oprávnění správce. Může se po vás chtít, abyste zadali heslo správce nebo potvrdili svoji volbu.

 4. Odstraňte soubor idstore.sset nalezený ve složce \Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\PeerNetworking na systémové jednotce (například na jednotce C).

 5. Restartujte počítač a zkuste se připojit k domácí skupině.

Počítač už patří do domácí skupiny.

Počítač může patřit jenom do jedné domácí skupiny. Pokud se chcete připojit k jiné domácí skupině, musíte napřed opustit tu, do které počítač právě patří.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Domácí skupina a potom klepněte nebo klikněte na Opustit.

Mohlo dojít k potížím se sítí.

Zkuste spustit poradce při potížích se sítí:

 • Otevřete Poradce při potížích se sítí: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte určit a opravit a potom klepněte nebo klikněte na Určit a opravit potíže se sítí.

Vyskytly se jiné, neznámé problémy.

Někdy pomůže, když restartujete počítač nebo opustíte domácí skupinu a znovu se k ní připojíte.

Nemůžu tisknout na tiskárně v domácí skupině.

Tady jsou některé pravděpodobné důvody, proč nemůžete tisknout na tiskárně v domácí skupině:

 • Tiskárna je vypnutá.

 • Počítač, ke kterému je tiskárna připojená, je vypnutý, v režimu spánku nebo hibernace, případně domácí skupinu opustil. Informace o tom, jak změnit možnosti úspory energie, najdete v tématu Schémata napájení: nejčastější dotazy.

 • Jiný člen domácí skupiny ukončil sdílení tiskárny.

 • Posuvník „Vyhledávat zařízení a obsah“ může být vypnutý. Další informace najdete v tématu Hledání počítačů, zařízení a obsahu ve vaší síti.

 • Tiskárna je připojená jinak než přes rozhraní USB, a proto jí musíte sdílet v ovládacím panelu Zařízení a tiskárny.

 • Tiskárna má nainstalovaný nesprávný ovladač. Tiskárny musí používat správný ovladač pro typ počítače, ke kterému jsou připojené (pro procesor x86 nebo x64). Hodně ovladačů tiskáren můžete automaticky stáhnout z Windows Update. Ovladače jsou taky dostupné na webu výrobce tiskárny. Další informace najdete v tématu Instalace tiskárny.

Pokud se vám nepodařilo najít tiskárnu v domácí skupině nebo na ni nemůžete tisknout, může se jednat o problém se sítí. Zkuste spustit poradce při potížích se sítí:

 • Otevřete Poradce při potížích se sítí: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte určit a opravit a potom klepněte nebo klikněte na Určit a opravit potíže se sítí.

Při získání přístupu k tiskárnám v domácí skupině někdy pomůže restartovat počítač nebo opustit domácí skupinu a znovu se k ní připojit.

Nemůžu odstranit domácí skupinu.

Domácí skupina odstranit nejde, ale můžete se jí zbavit tak, že z ní odeberete všechny počítače, které do ní patří. Jak opustit domácí skupinu:

 1. Otevřete okno Domácí skupina: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení (nebo když používáte myš, najeďte do pravého dolního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši nahoru a potom klikněte na Nastavení), klepněte nebo klikněte na Změnit nastavení počítače, na Síť a potom na Domácí skupina.

 2. Klepněte nebo klikněte na Opustit.

Potřebujete další pomoc?