Připojení druhého monitoru nebo projektoru

Dva monitory – na jednom obrazovka Start a na druhém dvě otevřené aplikace

Když budete mít druhou obrazovku, můžete zobrazit současně několik otevřených aplikací. Můžete taky připojit projektor, aby vaši obrazovku viděli všichni lidé v místnosti.

Většina monitorů a projektorů se připojuje pomocí kabelů DVI, VGA nebo HDMI. (Některá zařízení se dají připojit bezdrátově. Informace najdete v tématu Promítání na bezdrátovém displeji (zobrazovacím zařízení) pomocí technologie Miracast.) Váš počítač může mít několik těchto portů.
Porty DVI, VGA a HDMI
Porty DVI, VGA a HDMI

Po připojení monitoru nebo projektoru k počítači můžete:

 • Využívat čtyři rohy libovolné obrazovky při ovládání myší nebo okraje dotykových obrazovek k otvírání obrazovky Start, ovládacích tlačítek a posledních aplikací.

 • Mít na každé obrazovce otevřených několik oken a v každém z nich spuštěnou aplikaci.

 • Přizpůsobit obrazovky podle potřeby tak, aby hlavní panely byly na jednom displeji nebo na všech displejích, a přesouvat aplikace mezi obrazovkami.

Zobrazit vše

Připojení monitoru k počítači

Většina monitorů a projektorů se připojuje pomocí kabelů, které odpovídají dostupným portům DVI, VGA a HDMI na počítači. Pokud váš počítač má jenom jeden port DVI a tento port už je obsazený, někteří výrobci počítačů přidávají vlastní monitorové kabely, které rozdělí signál z jednoho portu DVI do dvou monitorů.

Poznámky

 • Stolní počítač potřebuje videokartu se dvěma porty DVI, VGA nebo HDMI.

 • Pokud váš monitor nebo projektor má kabel, který se k počítači nehodí, můžete sehnat adaptér pro převod jednoho typu na druhý (například pro připojení monitoru s kabelem DVI do portu VGA nebo naopak).

Připojení dalšího monitoru k počítači

 1. Najděte na počítači dostupný videovýstup.

 2. Připojte do tohoto portu odpovídající kabel z druhého monitoru.

  Systém Windows by měl monitor automaticky zjistit a nainstalovat.

Připojení projektoru k počítači

U drátových připojení se zapojuje kabel projektoru do portu VGA, DVI nebo HDMI. Systém Windows většinou projektor automaticky zjistí a nainstaluje.

Když systém Windows zjistí poblíž nějaký bezdrátový projektor, může se k němu připojit. Další informace o připojení bezdrátového projektoru Miracast najdete v tématu Promítání na bezdrátovém displeji (zobrazovacím zařízení) pomocí technologie Miracast.

Připojení k bezdrátovému projektoru

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Zařízení.
  (Když používáte myš, najeďte do pravého dolního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši nahoru a potom klikněte na Zařízení.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Promítat a potom na Přidat bezdrátový displej.

 3. Vyberte projektor v seznamu nalezených zařízení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení zobrazení na obrazovkách

Po připojení druhého monitoru nebo projektoru můžete zvolit možnosti zobrazení.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Zařízení.
  (Když používáte myš, najeďte do pravého dolního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši nahoru a potom klikněte na Zařízení.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Promítat a zvolte jednu z těchto možností:

  • Jenom obrazovka počítače: Všechno se bude zobrazovat jenom na počítači. (Pokud jste byli připojení k bezdrátovému projektoru, změní se tato možnost na Odpojit.)

  • Duplikovat: Na obou obrazovkách se bude zobrazovat totéž.

  • Rozšířit: Všechno bude roztažené přes obě obrazovky a vy mezi nimi budete moct přetahovat a přesouvat položky.

  • Jenom druhá obrazovka: Všechno se bude zobrazovat jenom na připojené obrazovce. Druhá obrazovka bude prázdná.

Zobrazení hlavních panelů na obrazovkách

Až budete mít druhý monitor nebo projektor nastavený podle svého, můžete na každé obrazovce plochy zobrazit hlavní panel, aby se vám snadněji přepínalo mezi aplikacemi a soubory. Na všech obrazovkách s plochou můžete mít hlavní panel a měnit tlačítka, která obsahuje.

Pokud používáte myš, můžete hlavní panel vyvolat na obrazovce Start nebo v aplikacích pro Windows Store posunutím ukazatele myši do dolní části obrazovky. (Zkuste ukazatel myši posunout tak daleko pod obrazovku, až zmizí.) Když ukazatel myši přesunete ze spodní části obrazovky, hlavní panel zmizí.

Jak zobrazit hlavní panely na ploše

 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo pokud používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte ukazatel myši dolů a klikněte na Hledat) a do vyhledávacího pole zadejte Hlavní panel a navigace.

 2. Klepněte nebo klikněte na Hlavní panel a navigace.

 3. V části Více monitorů zvolte Zobrazit hlavní panel na všech monitorech a vyberte požadované možnosti.

 4. Klepněte nebo klikněte na OK.

Přesouvání aplikací po obrazovkách

Aplikace můžete přesouvat na obrazovkách i mezi nimi.

Stisknutím kombinace klávesy s logem systému Windows Klávesa s logem Windows+šipka doleva nebo klávesy s logem systému Windows Klávesa s logem Windows+šipka doprava přesunete aplikace na obrazovce. Stisknutím kombinace klávesy s logem systému Windows Klávesa s logem Windows+Shift+šipka doleva nebo klávesy s logem systému Windows Klávesa s logem Windows+Shift +šipka doprava přesunete aplikaci mezi obrazovkami.

Pokud používáte myš, můžete taky uchopit záhlaví a aplikaci přesunout na požadované místo. Jestliže chcete zobrazit záhlaví u aplikace pro Windows Store, přesuňte ukazatel myši do horní části aplikace.

Nastavení chování kurzoru, když je jeden monitor dotykový a druhý ne

Pokud máte k počítači připojený dotykový monitor i monitor, který není dotykový, budete asi potřebovat změnit nastavení pro kurzor.

 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo pokud používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte ukazatel myši dolů a klikněte na Hledat), zadejte Nastavení Tablet PC a klepněte nebo klikněte na Nastavení Tablet PC.

 2. Klepněte nebo klikněte na Nastavit. Vyžadují se oprávnění správce. Může se po vás chtít, abyste zadali heslo správce nebo potvrdili svoji volbu.

 3. Pokud se vám nabídne možnost volby, klepněte nebo klikněte na Dotykové ovládání a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Potřebujete další pomoc?