Připojíte-li k počítači nové zařízení, systém Windows se pokusí najít a nainstalovat ovladač tohoto zařízení. V některých případech se může zobrazit upozornění, že ovladač není podepsán, že byl po podepsání změněn nebo že jej systém Windows nemůže nainstalovat. Instalaci nepodepsaných nebo změněných ovladačů nedoporučujeme.

Digitálně podepsaný ovladač obsahuje digitální podpis, což je elektronická zabezpečovací značka, která informuje o vydavateli softwaru a umožňuje zjistit, zda někdo s ovladačem od okamžiku, kdy byl podepsán, neoprávněně nemanipuloval. V případě ovladače podepsaného vydavatelem, který svou identitu ověřil u certifikační autority, si můžete být jisti, že tento softwarový ovladač pochází od daného vydavatele a že nebyl nikým pozměněn.

Běžná upozornění týkající se ovladačů

Pokud není ovladač podepsaný, pokud je podepsaný vydavatelem, který svou identitu neověřil u certifikační autority, nebo pokud byl po podepsání a vydání změněn, systém Windows zobrazí upozornění. Pokud se při pokusu o instalaci ovladače zobrazí některé z těchto upozornění, měli byste si obstarat digitálně podepsaný ovladač pro své zařízení z webu výrobce zařízení.

Zobrazit vše

Systém Windows nemůže ověřit vydavatele tohoto softwarového ovladače.

Ovladač buď nemá digitální podpis, nebo byl podepsán digitálním podpisem neověřeným certifikační autoritou. Tento ovladač byste měli instalovat, pouze pokud jste jej získali z původního disku výrobce nebo od správce systému.

Tento ovladač není podepsaný.

Ovladač nebyl digitálně podepsán ověřeným vydavatelem. Změna ovladače mohla být způsobena přidáním malwaru, který může počítač poškodit nebo z něj krást informace. V řídkých případech legitimní vydavatelé mohou změnit ovladače poté, co byly digitálně podepsány, ale nepodepsaný ovladač byste měli instalovat pouze v případě, že jste jej obdrželi na disku výrobce zařízení.

U nepodepsaných ovladačů bohužel neexistuje žádný důvěryhodný zdroj informací o tom, kdo je publikoval. Obsah nepodepsaného ovladače může změnit kdokoli a neexistuje žádný způsob, jak zjistit důvod změny. Většina výrobců nyní podepisuje ovladače, které vytvoří, a teprve poté je uvolňuje pro veřejnost.

Systém Windows vyžaduje digitálně podepsaný ovladač.

Ovladač, který postrádá platný digitální podpis nebo obsahuje podpis, který byl po podepsání změněn, nelze nainstalovat v 64bitových edicích systému Windows. Toto upozornění se zobrazí pouze v případě, že používáte 64bitovou verzi systému Windows a pokusíte se do něj nainstalovat takový ovladač.