Zvýšení výkonu optimalizací disku

Jedním z nejlepších způsobů, jak zvýšit výkon počítače, je optimalizace diskové jednotky. Windows obsahuje funkce pro optimalizaci různých typů diskových jednotek, které dnes počítače používají. Nezáleží na tom, jaký typ jednotky počítač používá. Windows automaticky vybere správnou optimalizaci.

Ve výchozím nastavení se služba Optimalizace jednotek, dříve Defragmentace disku, spouští automaticky každý týden. Jednotky v počítači však můžete optimalizovat také ručně.

Zobrazit vše

Ruční optimalizace jednotek

 1. Otevřete Optimalizaci jednotek: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Defragmentovat a potom klepněte nebo klikněte na Defragmentovat a optimalizovat jednotky.

 2. V části Stav klepněte nebo klikněte na jednotku, kterou chcete optimalizovat. (Ve sloupci Typ média zjistíte, jaký typ jednotky optimalizujete.)

 3. Pokud chcete zjistit, jestli jednotka potřebuje optimalizovat, klepněte nebo klikněte na Analyzovat. Vyžadují se oprávnění správce. Může se po vás chtít, abyste zadali heslo správce nebo potvrdili svoji volbu.

  Poté co systém Windows dokončí analýzu jednotky, zkontrolujte ve sloupci Aktuální stav, zda je třeba jednotku optimalizovat. Pokud je jednotka fragmentovaná více než z 10 %, měli byste jednotku optimalizovat.

 4. Klepněte nebo klikněte na Optimalizovat. Vyžadují se oprávnění správce. Může se po vás chtít, abyste zadali heslo správce nebo potvrdili svoji volbu.

  Optimalizace jednotky může trvat několik minut až několik hodin podle toho, jak je jednotka velká a jaký stupeň optimalizace je potřeba. Během procesu optimalizace můžete s počítačem dále pracovat.

Poznámky

 • Pokud jednotku používá jiný program nebo pokud je naformátovaná pomocí jiného systému souborů než NTFS, FAT nebo FAT32, nelze ji optimalizovat.

 • Síťové jednotky nelze optimalizovat.

 • Pokud se jednotka v programu Optimalizace jednotek nezobrazí, může to být proto, že obsahuje chybu. Zkuste nejprve jednotku opravit, pak se vraťte do programu Optimalizace jednotek a opakujte akci. Další informace naleznete v části Oprava jednotky na konci tohoto článku.

Změna plánu optimalizace

 1. Otevřete Optimalizaci jednotek: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Defragmentovat a potom klepněte nebo klikněte na Defragmentovat a optimalizovat jednotky.

 2. Klepněte nebo klikněte na Změnit nastavení. Vyžadují se oprávnění správce. Může se po vás chtít, abyste zadali heslo správce nebo potvrdili svoji volbu.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete naplánovanou optimalizaci vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka Spouštět podle plánu.

  • Pokud chcete změnit frekvenci naplánované optimalizace, klepněte nebo klikněte vedle položky Frekvence na rozevírací seznam a pak klepněte nebo klikněte na možnost Denně, Týdně nebo Měsíčně. Výchozí plán pro optimalizace je Týdně a spouští se během automatické údržby.

  • Pokud chcete vybrat jednotky, které chcete zahrnout do naplánované optimalizace nebo z ní vyloučit, vedle možnosti Jednotky klepněte nebo klikněte na položku Zvolit, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček vedle jednotek a pak klepněte nebo klikněte na tlačítko OK. Pokud nechcete, aby se do plánované optimalizace přidaly nové jednotky, můžete také zrušit zaškrtnutí políčka Automaticky optimalizovat nové jednotky. Pokud systém Windows nemůže některou jednotku optimalizovat, nenabídne tuto jednotku jako možnost pro automatickou údržbu.

 4. Klepněte nebo klikněte na tlačítko OK.

Oprava jednotky

 1. Otevřete Tento počítač: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Tento počítač a potom klepněte nebo klikněte na Tento počítač.

 2. Stiskněte a podržte nebo klikněte pravým tlačítkem na jednotku, kterou chcete opravit, a potom klepněte nebo klikněte na položku Vlastnosti.

 3. Klepněte nebo klikněte na kartu Nástroje a pak v části Kontrola chyb klepněte nebo klikněte na Zkontrolovat. Vyžadují se oprávnění správce. Může se po vás chtít, abyste zadali heslo správce nebo potvrdili svoji volbu.

 4. Postupujte podle pokynů. Po dokončení kontroly chyb je možné, že budete muset restartovat počítač.

Potřebujete další pomoc?