Individuální nastavení počítače

Windows 8, Windows RT

Jazyky ve Windows 8 a Windows RT

Ať už jste členem vícejazyčné rodiny, nebo jenom chcete dodělat domácí úkol v cizím jazyce, na počítači s Windows můžete číst a psát ve více jazycích.

Můžete si taky zvolit svůj jazyk zobrazení, což je jazyk, který se zobrazuje ve Windows a ve vašich aplikacích, a přepínat mezi jednotlivými jazyky při psaní.

Přidání jazyka

Část Jazyk v Ovládacích panelech

Jazyk přidáte takto:

 1. Klepněte nebo klikněte na ovládací tlačítko Hledat, začněte psát text jazyk, vyberte možnost Nastavení a potom klepněte nebo klikněte na Přidat jazyk.

 2. Na ovládacím panelu Jazyk klepněte nebo klikněte na možnost Přidat jazyk.

 3. Pomocí procházení nebo vyhledávacího pole vyhledejte jazyky, které chcete přidat, a přidejte požadovaný jazyk do seznamu tak, že na něj dvakrát klepnete nebo kliknete.

Pokud není ještě nainstalovaná příslušná jazyková sada, bude potřeba ji přidat, abyste daný jazyk mohli používat jako jazyk zobrazení. Postup pro stažení jazykové sady:

 1. Podívejte se, jestli se vedle jazyka zobrazuje K dispozici ke stažení. Klepněte nebo klikněte na Možnosti a pak klepněte nebo klikněte na Stáhnout a nainstalovat jazykovou sadu.

 2. Stáhněte jazykovou sadu podle pokynů na obrazovce.

Poznámka

 • V závislosti na vašem počítači a velikosti jazykové sady může stahování určitou dobu trvat.

Po stažení jazykové sady můžete příslušný jazyk nastavit jako jazyk zobrazení.

 1. Klepněte nebo klikněte na ovládací tlačítko Hledat, začněte psát text jazyk, vyberte možnost Nastavení a potom klepněte nebo klikněte na Přidat jazyk.

 2. Na ovládacím panelu Jazyk klepněte nebo klikněte na možnost Přidat jazyk.

 3. Zkontrolujte, jestli je vedle názvu jazyka, který chcete nastavit jako jazyk zobrazení, uvedeno Jazyk zobrazení systému Windows.

 4. Pokud ano, klepněte nebo klikněte na něj a pak opakovaným klepnutím nebo kliknutím na Přesunout nahoru přesuňte jazyk na první místo v seznamu.

 5. Odhlaste se od počítače a znovu se k němu přihlaste.

 6. Windows byste teď měli vidět v jazyce, který jste přesunuli na první místo v seznamu jazyků.

Psaní v různých jazycích

Po přidání požadovaných jazyků můžete v kterémkoli z nich taky psát – stačí rychle přepnout rozložení klávesnice nebo editoru IME. Editory IME usnadňují zápis některých asijských jazyků (například čínštiny, korejštiny nebo japonštiny), které mají tisíce různých znaků a nevejdou se proto na klávesnici. K dispozici jsou tři různé možnosti, jak přepínat mezi metodami zadávání znaků:

 • Na standardní klávesnici stiskněte klávesu s logem Windows Klávesa s logem Windows a opakovaným stisknutím mezerníku přejděte na požadovaný jazyk.
 • Klepněte nebo klikněte na zkratku jazyka v oznamovací oblasti úplně vpravo na hlavním panelu a pak vyberte klávesnici, na kterou chcete přepnout.

 • Na dotykové obrazovce klepněte nebo klikněte na dotykovou klávesnici na hlavním panelu, klepněte nebo klikněte na tlačítko se zkratkou jazyka a pak klepněte nebo klikněte na klávesnici, na kterou chcete přepnout.

  Přepínání mezi metodami zadávání znaků pomocí dotykové klávesnice
  Přepínání mezi metodami zadávání znaků pomocí dotykové klávesnice
  Přepínání mezi metodami zadávání znaků z hlavního panelu na ploše
  Přepínání mezi metodami zadávání znaků z hlavního panelu na ploše

Tip

 • Můžete taky přidat rozložení klávesnice pro většinu jazyků. To se může hodit, pokud pro různé úkoly používáte specializované klávesnice nebo editory IME.

Další informace

Zkuste najít řešení v oddílu Přizpůsobení a usnadnění přístupu v oblasti Podpora.

Zjistěte další informace o používání editorů IME.

Podívejte se, co je nového ve Windows.

Práce v různých jazycích