Jak nastavit nový počítač do podoby starého

Pokud ztratíte počítač s Windows 8.1 nebo Windows RT 8.1 nebo pokud se poškodí tak, že oprava bude nemožná, můžete si nastavit náhradní počítač tak, aby vypadal jako ten ztracený nebo poškozený.

Možnost nastavení nového počítače tak, aby byl jako jeho ztracený nebo poškozený předchůdce, je závislá na těchto věcech:

 • Používání účtu Microsoft: Pokud se k počítači přihlašujete pomocí svého účtu Microsoft, přidruží se nastavení počítače a informace k tomuto účtu. Pokud jste se k počítači pomocí svého účtu Microsoft nepřihlašovali, nebudete moct nový počítač nastavit tak, aby byl stejný jako jeho ztracený nebo poškozený předchůdce.

 • Ukládání souborů do cloudu: Pokud své soubory ukládáte na OneDrive, nepřijdete o ně spolu s počítačem. Dostanete se k nim z libovolného zařízení, i z nového počítače.

 • Zálohování souborů v počítači pomocí služby Historie souborů: Když pro zálohování osobních souborů uložených v počítači používáte službu Historie souborů, můžete soubory obnovit na novém počítači.

 • Zálohování nastavení počítače: Pokud používáte účet Microsoft, zálohují se jedinečná nastavení počítače na OneDrive. Tato nastavení se dají obnovit jenom v případě, že zálohování zůstalo zapnuté.

Nastavení nového počítače tak, aby byl jako jeho ztracený nebo poškozený předchůdce

Tady je postup, jak nový počítač nastavit tak, aby byl jako předchozí počítač s Windows 8.1 nebo Windows RT 8.1.

 1. Spusťte poprvé nový počítač.

 2. Během jeho nastavování se přihlaste pomocí stejného účtu Microsoft, který jste používali na předchozím počítači. Systém vás požádá o zadání bezpečnostního kódu. Další informace o ověření vaší identity získáte v tématu Informace o dvoustupňovém ověření.

 3. Až se vás systém zeptá, jak chcete počítač nastavit, zvolte název předchozího počítače.

  Během dalšího nastavování získá počítač stejná nastavení, jaká jste zálohovali na předchozím počítači.

 4. Až bude nový počítač připravený, připojte externí disk nebo se připojte k síťovému disku, který jste používali k zálohování pomocí služby Historie souborů na předchozím počítači.

  Osobní soubory zálohované službou Historie souborů na předchozím počítači se automaticky obnoví v novém počítači. To může chvíli trvat, podle počtu verzí zálohovaných souborů.

  Jak zkontrolovat, jestli Historie souborů dokončila obnovu souborů na počítači

  1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
   (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

  2. Klepněte nebo klikněte na Aktualizace a obnovení a potom na Historie souborů.

   Průběh obnovení uvidíte v části Obnovení souborů na tomto počítači.

  3. Pokud nechcete dokončit obnovu zbývajících souborů, klepněte nebo klikněte na Zastavit obnovení souborů.

Příprava počítače pro neočekávané situace

Nikdy neuškodí, když bude počítač připravený na případné poškození nebo ztrátu. Tady je postup, jak zajistit, aby byl aktuálně používaný počítač nastavený tak, aby se dal podle něho nastavit i novější počítač.

 1. Použijte svůj účet Microsoft.

  To musíte dodržet, protože všechna nastavení a služby jsou provázané přes účet Microsoft. Další informace o účtech Microsoft získáte v tématu Účty Microsoft.

 2. Ukládejte soubory do OneDrive.

  Zkontrolujte, že OneDrive obsahuje všechny soubory, které na něm chcete mít, a pokud je počítač vybavený kamerou, zajistěte, aby se kopie pořizovaných fotek automaticky ukládaly na OneDrive.

  Spusťte aplikaci OneDrive a zkontrolujte, jaké soubory máte na OneDrive.

  Zobrazit vše

  Přesunutí souborů z počítače na OneDrive

  Když soubory přesunete na OneDrive, nezůstávají jejich oddělené kopie na počítači. Jsou uložené jenom ve službě OneDrive.

  V Průzkumníku Windows můžete soubory přetahovat z počítače na OneDrive. Při přesunu souborů na OneDrive pomocí aplikace OneDrive postupujte takto:

  1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Hledat.
   (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Hledat.)

  2. Do vyhledávacího pole zadejte text Průzkumník souborů a klepněte nebo klikněte na Průzkumník souborů.

  3. Klepněte nebo klikněte na šipku vedle možnosti OneDrive a potom na Tento počítač. Pak můžete procházet soubory na počítači.

  4. Soubory, které chcete přesunout na OneDrive, potáhněte dolů nebo na ně klikněte pravým tlačítkem myši.

  5. Klepněte nebo klikněte na Vyjmout.

  6. Přejděte do složky ve službě OneDrive.

  7. Potáhněte prstem z horního nebo dolního okraje obrazovky nebo klikněte pravým tlačítkem a otevřete tak příkazy aplikace. Pak klepněte nebo klikněte na Vložit.

  Poznámka

  Jak zkontrolovat, jestli se kopie fotek ve složce Z fotoaparátu ukládají na OneDrive

  1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
   (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

  2. Klepněte nebo klikněte na OneDrive.

  3. Na kartě Z fotoaparátu klepněte nebo klikněte na Nahrávat fotografie v dobré kvalitě nebo Nahrávat fotografie v nejlepší kvalitě.

 3. Vytvořte zálohu těch nastavení počítače, která jsou pro něho jedinečná. Další informace najdete v tématu Synchronizace nastavení mezi počítači.

  Nastavení svých počítačů můžete navzájem synchronizovat, aby byla stejná při každém přihlášení pomocí účtu Microsoft. Některá nastavení počítače se nesynchronizují a u jiných se můžete rozhodnout, aby se nesynchronizovala. Proto je důležité, abyste ta nastavení, která se nesynchronizují, zálohovali.

  Jak zkontrolovat, že se nastavení je zálohované

  1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
   (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

  2. Klepněte nebo klikněte na OneDrive.

  3. Na kartě Nastavení synchronizace se posuňte dolů a zkontrolujte, že je zapnutá možnost Zálohovat nastavení.

  Poznámka

 4. Zálohujte soubory uložené v počítači pomocí služby Historie souborů.

  Pomocí služby Historie souborů zálohujte verze souborů, které jsou uložené ve složkách Obrázky, Hudba, Videa, Dokumenty a Plocha i soubory ve službě OneDrive, které jsou na vašem počítači dostupné offline. Historie souborů není ve výchozím nastavení zapnutá. Postup pro její zapnutí a nastavení najdete v části Nastavení jednotky pro službu Historie souborů.

Potřebujete další pomoc?


Kontaktujte podporu