Usnadnění práce s počítačem

Počítač se dá podle vašich potřeb nastavit různě, aby se vám s ním líp pracovalo. Každý pracuje jinak a jsou spousty nastavení, které můžete změnit, abyste mohli počítač používat způsobem, jaký vám bude vyhovovat.

Nejčastěji používané možnosti usnadnění jsou dostupné v nastavení počítače. Pokud se k nim chcete dostat, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a klepněte na Nastavení (pokud používáte myš, přejeďte myší do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte směrem nahoru a klikněte na Nastavení), klepněte nebo klikněte na Změnit nastavení počítače a potom na Usnadnění přístupu.

Poznámka

 • Nejčastěji používané možnosti usnadnění jsou taky dostupné z přihlašovací obrazovky. Klikněte na tlačítko Usnadnění přístupuTlačítko Usnadnění přístupu v levém spodním rohu a zvolte funkce nebo nastavení počítače, které chcete. Budou dostupné po každém spuštění počítače.
  K nastavením pro usnadnění přístupu se taky můžete dostat z plochy. Uděláte to tak, že stisknete klávesu s logem WindowsKlávesa s logem Windows +U.
Zobrazit vše

Usnadnění prohlížení obsahu obrazovky

Abyste líp viděli obsah obrazovky, můžete v části Usnadnění přístupu změnit některá běžná nastavení.

 • Lupa: Je to nástroj, který zvětší obrazovku nebo její část, a umožňuje tak líp vidět text a obrázky.

 • Vysoký kontrast: Pokud je pro vás text na obrazovce špatně čitelný, protože potřebujete víc barevného kontrastu, můžete zapnout vysoký kontrast.

 • Další možnosti: Tady můžete vypnout animace ve Windows, změnit tloušťku kurzoru a provést další nastavení, kterými si přizpůsobíte vzhled obrazovky podle potřeby.

Můžete taky změnit velikost aplikací, textů a dalších položek na obrazovce:

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Počítač a zařízení a potom na Obrazovka.

 3. V části Změnit velikost aplikací, textu a dalších položek na obrazovce (platí jenom pro obrazovky, které to podporují) vyberte, co chcete.

Můžete taky změnit velikost dlaždic úvodní obrazovky:

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Dlaždice a pak posuňte posuvník u možnosti Zobrazit víc dlaždic.

  Poznámka

  • Tento posuvník je dostupný jenom pro obrazovky, které danou funkci podporují.

Používání počítače bez obrazovky

Pomocí programu Předčítání můžete používat počítač bez obrazovky – poslouchat zvukové popisy textů, tlačítek a videí na obrazovce. Další informace najdete v tématu Poslech hlasitého čtení textu programem Předčítání.

Usnadnění používání myši

Klepněte nebo klikněte na Myš a pak vyberte možnosti, které chcete použít:

 • Změnit barvu a velikost ukazatelů myši: Pomocí těchto možností můžete zvětšit ukazatel myši nebo změnit jeho barvu, aby byl líp vidět.

 • Zapnout funkci Myš klávesnicí: Pokud je používání myši těžkopádné nebo složité, můžete zapnout funkci Myš klávesnicí, abyste nemuseli používat myš. Místo toho můžete k ovládání ukazatele používat numerickou klávesnici nebo klávesy se šipkami na klávesnici.

Poznámky

Zjednodušení psaní textu

Jednodušší používání klávesnice jde zajistit několika různými způsoby. Používání klávesových zkratek je rychlé a praktické. Další informace najdete v tématu Klávesové zkratky. Pokud máte dotykový počítač, můžete psát bez externí klávesnice. Další informace najdete v tématu Jak používat dotykovou klávesnici. Další možností, jak upravit možnosti ovládání, je změnit nastavení klávesnice.

Klepněte nebo klikněte na Klávesnice a vyberte požadované možnosti.

 • Klávesnice na obrazovce: Pokud radši počítač používáte bez klávesnice, zkuste použít Klávesnici na obrazovce, což je nástroj, který umožňuje výběr znaků na obrazovce.

 • Funkce Jedním prstem: Se zapnutou funkcí Jedním prstem nemusíte mačkat složité klávesové kombinace. Třeba místo současného stisknutí kláves Ctrl+Alt+Del můžete tyto klávesy mačkat postupně.

 • Funkce Ozvučení kláves: Funkce Ozvučení kláves vás upozorní pokaždé, když stisknete klávesy Caps Lock, Num Lock nebo Scroll Lock. Tato upozornění pomáhají chránit před neúmyslným stisknutím klávesy.

 • Funkce Filtrování kláves: Když zapnete funkci Filtrování kláves, systém Windows ignoruje, když nechtěně několikrát rychle za sebou stisknete stejnou klávesu nebo když máte nějakou klávesu nechtěně stisknutou několik sekund.

Můžete taky použít funkci Rozpoznávání řeči a diktovat text nebo ovládat počítač pomocí hlasových příkazů. Další informace najdete v tématu Jak používat funkci Rozpoznávání řeči.

Další informace o dalších technologiích usnadnění najdete na webu Microsoft Accessibility .

Potřebujete další pomoc?