Aplikace Mapy: nejčastější dotazy

Zobrazit vše

Jak můžu vyhledat firmu nebo adresu?

 1. Zadejte hledaný text do pole Vyhledat a načíst navigační pokyny nebo začněte psát kdekoli v aplikaci. Při psaní se zobrazí se podokno HLEDAT.

 2. Po zadání textu klepněte nebo klikněte na tlačítko Hledat Tlačítko Hledat.

Když chcete na mapě smazat výsledky hledání, zavřete podokno HLEDAT.

Jak můžu zobrazit podrobnosti o firmě?

Pokud chcete ve výsledcích vyhledávání zobrazit podrobnosti o firmě, klepnutím nebo kliknutím na název firmy otevřete podokno podrobností, kde najdete další možnosti a obrázky (pokud jsou dostupné). Dostupné možnosti jsou třeba: TrasaTlačítko Trasa, PoblížTlačítko Poblíž, a ZavolatTlačítko Zavolat.

Jak můžu najít trasu s pokyny pro řidiče k nějakému místu?

 1. Začněte psát název místa a otevře se podokno HLEDAT. Napište místo a klepněte nebo klikněte na tlačítko Hledat Tlačítko Hledat.
 2. Pokud vidíte víc výsledků, klepněte nebo klikněte na ten, který vás zajímá.

 3. Klepněte nebo klikněte na TRASA a zadejte výchozí adresu.

  Pokud se chcete vyhnout poplatkům nebo dálnicím, klepněte nebo klikněte na Možnosti, vyberte požadované možnosti a pak klepnutím nebo kliknutím na na tuto položku přejděte zpátky do zobrazení TRASA.

 4. Potom klepněte nebo klikněte na tlačítko Hledat Tlačítko Najít trasu.

Vyhledání trasy k špendlíku na mapě

 1. Klepněte nebo klikněte na špendlík.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko TrasaTlačítko Trasa.
 3. Klepněte nebo klikněte na Trasa sem.

  Pokud se chcete vyhnout poplatkům nebo dálnicím, klepněte nebo klikněte na Možnosti, vyberte požadované možnosti a pak klepnutím nebo kliknutím na na tuto položku přejděte zpátky do zobrazení TRASA.

 4. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Hledat Tlačítko Hledat.

Jak přepnu mezi zobrazením silnic a tlačítkem leteckého pohledu?

Klepnutím nebo kliknutím na tlačítko Styl mapy přepnete styl mapy na zobrazení silnic Tlačítko zobrazení silnic nebo na letecký pohled Tlačítko leteckého pohledu.

Poznámka

 • Vzhled tlačítka Styl mapy se mění podle aktuálního zobrazení. Vždy znázorňuje styl mapy, který získáte klepnutím nebo kliknutím na tlačítko. Když si prohlížíte třeba silniční mapu, tlačítko znázorňuje letecký pohled. Po klepnutí nebo kliknutí na tlačítko se mapa změní na letecký pohled.

Jak se dá na mapě zobrazit provoz?

 1. Potáhněte prstem směrem od dolního okraje obrazovky. (Pokud používáte myš, klikněte někde v aplikaci pravým tlačítkem myši.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Provoz.

Na mapě se zobrazí překryvná vrstva s informacemi o provozu. Pomocí stejných kroků ji vypnete.

Jak můžu přidat nebo upravit oblíbené položky?

Přidání výsledku hledání do oblíbených položek

 • Klepněte nebo klikněte na výsledek hledání a potom na špendlíku nebo v podokně podrobností o firmě klikněte na tlačítko Přidat oblíbenou položku Tlačítko Přidat oblíbenou položku.

Poznámka

 • Pokud je výsledkem hledání firma a nejste v podokně podrobností o firmě, možná budete muset podruhé klepnout nebo kliknout, aby se tlačítko Přidat oblíbenou položku zobrazilo Tlačítko Přidat oblíbenou položku.

Úpravy oblíbené položky v seznamu oblíbených položek

 1. Potáhněte prstem směrem od dolního okraje obrazovky. (Pokud používáte myš, klikněte někde v aplikaci pravým tlačítkem myši.)

 2. Klepněte nebo klikněte na OBLÍBENÉ POLOŽKY.

 3. Oblíbené místo nebo trasu, kterou chcete upravit, potáhněte dolů nebo na ni klikněte pravým tlačítkem myši.

 4. V dolní části obrazovky klepněte nebo klikněte na Upravit.

Poznámka

 • Pokud jste vybrali víc oblíbených položek, volba Upravit se nezobrazí.

Jak můžu nějaké místo nastavit jako domov nebo práci?

 1. Zadejte svou adresu do vyhledávacího pole a klepněte nebo klikněte na odpovídající výsledek vyhledávání.

 2. Pak klikněte na tlačítko Přidat oblíbenou položku Tlačítko Přidat oblíbenou položku.
 3. Pojmenujte adresu, kde bydlíte, a zapněte tlačítko Nastavit jako domov nebo Nastavit jako práci.

Jak můžu vymazat historii hledání?

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a pak klepněte na Možnosti. (Pokud používáte myš, najeďte myší do pravého dolního rohu obrazovky, přesuňte ji nahoru, klikněte na Nastavení a pak klikněte na Možnosti.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Vymazat historii hledání.

Jaké klávesové zkratky můžu použít?

Stiskněte klávesu Akce
Stiskněte klávesu

CTRL+Y

Akce

Přepnutí stylu mapy mezi leteckým a silničním zobrazením

Stiskněte klávesu

CTRL+1

Akce

Otevření zobrazení silnic

Stiskněte klávesu

CTRL+2

Akce

Otevření leteckého pohledu

Stiskněte klávesu

CTRL+PLUS (+)

Akce

Přiblížení, které zobrazí podrobnější mapu

Stiskněte klávesu

CTRL+MÍNUS (-)

Akce

Oddálení, které zobrazí větší část mapy

Stiskněte klávesu

Klávesy se šipkami (vpravo, vlevo, nahoru, dolů)

Akce

Posunutí mapy některým směrem

Stiskněte klávesu

CTRL+HOME

Akce

Vycentrování mapy na aktuální polohu

Stiskněte klávesu

CTRL+D

Akce

Získání informací o trase

Stiskněte klávesu

CTRL+F

Akce

Vyhledání firmy nebo místa

Stiskněte klávesu

CTRL+M

Akce

Vymazání údajů z mapy

Stiskněte klávesu

CTRL+P

Akce

Tisk mapy

Stiskněte klávesu

CTRL+T

Akce

Zobrazení dopravních informací na mapě (nebo jejich skrytí)

Stiskněte klávesu

CTRL+S

Akce

Připnutí aplikace Mapy na obrazovku Start

Stiskněte klávesu

CTRL+F

Akce

Otevření podokna HLEDAT

Stiskněte klávesu

CTRL+D

Akce

Otevření podokna TRASA

Stiskněte klávesu

CTRL+S

Akce

Otevření podokna MÍSTNÍ

Stiskněte klávesu

CTRL+Zpět

Akce

Vymazání aktuálních výsledků

Stiskněte klávesu

CTRL+G

Akce

Zobrazení nebo skrytí stránky s podrobnostmi u vybraného výsledku

Stiskněte klávesu

CTRL+E

Akce

Úprava vybrané oblíbené položky

Stiskněte klávesu

CTRL+J

Akce

Přidání nebo odebrání oblíbené položky

Jak můžu nahlásit problém?

 1. Pokud nám chcete sdělit svůj názor, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a pak klepněte na Váš názor. (Pokud používáte myš, najeďte myší do pravého dolního rohu obrazovky, přesuňte ji nahoru, klikněte na Nastavení a pak klikněte na Váš názor.)

 2. Odešlete svůj názor podle zobrazených pokynů.

Na některých místech v aplikaci můžete taky klepnout nebo kliknout na Nahlásit problém.

Pokud potřebujete nápovědu, můžete zadávat dotazy a získat odpovědi od jiných uživatelů, kteří tuto aplikaci používají, a od pracovníků technické podpory na fóru Windows.

Potřebujete další pomoc?