Zajistěte bezpečí svých dětí při práci s počítačem

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Sledování aktivity dítěte na zařízení pomocí sestav aktivit

Když dítě přidáte do rodinného účtu Microsoft, budete e-mailem pravidelně dostávat na svůj účet Microsoft sestavy aktivit, ve kterých je souhrnně uvedeno, kolik času dítě u počítače strávilo, které weby navštívilo, jaké hry a aplikace použilo a jaké pojmy hledalo pomocí vyhledávacích webů typu Bing, Google nebo Yahoo! Search.

E-mailový souhrn vám na první pohled poskytne spoustu informací o tom, jak vaše dítě využívá počítač. Výběrem možnosti Nedávná aktivita na stránce account.microsoft.com/family ale kdykoli můžete zobrazit detaily a na základě údajů o aktivitě změnit oprávnění a jiná nastavení. Tady je postup:

  1. Přejděte na stránku account.microsoft.com/family a přihlaste se.

  2. Vyberte jméno dítěte, jehož sestavu chcete zobrazit, a pak vyberte Nedávná aktivita. Zkontrolujte, jestli jsou sestavy aktivit zapnuté.

Pokud nechcete dostávat týdenní sestavy aktivit do svého e-mailu, můžete tuto funkci vypnout a kontrolovat stránky se sestavami aktivit dětí ručně.

  1. Přejděte na stránku account.microsoft.com/family a přihlaste se.

  2. Vyberte jméno dítěte, jehož sestavu chcete zobrazit, a pak klepněte nebo klikněte na Nedávná aktivita. Zkontrolujte, jestli jsou sestavy aktivit zapnuté.

  3. V oblasti Týdenní sestavy odesílané e-mailem dospělým přepněte přepínač z polohy Zapnuto do Vypnuto.

Weby

V tomto oddílu sestavy aktivit se zobrazuje všechno, co vaše dítě v poslední době hledalo, a weby, které se snažilo prohlížet. Na začátku najdete zablokované weby, za kterými následují weby, které dítě úspěšně navštívilo. Výběrem možnosti Povolit nebo Blokovat vedle adresy URL můžete weby povolit nebo zablokovat přímo v sestavě nedávných aktivit. Omezení webů můžete dítěti poupravit výběrem Nastavení.

Aplikace a hry

Tady najdete všechny aplikace a hry, které vaše dítě používá (včetně těch, které byly zablokované). Vedle titulů uvidíte taky jejich věkové hodnocení a přímo v tomto seznamu můžete aplikace a hry Povolit nebo Blokovat. Omezení aplikací a her můžete dítěti poupravit výběrem Nastavení.

Doba strávená před obrazovkou

Abyste měli přehled o tom, kolik času tráví vaše dítě se všemi zařízeními, oddíl Doba strávená před obrazovkou znázorňuje, kdy a jak dlouho používalo dítě zařízení během týdne.

Zobrazí se seznam, ze kterého můžete zjistit, kolik času celkem trávilo dítě se zařízeními během jednotlivých dnů a taky v průběhu celého týdne.

Pokud se mu rozhodnete tuto dobu omezit, vyberte Nastavení.

Další materiály

Přechod na rodinný účet Microsoft

Změňte si nastavení rodinného účtu Microsoft.

Nastavení Zabezpečení rodiny

Zjistěte, jak do rodinného účtu Microsoft přidat účty.

Pomoc od komunity

Položte svůj dotaz v komunitních fórech.