Soubory dostupné jenom online a soubory dostupné offline

Soubory dostupné jenom online (označované taky jako inteligentní soubory) jsou zvláštním druhem souborů služby OneDrive ve Windows 8.1Windows RT 8.1. Můžete je procházet na počítači, ale jejich obsah se ve skutečnosti nachází v úložišti OneDrive, takže nezabírají moc místa na vašem disku. Soubory dostupné jenom online vypadají jako běžné soubory v počítači, obsahují veškeré běžné informace o souboru (datum poslední změny, typ souboru, velikost) a dají se vyhledávat. Když v Průzkumníkovi souborů a ve většině aplikací soubor dostupný jenom online otevřete, obsah souboru se automaticky stáhne.

Když nejste připojení k Internetu, můžete procházet miniatury souborů dostupných jenom online, ale nemůžete otevřít nebo upravovat soubor jako celek. Abyste mohli otevírat a upravovat soubor offline, musíte soubor zpřístupnit offline, zatímco jste připojeni k Internetu. Tím se obsah souboru stáhne do počítače a soubor zůstane propojený s online úložištěm OneDrive, takže všechny změny, které uděláte z libovolného zařízení, se automaticky projeví všude jinde, když se znovu připojíte k internetu.

Zpřístupnění souborů offline pomocí aplikace OneDrive

Potáhnutím prstu dolů nebo kliknutím pravým tlačítkem vyberte soubor nebo složku a pak klepněte nebo klikněte na Nastavit jako offline. Pokud máte obavy, že soubory v počítači zaberou moc místa, zpřístupněte offline menší počet souborů. Nebo pokud už některé soubory nepotřebujete v offline režimu používat, nastavte je zpátky tak, aby byly přístupné jenom v online režimu.

Pokud se o místo v počítači nemusíte starat, můžete zpřístupnit offline celý OneDrive:

  1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
    (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)

  2. Klepněte nebo klikněte na Možnosti a zapněte Offline přístup ke všem souborům.

Poznámky

  • OneDrive potřebuje na vašem počítači 200 MB volného místa pro synchronizaci souborů.

  • Pokud máte zapnuté nastavení Offline přístup ke všem souborům a dojde vám místo na disku, musíte toto nastavení nejdřív vypnout a až potom budete moct zpřístupnit soubory jenom online, a uvolnit tak místo na disku. Informace o tom, jak všechny soubory zpřístupnit pouze online, abyste uvolnili místo na disku, najdete v tématu Tipy pro uvolnění místa na disku počítače.

Zpřístupnění souborů offline pomocí Průzkumníka souborů

Stiskněte a podržte soubor nebo na něj klikněte pravým tlačítkem a zvolte Zpřístupnit offline. Pokud chcete zpřístupnit offline celý OneDrive, stiskněte a podržte OneDrive v levém podokně (nebo na něj klikněte pravým tlačítkem) a vyberte Zpřístupnit offline.

Zjištění souborů dostupných offline

V aplikaci OneDrive i v Průzkumníku souborů můžete rychle zjistit, které soubory jsou dostupné offline. V aplikaci OneDrive mají soubory a složky, které jsou dostupné offline, v pravém dolním rohu ikonu s počítačem a obláčkem (Ikona Dostupné offline). V Průzkumníku souborů se ve sloupci Dostupnost zobrazuje buď „Dostupné offline“, nebo „Pouze online“.

Poznámky

  • Pokud máte několik počítačů, může být jeden soubor na jednom počítači dostupný jenom online a na jiném počítači může být dostupný offline. Všechny soubory, které jste přidali na OneDrive ze svého počítače nebo které jste na svém počítači dřív otevřeli, jsou na tomto počítači automaticky dostupné offline. Všechny soubory, které jste vytvořili na webu OneDrive nebo je přidali na OneDrive z jiného zařízení, jsou na vašem počítači dostupné jenom online.

  • Se soubory dostupnými jenom online nedoporučujeme pracovat na příkazovém řádku nebo v prostředí Windows PowerShell, případně v jiných nástrojích příkazového řádku. Některé akce můžou způsobit chyby nebo dokonce odstranění obsahu souboru.

Potřebujete další pomoc?


Kontaktujte podporu