Soubory dostupné jen online a soubory dostupné offline

Soubory dostupné jen online (označované taky jako inteligentní soubory) jsou zvláštním druhem souborů služby OneDrive ve Windows 8.1Windows RT 8.1. Na počítači jimi můžete procházet, ale jejich obsah je ve skutečnosti ve službě OneDrive, takže nezabírají moc místa na vašem disku. Soubory dostupné jen online vypadají jako běžné soubory v počítači, obsahují veškeré běžné informace o souboru (datum poslední změny, typ souboru, velikost) a dají se vyhledávat. Když v Průzkumníkovi souborů a ve většině aplikací soubor dostupný jenom online otevřete, obsah souboru se automaticky stáhne.

Když nejste připojení k Internetu, můžete procházet miniatury souborů dostupných jenom online, ale nemůžete otevřít nebo upravovat soubor jako celek. Abyste mohli otevírat a upravovat soubor offline, musíte soubor zpřístupnit offline, zatímco jste připojeni k Internetu. Tím se stáhne obsah souboru do počítače a soubor zůstane propojen s online úložištěm služby OneDrive, takže jakékoli změny, které provedete z jakéhokoli zařízení, se automaticky projeví všude jinde, když se znovu připojíte k Internetu.

Zpřístupnění souborů offline pomocí aplikace OneDrive

Potáhnutím prstu dolů nebo kliknutím pravým tlačítkem vyberte soubor nebo složku a pak klepněte nebo klikněte na Zpřístupnit offline. Pokud máte obavy, že soubory v počítači zaberou moc místa, zpřístupněte offline menší počet souborů. Nebo pokud už některé soubory nepotřebujete v offline režimu používat, nastavte je zpátky tak, aby byly přístupné jenom v režimu online.

Jestli se nemusíte bát nedostatku místa, můžete zpřístupnit offline celou složku OneDrive:

  1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
    (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)

  2. Klepněte nebo klikněte na Možnosti a potom zapněte Offline přístup ke všem souborům.

Poznámky

  • OneDrive potřebuje na vašem počítači 200 MB volného místa pro synchronizaci souborů.

  • Pokud máte zapnuté nastavení Offline přístup ke všem souborům a dojde vám místo na disku, musíte toto nastavení nejdřív vypnout a až potom budete moct zpřístupnit soubory pouze online, a uvolnit tak místo na disku. Informace o tom, jak všechny soubory zpřístupnit pouze online, abyste uvolnili místo na disku, najdete v tématu Tipy pro uvolnění místa na disku počítače.

Zpřístupnění souborů offline pomocí Průzkumníka souborů

Soubor nebo složku stiskněte a podržte nebo na ně klikněte pravým tlačítkem a pak vyberte možnost Zpřístupnit offline. Pokud chcete zpřístupnit offline celou složku OneDrive, v levém podokně stiskněte a podržte položku OneDrive nebo na ni klikněte pravým tlačítkem a pak vyberte možnost Zpřístupnit offline.

Kontrola souborů dostupných offline

Které soubory jsou dostupné offline můžete rychle zjistit v aplikaci OneDrive i v Průzkumníku souborů. V aplikaci OneDrive mají soubory a složky, které jsou dostupné offline, ikonu s počítačem a cloudem (Ikona Dostupné offline) v pravém dolním rohu. V Průzkumníku souborů se ve sloupci Dostupnost zobrazuje buď „Dostupné offline“, nebo „Jenom online“.

Poznámky

  • Pokud máte několik počítačů, může být jeden soubor na jednom počítači dostupný jenom online a na jiném počítači může být dostupný offline. Jakékoli soubory, které jste přidali do služby OneDrive ze svého počítače, nebo jste na svém počítači předtím otevřeli, jsou na tomto počítači automaticky dostupné offline. Pokud jste neměli ve službě OneDrive při nastavení počítače jenom pár souborů, budou standardně soubory, které vytvoříte na webu OneDrive nebo přidáte ke službě OneDrive z jiného zařízení, dostupné na vašem počítači jenom online.

  • Nedoporučujeme pracovat se soubory dostupnými jenom online na příkazovém řádku nebo s použitím prostředí Windows PowerShell, případně jiných nástrojů příkazového řádku. Některé akce můžou způsobit chyby nebo až odstranění obsahu souboru.

Potřebujete další pomoc?