Individuální nastavení počítače

Výukový kurz pro Windows: strana 10/11

Vystavení oblíbených položek

Ve Windows 8.1Windows RT 8.1 můžete plně vyjádřit svoji osobnost – máte spoustu možností, jak svůj počítač přizpůsobit pomocí oblíbených aplikací, lidí, fotek a barev.

Když se ke svému počítači přihlásíte pomocí účtu Microsoft, zobrazí se všechno, co jste si přizpůsobili. Když se pomocí stejného účtu Microsoft přihlásíte k jinému počítači nebo zařízení, uvidíte stejné obrázky, kontakty a nastavení. A pokud váš počítač používají další lidé, měli by se přihlašovat pomocí svého vlastního účtu Microsoft, aby si mohli přizpůsobit vlastní oblíbené aplikace, lidi, fotky a barvy (a nezměnili přitom vaše).

Přihlášení pomocí obrázkového hesla

Díky obrázkovému heslu se k počítači nemusíte přihlašovat pomocí špatně zapamatovatelného hesla, ale pomocí oblíbené fotky. Zvolíte si obrázek, vyberete svoje gesta – kruhy, rovné čáry nebo klepnutí – a určíte, kde je na obrázku použijete. Obrázkové heslo můžete nakreslit prstem přímo na dotykovou obrazovku, nebo ho můžete nakreslit pomocí myši. Každý, kdo má v počítači účet Microsoft, si může nastavit svoje vlastní obrázkové heslo.

Nastavení obrázkového hesla

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Účty a pak klepněte nebo klikněte na Možnosti přihlášení.

 3. V oblasti Obrázkové heslo klepněte nebo klikněte na Přidat.

 4. Přihlaste se pomocí údajů účtu Microsoft a podle pokynů na obrazovce zvolte obrázek a vyberte vhodná gesta.

Tip

Obrázková hesla jsou víc než jenom zábavný způsob přihlášení – můžou být bezpečnější než normální hesla, protože se nedají snadno uhádnout.

Určení toho, kam se po přihlášení chcete dostat

Normálně se po každém přihlášení k počítači zobrazí úvodní obrazovka, ale pokud chcete, můžete přejít na plochu nebo do zobrazení Aplikace.

Spuštění na plochu místo obrazovky Start

 1. Otevřete Vlastnosti hlavního panelu a navigace: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Hlavní panel a ve výsledcích potom klepněte nebo klikněte na Hlavní panel a navigace.

 2. Klepněte nebo klikněte na kartu Navigace a pak klepnutím nebo kliknutím zaškrtněte políčko Po přihlášení nebo zavření všech aplikací na obrazovce přejít na plochu místo na Úvodní obrazovku. Pak klepněte nebo klikněte na OK.

Přechod do zobrazení Aplikace namísto úvodní obrazovky

Kdykoli přejdete na úvodní obrazovku, můžete automaticky přejít do zobrazení Aplikace. Zobrazení Aplikace obsahuje seznam všech aplikací nainstalovaných na počítači, nemají ale dlaždice a neuvidíte na nich aktualizace jako na úvodní obrazovce.

 1. Otevřete Vlastnosti hlavního panelu a navigace: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Hlavní panel a ve výsledcích potom klepněte nebo klikněte na Hlavní panel a navigace.

 2. Klepněte nebo klikněte na kartu Navigace a klepnutím nebo kliknutím zaškrtněte políčko Při přechodu na Úvodní obrazovku zobrazit automaticky zobrazení Aplikace. Pak klepněte nebo klikněte na OK.

Změna obrázku vašeho účtu

Obrázek účtu je přidružený k vašemu účtu Microsoft, takže se zobrazuje při přihlašování k počítači a na úvodní obrazovce. Vaši přátelé a blízcí ho navíc uvidí, kdykoli si vás zobrazí jako kontakt.

Jako obrázek účtu můžete použít jednu ze svých oblíbených fotek, ale můžete si ho taky vytvořit nebo upravit v nějaké aplikaci. A pokud máte webkameru, můžete pořídit snímek nebo vytvořit videoklip.

Stránka s obrázkem účtu

Změna obrázku účtu

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Účty a pak klepněte nebo klikněte na Váš účet.

 3. Vyberte jednu z těchto možností:

  Vyhledání oblíbené fotky: Pokud chcete najít nějakou oblíbenou fotku, klepněte nebo klikněte na Procházet. Můžete přejít na fotky v počítači nebo na obrázky, které jste si uložili na OneDrive. Klepnutím nebo kliknutím fotku vyberte a pak klepněte nebo klikněte na Zvolit obrázek.

  Použití aplikace k vytvoření nebo úpravě fotky: Pokud chcete fotku vytvořit, najít nebo upravit v nějaké aplikaci, klepněte nebo klikněte na požadovanou aplikaci a pak podle pokynů na obrazovce fotku najděte. Vypíše se seznam všech aplikací nainstalovaných na počítači, které dokážou upravit nebo vytvořit fotku. Pokud nevidíte žádnou použitelnou aplikaci, v článku Získání aplikací pro počítač zjistěte, jak si můžete nějakou pořídit.

  Pořízení snímku nebo vytvoření videoklipu: Pokud chcete pořídit snímek nebo nahrát videoklip, klepněte nebo klikněte na Kamera. Pak pořiďte fotku nebo přepněte do videorežimu a vytvořte videoklip.

Přizpůsobení úvodní obrazovky

Na úvodní obrazovce si můžete vybrat dlaždice, barvy a obrázky a uspořádat aplikace. Pokud se o počítač dělíte s dalšími lidmi, zajistěte, aby se všichni přihlašovali pomocí svého vlastního účtu Microsoft. Každý tak bude mít vlastní přizpůsobenou úvodní obrazovku. Pokud chcete vědět víc, přečtěte si článek Obrazovka Start.

Změna pozadí

 1. Obrazovku Start otevřete tak, že potáhnete prstem směrem od pravého okraje obrazovky a pak klepnete na Start. (Nebo pokud používáte myš, přejděte do levého dolního rohu obrazovky, přesuňte ukazatel úplně do rohu a klikněte na Start.)

 2. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)

 3. Klepněte nebo klikněte na Přizpůsobení a pak klepněte nebo klikněte na požadované pozadí, barvu pozadí a barvu motivu. Vybrané barvy pozadí a motivu se zobrazí taky na několika dalších místech, třeba na ovládacích tlačítkách a na přihlašovací obrazovce.

Individuální nastavení úvodní obrazovky

Zobrazení pozadí plochy na úvodní obrazovce

Obrázek na pozadí plochy můžete použít jako pozadí na úvodní obrazovce. Při změně obrázku na pozadí plochy se obrazovka Start automaticky aktualizuje.

 1. Obrazovku Start otevřete tak, že potáhnete prstem směrem od pravého okraje obrazovky a pak klepnete na Start. (Nebo pokud používáte myš, přejděte do levého dolního rohu obrazovky, přesuňte ukazatel úplně do rohu a klikněte na Start.)

 2. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)

 3. Klepněte nebo klikněte na Přizpůsobit a pak klepněte nebo klikněte na náhled pozadí plochy.

Připnutí aplikací na úvodní obrazovku

Na úvodní obrazovku si můžete připnout svoje oblíbené aplikace, takže se k nim rychle dostanete a na první pohled uvidíte všechny aktualizace.

 1. Obrazovku Start otevřete tak, že potáhnete prstem směrem od pravého okraje obrazovky a pak klepnete na Start. (Nebo pokud používáte myš, přejděte do levého dolního rohu obrazovky, přesuňte ukazatel úplně do rohu a klikněte na Start.)

 2. Potáhnutím prstu směrem nahoru ze středu obrazovky přejděte do zobrazení Aplikace. (Pokud používáte myš, klikněte na tlačítko se šipkou v levém dolním rohu.)
 3. Přejděte k aplikaci, kterou chcete připnout, a klepnutím nebo kliknutím pravým tlačítkem ji vyberte.

 4. Klepněte nebo klikněte na Připnout na Úvodní obrazovku.

Odepnutí aplikací

Odepnutí aplikace je něco jiného než odinstalace aplikace – pokud aplikaci odepnete z úvodní obrazovky, budete ji pořád moct najít pomocí hledání a navíc bude uvedená v zobrazení Aplikace, kde ji v případě potřeby znovu najdete.

 1. Obrazovku Start otevřete tak, že potáhnete prstem směrem od pravého okraje obrazovky a pak klepnete na Start. (Nebo pokud používáte myš, přejděte do levého dolního rohu obrazovky, přesuňte ukazatel úplně do rohu a klikněte na Start.)

 2. Stisknutím a podržením nebo kliknutím pravým tlačítkem vyberte aplikaci, kterou chcete odepnout.

 3. Klepněte nebo klikněte na Odepnout z Úvodní obrazovky.

Přesunutí dlaždice

 1. Na úvodní obrazovce stiskněte a podržte dlaždici, kterou chcete přesunout. (Pokud používáte myš, klikněte na dlaždici a podržte ji.)

 2. Přetáhněte dlaždici na požadované místo.

Změna velikosti dlaždice

 1. Na úvodní obrazovce stiskněte a podržte dlaždici, jejíž velikost chcete změnit. (Pokud používáte myš, klikněte na dlaždici pravým tlačítkem.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Změnit velikost a pak vyberte požadovanou velikost.

Přizpůsobení zamykací obrazovky

Zamykací obrazovka se zobrazí, když zamknete počítač (nebo když se zamkne automaticky, pokud ho chvíli nepoužíváte). Můžete na ni přidat oblíbené fotky svých dětí, domácích mazlíčků a z dovolené nebo dokonce vytvořit cyklickou prezentaci.

Pokud chcete použít bezplatné fotky, stáhněte si pozadí plochy z Galerie individuálního nastavení.

Zamykací obrazovka

Přidání fotek na zamykací obrazovku

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Počítač a zařízení a pak klepněte nebo klikněte na Zamykací obrazovka.

 3. Pokud chcete na zamykací obrazovce použít jenom jednu fotku, klepněte nebo klikněte na Procházet a vyberte požadovanou fotku (můžete zvolit fotky, které máte v počítači nebo které jste si nahráli na OneDrive).

 4. Pokud chcete na zamykací obrazovce zobrazit prezentaci, klepnutím nebo kliknutím zapněte možnost Na zamykací obrazovce přehrávat prezentaci.

 5. Klepněte nebo klikněte na Přidat složku a přejděte na složku v počítači nebo v úložišti OneDrive.

 6. Klepnutím nebo kliknutím tuto složku vyberte, klepněte nebo klikněte na Zvolit tuto složku a pak klepněte nebo klikněte na OK. Můžete vybrat až deset složek.

Zobrazení aktualizací na zamykací obrazovce

Můžete si vybrat několik aplikací, jejichž aktualizace se mají zobrazovat na zamykací obrazovce, takže budete mít přehled, i když bude počítač uzamčený.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Počítač a zařízení a pak klepněte nebo klikněte na Zamykací obrazovka.

 3. V oblasti Aplikace na zamykací obrazovce klepněte nebo klikněte na tlačítko plus Tlačítko plus. Pak klepnutím nebo kliknutím vyberte některou aplikaci v seznamu.
Výběr aplikace na zamykací obrazovce

Zobrazení podrobných informací aplikace na zamykací obrazovce

Můžete si vybrat jednu aplikaci, která bude na zamykací obrazovce zobrazovat podrobné aktualizace, takže můžete mít přehled o příští události v kalendáři nebo zjistit, kdo vám volá přes Skype.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Počítač a zařízení a pak klepněte nebo klikněte na Zamykací obrazovka.

 3. V oblasti Zvolit aplikaci, která zobrazí podrobný stav klepněte nebo klikněte na tlačítko plus Tlačítko plus a klepnutím nebo kliknutím vyberte některou aplikaci v seznamu.
Tip

Pro prezentaci na úvodní obrazovce systém Windows normálně použije jenom obrázky, které se optimálně vejdou na obrazovku. Pokud ale chcete použít všechny obrázky ve složkách vybraných k prezentaci, klepnutím nebo kliknutím vypněte přepínač Použít jenom obrázky, které se dobře vejdou na obrazovku.

Synchronizace nastavení

Pokud používáte účet Microsoft, můžete synchronizovat obrázek na zamykací obrazovce, obrazovku Start a motivy. Když se pak přihlásíte k jiným počítačům nebo zařízením, zobrazí se všechno, co jste si přizpůsobili.

Synchronizace nastavení

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na OneDrive a pak klepněte nebo klikněte na Nastavení synchronizace.

 3. Klepnutím nebo kliknutím zapněte možnost Synchronizovat nastavení na tomto počítači.

 4. V oblasti Nastavení přizpůsobení zvolte nastavení, která chcete synchronizovat.

Poznámka: Na libovolném zařízení, ke kterému se přihlásíte, uvidíte na obrazovce Start dlaždice všech svých aplikací. Pokud ale budete chtít aplikaci použít na jiném zařízení, budete ji do tohoto zařízení muset nainstalovat. Další informace najdete v článku Použití účtu Microsoft k instalaci aplikací na víc počítačů najednou.

Přizpůsobení plochy

Plochu si můžete přizpůsobit pomocí motivů, pozadí plochy, barev oken a spořičů obrazovky. Pokud hledáte bezplatné motivy a pozadí plochy, máte na výběr ze spousty možností v Galerii individuálního nastavení. Pokud chcete vědět víc o přizpůsobení plochy, přečtěte si článek Začínáme s motivy.

Potřebujete další pomoc?