Aplikace Čtečka pro Windows: nejčastější dotazy

Aplikace Čtečka umožňuje otevírat a číst soubory PDF, XPS, TIFF a další. Můžete v ní vyhledávat slova nebo delší text, dělat si poznámky, vyplňovat formuláře a tisknout nebo sdílet soubory. Tento článek odpovídá na nejčastější dotazy k aplikaci Čtečka.

Zobrazit vše

Jak můžu soubor otevřít?

Když zkusíte otevřít soubor PDF, XPS nebo TIFF, obvykle se automaticky otevře ve Čtečce. Pokud se to nestane, můžete si Čtečku nastavit jako výchozí aplikaci pro tyto typy souborů. (Jak se to dělá, vám ukážeme v další části.)

Jestliže už je Čtečka otevřená a vy v ní chcete otevřít soubor, postupujte takto:

 1. Klepněte nebo klikněte na Procházet.

  Pokud možnost Procházet nevidíte, potáhněte od dolního okraje směrem nahoru nebo v aplikaci klikněte pravým tlačítkem a potom klepněte nebo klikněte na tlačítko Otevřít jiný soubor Tlačítko Otevřít jiný soubor.

  Když budete chtít aktuální soubor zavřít a místo něj si otevřít jiný, klepněte nebo klikněte na Otevřít soubor a potom klepněte nebo klikněte na Procházet. Pokud chcete aktuální soubor nechat otevřený a zároveň s ním otevřít jiný, klepněte nebo klikněte na Otevřít soubor na nové kartě a potom klepněte nebo klikněte na Procházet. (Jestli už máte otevřených pět souborů, nebude možnost pro otevření souboru na nové kartě dostupná, protože Čtečka může mít otevřených maximálně pět souborů najednou.)

 2. Přejděte do složky nebo umístění, kde je soubor uložený.

 3. Klepnutím nebo kliknutím vyberte soubor a potom klepněte nebo klikněte na Otevřít.

Poznámka

 • Ve Čtečce je možné mít v jednu chvíli otevřených nanejvýš pět souborů. Pokud už máte pět otevřených souborů a otevřete další, Čtečka jeden z těch ostatních zavře. Jestliže jste v zavíraném souboru provedli nějaké změny, Čtečka vás vyzve k uložení změn.

Jak nastavím, aby se soubory PDF, XPS a TIFF ve výchozím nastavení otevíraly ve Čtečce?

Jestliže se soubory PDF, XPS nebo TIFF otevírají v jiné aplikaci, můžete Windows nastavit tak, aby se tyto soubory otevíraly místo toho ve Čtečce. Postupujte následovně:

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)

 2. Klepněte nebo klikněte na položku Změnit nastavení počítače.

 3. Klepněte nebo klikněte na Hledání a aplikace a potom klepněte nebo klikněte na Výchozí.

 4. Klepněte nebo klikněte na Zvolit výchozí aplikace podle typu souboru (abyste tuhle možnost viděli, možná budete muset sjet dospodu obrazovky).

 5. V části Název sjeďte dolů, dokud neuvidíte .pdf.

 6. Klepněte nebo klikněte na název aplikace zobrazený vpravo od .pdf a potom v části Vyberte aplikaci klepněte nebo klikněte na Čtečka.

 7. Stejný postup opakujte pro všechny typy souborů, které chcete otevírat ve Čtečce (třeba .oxps, .xps nebo .tiff).

Jak můžu přepínat mezi otevřenými soubory?

 1. Potáhněte prstem směrem od dolního okraje, aby se zobrazily příkazy aplikace.
  (Pokud používáte myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem.)

 2. Klepněte nebo klikněte na soubor, na který chcete přepnout.

Jak si můžu prohlížet dva soubory vedle sebe?

 1. Otevřete první soubor.

 2. Posuňte prstem zespodu obrazovky nebo v souboru klikněte pravým tlačítkem, potom klepněte nebo klikněte na tlačítko Otevřít jiný souborTlačítko Otevřít jiný soubor a nakonec klepněte nebo klikněte na Otevřít soubor na nové kartě.
 3. Pokud se soubor, který chcete otevřít, objeví na seznamu nedávno otevřených souborů, klepněte nebo klikněte na něj. Jinak klepněte nebo klikněte na Procházet, přejděte do složky nebo umístění, kde je soubor uložený, klepnutím nebo kliknutím soubor vyberte a klepněte nebo klikněte na Otevřít.

 4. Potáhněte od dolního okraje směrem nahoru nebo klikněte pravým tlačítkem myši, aby se zobrazily miniatury souborů, které máte otevřené.

 5. Stiskněte a podržte miniaturu druhého souboru nebo na ni klikněte pravým tlačítkem a potom klepněte nebo klikněte na Otevřít v novém okně. Soubory se zobrazí vedle sebe.

Jak můžu soubor vytisknout?

 1. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.

 2. Potáhněte od dolního okraje směrem nahoru nebo v souboru klikněte pravým tlačítkem a pak klepněte nebo klikněte na Tisk.

 3. Klepněte nebo klikněte na název svojí tiskárny.

  Jestli se vám tiskárna nezobrazuje, ale máte tam možnost Další, tak na ni klepněte nebo klikněte a podívejte se, jestli tam vaše tiskárna je. Pokud svoji tiskárnu pořád nevidíte, budete ji nejspíš muset přidat. Další informace najdete v tématu Instalace tiskárny.

 4. Nastavte požadované možnosti tisku a potom klepněte nebo klikněte na Tisk.

Jak přejdu na určitou stránku v souboru?

Proveďte jednu z těchto akcí:

 • Přiložte prsty k obrazovce a stáhněte je, aby se zobrazily miniatury stránek. (Pokud používáte klávesnici, mačkejte Ctrl+mínus (-), dokud se neobjeví miniatury všech stránek.) Potom klepněte nebo klikněte na stránku, na kterou chcete přejít.

 • Pokud se v levém horním rohu ukazuje číslo stránky, tak na něj klepněte nebo klikněte (nebo stiskněte Ctrl+G) a potom zadejte číslo stránky, na kterou chcete přejít.

Jak soubor přiblížím nebo oddálím?

 • Stažením nebo roztažením prstů na obrazovce si nastavte soubor do velikosti, jaká vám vyhovuje. (Pokud používáte klávesnici, můžete velikost zvětšit kombinací kláves Ctrl+plus (+) nebo ji zmenšit kombinací kláves Ctrl+mínus (-).)

Jak změním rozložení dokumentu?

Můžete změnit způsob, jakým Čtečka zobrazuje rozečtené dokumenty. Hodí se to, třeba když chcete změnit počet stránek zobrazených najednou na obrazovce nebo když chcete přepnout mezi vodorovným a svislým posouváním. Můžete jak změnit rozložení rozečteného dokumentu, tak změnit výchozí nastavení rozložení pro dokumenty, které otevřete v budoucnu.

Rozložení rozečteného dokumentu změníte takhle:

 1. Potáhněte prstem směrem od dolního okraje, aby se zobrazily příkazy aplikace.
  (Pokud používáte myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem.)

 2. Proveďte jednu z těchto akcí:

  • Pokud chcete zobrazit dvě stránky najednou (s vodorovným posouváním), klepněte nebo klikněte na Dvě stránky.

  • Pokud chcete zobrazit vždy jenom jednu stránku (s vodorovným posouváním), klepněte nebo klikněte na Jedna stránka.

  • Pokud chcete zobrazit vždy jenom jednu stránku (se svislým posouváním), klepněte nebo klikněte na Průběžně.

Výchozí nastavení rozložení změníte takhle:

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Možnosti.

 3. V části Výchozí rozložení klepněte nebo klikněte na vaše preferované rozložení.

Otevírané dokumenty se odteď budou zobrazovat ve vybraném rozložení.

Jak přidám poznámky nebo zvýrazním text?

 1. Klepněte na první slovo, které chcete zvýraznit, a potom přetáhněte úchyt výběru na konec textu, který se má zvýraznit. Pokud chcete přidat poznámku, označte text, kterého se poznámka týká. (Pokud používáte myš, text označíte stisknutím a potažením.)

 2. Klepněte nebo klikněte pravým tlačítkem na vybraný text a potom klepněte nebo klikněte na Zvýraznit nebo Přidat poznámku.

Poznámka

 • Text můžete zvýrazňovat a poznámky přidávat jenom v případě, že vám k tomu autor dal oprávnění. Oprávnění si můžete prohlédnout tak, že potáhnete prstem zespodu obrazovky nebo v aplikaci kliknete pravým tlačítkem, dál klepnete nebo kliknete na Další a potom klepnete nebo kliknete na Informace. Podívejte se, zda v části Oprávnění je vybraná možnost Přidat poznámky a zvýraznění. Jestli není vybraná, nemůžete zvýrazňovat text ani přidávat poznámky.

Jak můžu zkopírovat text?

 1. Klepněte na první slovo, které chcete zkopírovat, a potom přetáhněte úchyt výběru na konec textu, který se má zkopírovat. (Pokud používáte myš, text označíte stisknutím a potažením.)

 2. Klepněte nebo klikněte pravým tlačítkem na vybraný text a potom klepněte nebo klikněte na Zkopírovat.

Jak můžu soubor uložit?

 1. Potáhněte prstem směrem od dolního okraje, aby se zobrazily příkazy aplikace.
  (Pokud používáte myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem.)

 2. Proveďte jednu z těchto akcí:

  • Klepněte nebo klikněte na Uložit.

  • Klepněte nebo klikněte na Uložit jako, zadejte název, pod jakým se má dokument uložit, a potom klepněte nebo klikněte na Uložit.

Soubory se ve výchozím nastavení ukládají do knihovny Dokumenty.

Jak můžu soubor zavřít?

 1. Potáhněte prstem směrem od dolního okraje, aby se zobrazily příkazy aplikace.
  (Pokud používáte myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem.)

  V horní části obrazovky se zobrazují miniatury všech otevřených souborů.

 2. U souboru, který chcete zavřít, klepněte nebo klikněte na ×.

Jak můžu Čtečku zavřít?

 • Potáhněte od horního okraje obrazovky směrem dolů a přetáhněte okno Čtečky k dolnímu okraji obrazovky. Jestli se chcete dozvědět něco víc a podívat se na video s tímto postupem, přečtěte si téma Jak zavřu aplikaci?.

  Pokud používáte klávesnici, můžete Čtečku zavřít stisknutím Alt+F4.

Jaké klávesové zkratky se dají použít při práci se Čtečkou?

Stisknutá klávesa Akce
Stisknutá klávesa

CTRL+O

Akce

Otevření nového souboru (pokud je nějaký soubor otevřený, zavře se)

Stisknutá klávesa

CTRL+T

Akce

Otevření souboru na nové kartě

Stisknutá klávesa

Ctrl+P

Akce

Tisk souboru

Stisknutá klávesa

Ctrl+plus (+)

Akce

Přiblížení

Stisknutá klávesa

Ctrl+mínus (‑)

Akce

Oddálení

Stisknutá klávesa

CTRL+R

Akce

Otočit dokument proti směru hodinových ručiček

Stisknutá klávesa

F8

Akce

Přepnout na jiné rozložení dokumentu

Stisknutá klávesa

CTRL+F

Akce

Hledat slovo nebo text

Stisknutá klávesa

CTRL+G

Akce

Přejít na stránku

Stisknutá klávesa

CTRL+S

Akce

Uložení souboru

Stisknutá klávesa

Ctrl+Shift+S

Akce

Uložení souboru pod jiným názvem

Stisknutá klávesa

CTRL+W

Akce

Zavření souboru

Stisknutá klávesa

Ctrl+Tab nebo Ctrl+Shift+Tab

Akce

Přepínání mezi otevřenými soubory

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+Z
Akce

Zobrazení příkazů aplikace

Stisknutá klávesa

Shift+F10

Akce

Zobrazení nabídky možností pro vybraný text

Potřebujete další pomoc?