Zajistěte bezpečí svých dětí při práci s počítačem

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Nastavení omezení pro děti, kdy a jak budou moct počítač používat

Pokud budete monitorovat účty svých dětí pomocí Zabezpečení rodiny, budete mít lepší přehled, jestli dodělávají domácí úlohu nebo tráví příliš času na internetu. Tyto informace vám můžou pomoct stanovit pravidla používání počítače dětmi, včetně toho, kdy smí počítač používat, jaké hry můžou hrát, které aplikace používat a co můžou zobrazit nebo stahovat ve Windows Storu.

Všechna tato omezení můžete nastavovat a spravovat odkudkoli přímo na webu. Přihlaste se na web Zabezpečení rodiny, klepněte nebo klikněte na jméno dítěte, pro které chcete nastavení změnit, a postupujte podle zobrazených pokynů.

Poznámka

 • Zabezpečení rodiny se dá spravovat i z jednotlivých počítačů v rodině, pokud vám to víc vyhovuje.

Zobrazit vše

Nastavení časových limitů

Čas, který vaše dítě tráví u počítače, můžete omezit dvěma způsoby. Povolená doba užívání určuje, kolik hodin denně může dítě počítač používat. Přes týden můžete tento limit nastavit třeba na dvě hodiny a o víkendu povolit víc. Doba zákazu používání určuje čas, kdy dítě u počítače být nesmí (například po večerce nebo během vyučování).

 • Klepněte nebo klikněte na Časové limity a udělejte jeden z těchto kroků:

  • Klepněte nebo klikněte na kartu Povolená doba užívání, zkontrolujte, jestli je zapnutá funkce povolené doby užívání, a vyberte počet hodin a minut, které dítě smí strávit u počítače během pracovních dnů a víkendů.

  • Klepněte nebo klikněte na kartu Doba zákazu používání, zkontrolujte, jestli jsou nastavené hodiny doby zákazu používání, a potom přetažením vyberte úseky času každý den, kdy dítě vůbec nesmí k počítači.

Nastavení omezení přístupu k webovým stránkám

Internetový obsah, který vaše dítě smí zobrazit, můžete omezit dvěma způsoby. Pomocí filtrování webů může nastavit široké kategorie stránek, které vaše dítě smí navštěvovat. Můžete například povolit zobrazování webů pro děti a všeobecně prospěšných webů a automaticky blokovat všechny stránky s obsahem pro dospělé. Můžete taky povolit nebo blokovat jednotlivé weby nebo i konkrétní stránky na určitém webu zadáním jejich webových adres neboli adres URL.

Filtrování všech webů podle kategorie

 1. Klepněte nebo klikněte na Filtrování webů a potom klepněte nebo klikněte na Úroveň omezení.

 2. Zkontrolujte, jestli je zapnuté filtrování webů, a potom posuvníkem vyberte kategorie webových stránek, které vaše dítě smí zobrazit.

Povolení nebo blokování určitých webů

 1. Klepněte nebo klikněte na Filtrování webů a potom klepněte nebo klikněte na Seznam povolených nebo blokovaných webů.

 2. Zkontrolujte, jestli je filtrování webů zapnuté, zadejte konkrétní webovou adresu a pak podle potřeby klepněte nebo klikněte na Povolit nebo Blokovat.

  Na této stránce můžete postupně přidat víc webových adres. Stejná oprávnění k webové stránce můžete taky použít pro víc členů rodiny.

Povolení nebo blokování stahování souborů

Můžete taky omezit obsah, který dítě smí z internetu stáhnout. Tak předejdete případnému stažení viru nebo jiného nechtěného softwaru.

 1. Klepněte nebo klikněte na Filtrování webů a potom klepněte nebo klikněte na Úroveň omezení.

 2. Zkontrolujte, jestli je zapnuté filtrování webů. V části Stahování souborů zaškrtněte políčko Blokovat stahování souborů z webu. Tím dítěti znemožníte stahovat aplikace, hry a další soubory z internetu. (Pokud budete chtít dítěti stahování zase povolit, stačí zrušit zaškrtnutí tohoto políčka.)

Nastavení omezení pro hry a aplikace

Nastavení omezení pro hry a aplikace, které dítě smí používat, je obdobné jako nastavení omezení pro weby: můžete nastavit úroveň hodnocení podle věku nebo obsahu pro všechny hry a pro aplikace, které můžou zobrazit nebo stáhnout z Windows Storu. Máte taky možnost povolit nebo blokovat určité samostatné tituly.

Použití úrovní hodnocení pro Windows Store a hry

 1. Klepněte nebo klikněte na Omezení her a potom klepněte nebo klikněte na Hodnocení.

 2. Zkontrolujte, jestli jsou omezení zapnutá, a potom vyberte posuvníkem úroveň hodnocení. Můžete taky použít jiný systém hodnocení her.

  Omezení stahování z Windows Storu je založené na omezení her dítěte v Zabezpečení rodiny.

Povolení nebo blokování určitých her

 1. Klepněte nebo klikněte na Omezení her a potom klepněte nebo klikněte na Seznam her. Zkontrolujte, jestli jsou zapnutá omezení her.

 2. Podle potřeby vyberte možnosti pro příslušné hry.

Nastavení omezení pro další aplikace

Můžete rozhodnout i to, jestli dítě necháte používat další aplikace a software, ať už stažený z Windows Storu nebo jiný.

 1. Klepněte nebo klikněte na Omezení aplikací.

 2. Zkontrolujte, jestli je omezení aplikací zapnuté, a podle potřeby vyberte dostupné aplikace, které chcete povolit nebo blokovat.

Odpovídání na žádosti vašich dětí

Nastavení aktivit na rodinných počítačích se můžou v průběhu času vyvíjet. Vaše dítě si například bude chtít stáhnout a zahrát hru, o které všichni mluví, podniknout internetový průzkum do školního projektu nebo zkrátka bude potřebovat víc času u počítače, aby zvládlo všechny domácí úkoly. Pomocí Zabezpečení rodiny vám děti můžou odeslat e-mailem žádosti o povolení používat nové aplikace, hry nebo weby. Tyto žádosti můžete spravovat jednotlivě, anebo je vyřídit všechny na jednom místě na webu Zabezpečení rodiny.

 1. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Žádosti.

  Nedávné žádosti o povolení jsou uspořádané podle kategorie.

 2. Vedle každé žádosti můžete klepnout nebo kliknout na rozevírací seznam Odpověď a zvolit akci.

Poznámka

 • Danou webovou stránku, hru nebo aplikaci můžete povolit všem dětem, nebo jen vybranému dítěti. Stejně tak můžete určitou věc zablokovat pro jednotlivce nebo pro všechny. Weby, hry a aplikace budou v souladu s tím přidány do seznamu Povoleno, případně Blokováno.

Další krok: Monitorujte, jak vaše dítě používá počítač, pomocí sestav aktivit

Další materiály

Jak přejít na Zabezpečení rodiny

Změňte nastavení na webu Zabezpečení rodiny.

Zabezpečení rodiny: nejčastější dotazy

Máte dotaz? Podívejte se na nejčastější dotazy.

Stav služby

Nemůžete se dostat k Zabezpečení rodiny? Zkontrolujte stav této služby.

Pomoc od komunity

Položte svůj dotaz v komunitních fórech.