Zajistěte bezpečí svých dětí při práci s počítačem

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Nastavení správných omezení pro dítě

Když přidáte dítě do rodinného účtu Microsoft, zajistíte mu při používání počítače bezpečí, ale zároveň mu ho umožníte volně používat. Můžete se postarat o zablokování webů pro dospělé nebo určit jenom weby, které chcete, aby vaše děti viděly. Můžete taky zařídit, aby používaly jenom aplikace a hry vhodné pro jejich věk a nastavením limitů doby strávené před obrazovkou zajistit, aby ve virtuálním světě netrávily moc času. Děti vás můžou požádat o svolení, jestli můžou dál brouzdat i po vypršení času nebo zobrazit či stáhnout něco, co jste zablokovali – společně určíte úroveň omezení, která jsou pro ně správná.

Všechna tato omezení můžete nastavovat a spravovat na stránce account.microsoft.com/family. Přihlaste se svým účtem Microsoft, vyberte jméno dítěte, jehož nastavení chcete změnit, a postupujte podle zobrazených pokynů.

Poznámka

 • Časové limity se aplikují podle času nastaveného na počítači, takže vaše počítače nemusí mít nastavené stejné časové pásmo, aby tato nastavení správně fungovala.

Zobrazit vše

Nastavení časových limitů

Čas, který vaše dítě tráví před obrazovkou, můžete omezit dvěma způsoby. Kromě nastavení určitých hodin, během kterých může používat svá zařízení, můžete taky nastavit maximální dobu pro každé zařízení, která určuje, kolik hodin denně ho může používat. Přes týden můžete tento limit nastavit například na dvě hodiny a o víkendu povolit víc.

 1. Vyberte Doba strávená před obrazovkou a možnost Blokovat používání zařízení v konkrétních časech přepněte z Vypnuto na Zapnuto.

 2. Vyberte časy během dne, kdy dítě může používat svá zařízení, a pokud chcete, nastavte maximální dobu povoleného používání jednotlivých zařízení. Pokud maximální dobu nechcete nastavit, vyberte Neomezeno.

Nastavení omezení přístupu k webovým stránkám

Na internetu se toho dá spoustu dozvědět, ale taky najít věci, které pro děti nejsou vůbec vhodné. Můžete omezit druhy webů, které vaše děti můžou zobrazit. Mohli byste jim třeba dovolit, aby si prohlíželi dětské a všeobecné weby, ale automaticky blokovat weby, které poskytují obsah pro dospělé. Můžete taky povolit nebo zablokovat jednotlivé weby nebo dokonce konkrétní stránky na nějakém webu, a to buď pomocí jejich webových adres, neboli URL, nebo takovým nastavením účtu dítěte, aby mohlo navštěvovat jenom weby, které určíte jako bezpečné.

Nastavení omezení webů

 1. Vyberte Weby a možnost Blokovat nevhodné weby přepněte z Vypnuto na Zapnuto.

  Teď je zablokovaný obsah pro dospělé, zablokované procházení InPrivate a zapnuté Bezpečné hledání Bingu.

 2. Pokud chcete, aby si dítě mohlo prohlížet jenom weby, které výslovně zadáte, zaškrtněte políčko Zobrazovat jenom weby v seznamu povolených.

Povolení nebo blokování určitých webů

 1. Vyberte Weby.

 2. Pokud chcete přidat web do seznamu povolených, přejděte na Vždycky povolit tyto a zadejte adresu URL webu, který chcete povolit.

 3. Pokud chcete přidat web do seznamu blokovaných, přejděte na Vždycky blokovat tyto a zadejte adresu URL webu, který chcete blokovat.

Nastavení omezení pro aplikace a hry

Omezení aplikací a her, které vaše děti můžou používat, je podobné jako omezení webů: můžete nastavit úroveň hodnocení podle věku, aby děti mohly používat aplikace a hry, které jsou vhodné pro jejich věk, ale ne aplikace, které jsou na ně moc vyspělé nebo nemají věkové hodnocení. Můžete taky povolit nebo blokovat konkrétní individuální tituly.

Pokud děti chtějí použít zablokovanou aplikaci nebo hrát zablokovanou hru, můžou vás požádat o svolení. Na jejich žádost můžete odpovědět e-mailem, přímo ze sestavy aktivit nebo tak, že se přihlásíte k zařízení, které dítě používá, a dáte svůj souhlas.

Poznámka

 • Omezení pro aplikace a hry mívalo dva samostatné přepínače zapnuto/vypnuto – jeden pro aplikace a druhý pro hry. Teď se pro obojí používá jeden přepínač. Pokud jste dřív zapnuli omezení jenom pro jedno, ale ne pro druhé, vaše nastavení pořád platí. Pokud jste ale omezení aplikací a her vypnuli a pak znovu zapnuli, budou omezené jak aplikace, tak hry.

Použití úrovní hodnocení podle věku

 1. Vyberte Aplikace a hry a možnost Blokovat nevhodné aplikace a hry přepněte z Vypnuto na Zapnuto.

 2. Přejděte na Omezit aplikace a hry a pomocí nabídky zvolte věkovou úroveň vhodnou pro vaše dítě.

  Děti vás vždycky můžou požádat o svolení, pokud chtějí používat něco, co je zablokované.

Poznámka

 • Pokud zapnete omezení pro aplikace a hry na zařízeních s Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 nebo staršími verzemi Windows, jsou všechny aplikace a hry bez věkového hodnocení standardně zablokované. Mladší děti jsou tak chráněné před používáním nevhodných aplikací nebo hraním her, které jsou na ně moc vyspělé, zároveň ale můžou být zablokované aplikace, které mají používat starší děti, včetně kancelářských aplikací, jako jsou textové procesory a tabulky. Omezení pro aplikace a hry můžete zapnout pro mladší děti, ale u starších dětí můžete používání aplikací a her monitorovat pomocí sestav aktivit.

Odpovídání na žádosti vašich dětí

Nastavení aktivit v rodinných počítačích se mohou v průběhu času vyvíjet. Vaše dítě si například bude chtít stáhnout a zahrát hru, o které všichni mluví, podniknout internetový průzkum do školního projektu nebo zkrátka bude potřebovat víc času u počítače, aby zvládlo všechny domácí úkoly. Děti ve vašem rodinném účtu Microsoft vám můžou e-mailem posílat žádosti o povolení nových aplikací, her nebo webů, které chtějí používat. Tyto žádosti můžete kdykoli vyřídit jednotlivě e-mailem, nebo se o všechny postarat na jednom místě na stránce account.microsoft.com/family.

 1. Vyberte Nedávná aktivita.

  Nedávné žádosti o povolení jsou uspořádané podle kategorie.

 2. Tlačítkem Povolit vedle jednotlivých žádostí můžete konkrétní žádost schválit, nebo tlačítkem Zamítnout zablokovat.

Další: Sledování aktivity dítěte na zařízení pomocí sestav aktivit

Další materiály

Přechod na rodinný účet Microsoft

Změňte si nastavení rodinného účtu Microsoft.

Nastavení Zabezpečení rodiny

Zjistěte, jak do rodinného účtu Microsoft přidat účty.

Pomoc od komunity

Položte svůj dotaz v komunitních fórech.