Sdílení souborů a složek

Tady jsou některé z mnoha způsobů, kterými můžete sdílet soubory a složky ve Windows 8.1 a Windows RT 8.1:

 • Použití bezplatného online úložiště: OneDrive vám umožní dostat se k souborům z libovolného zařízení, takže je nemusíte „sdílet“, abyste se k nim dostali z jiného počítače. Soubory uložené na OneDrive můžete taky sdílet s konkrétními lidmi nebo pomocí odkazu, který můžete zveřejnit na webech, jako je Facebook, Twitter a LinkedIn. Další informace o úložišti OneDrive najdete v tématu Začínáme s OneDrivem.

  Při sdílení souboru nebo složky v úložišti OneDrive postupujte takto:

  1. Pokud jste to ještě neudělali, přesuňte soubor nebo složku, kterou chcete sdílet, na OneDrive. Uděláte to tak, že otevřete Průzkumníka souborů, přejdete k souboru nebo složce a přetáhnete je na OneDrive.

  2. V úložišti OneDrive stiskněte a podržte soubor nebo složku (nebo na ně klikněte pravým tlačítkem), vyberte Sdílet s a potom vyberte OneDrive.

  3. Vyberte, jak chcete soubor nebo složku sdílet. Další informace o možnostech sdílení v úložišti OneDrive najdete v tématu Share files and folders and change permissions.

 • Použití ovládacího tlačítka Sdílet: V mnoha aplikacích pro Windows Store můžete sdílet soubory s ostatními pomocí ovládacího tlačítka Sdílet. Třeba když chcete s někým sdílet fotku e-mailem:

  1. Spusťte aplikaci Fotky.

  2. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Sdílet.
   (Když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Sdílet.)

  3. Klepněte nebo klikněte na aplikaci Pošta.

  4. Zadejte příjemce, text zprávy a potom klikněte na Odeslat.

  Informace o používání ovládacího tlačítka Sdílet najdete v tématu Hledání, sdílení, tisk a další.

 • Odeslání souborů e-mailem přímo z Průzkumníka souborů: Pokud máte nainstalovanou e-mailovou aplikaci pro klasickou pracovní plochu, můžete sdílet soubory e-mailem z Průzkumníka souborů. Vyberte soubory, klepněte nebo klikněte na kartu Sdílení a potom klepněte nebo klikněte na E-mail. (Případně stiskněte a podržte soubory nebo na ně klikněte pravým tlačítkem, vyberte Odeslat a potom klepněte nebo klikněte na Příjemce pošty.) Tím se otevře vaše výchozí e-mailová aplikace a soubory se přidají jako příloha.

 • Sdílení souborů přes domácí síť nebo na sdíleném počítači: Ke sdílení souborů a složek v síti (v domácí skupině, pracovní skupině nebo doméně) nebo v počítači sdíleném s jinými uživateli můžete použít kartu Sdílení v Průzkumníkovi souborů. V dalších částech najdete podrobnější informace o tomto typu sdílení.

Zobrazit vše

Sdílení souborů přes domácí síť nebo na sdíleném počítači

 1. Pokud chcete spustit Průzkumníka souborů, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo pokud používáte myš, přejděte ukazatelem do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů a potom klikněte na Hledat), zadejte do vyhledávacího pole text Průzkumník souborů a potom klepněte nebo klikněte na Průzkumník souborů.

 2. Přejděte k položce, vyberte ji a potom klepněte nebo klikněte na kartu Sdílení.

  Karta Sdílení
  Karta Sdílení
 3. Ve skupině Sdílet s zvolte požadovanou možnost. Možnosti ve skupině Sdílet s se liší v závislosti na tom, jestli je počítač připojený k síti a o jaký typ sítě se jedná.

  • Pokud chcete sdílet položky s určitou osobou, vyberte účet této osoby.

  • Pokud chcete sdílet položky se všemi členy domácí skupiny, vyberte jednu z možností Domácí skupina. Pokud chcete vybrat složky, které se mají sdílet se všemi členy domácí skupiny, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače. (Pokud používáte myš, najeďte myší do pravého dolního rohu obrazovky, přesuňte ji nahoru, klikněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.) Klepněte nebo klikněte na Síť a potom na Domácí skupina.

  • Pokud možnosti ve skupině Sdílet s nejsou dostupné, mohlo by to být proto, že umístění, které jste vybrali, nedoporučujeme sdílet. Pokud potřebujete sdílet umístění, například jednotku nebo systémovou složku, klepněte nebo klikněte na Upřesnit nastavení zabezpečení.

Tip

 • Pokud nepotřebujete sdílet s počítači s Windows Vista nebo Windows XP, je pro sdílení v domácích sítích nejvhodnější použít domácí skupinu. Další nápovědu a tipy pro řešení problémů se sdílením souborů přes domácí síť najdete v článku Hledání počítačů, zařízení a obsahu ve vaší síti.

Hledání položek sdílených ve stejném počítači

Pokud není počítač součástí domácí skupiny nebo sítě a jiní uživatelé něco sdílí ve své osobní složce, můžete sdílený soubor nebo složku vyhledat v Průzkumníkovi souborů.

 1. Otevřete Tento počítač: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Tento počítač a potom klepněte nebo klikněte na Tento počítač.

 2. Poklepejte nebo poklikejte na jednotku, která má v ikoně logo Windows (u většiny počítačů se jedná o jednotku C).

 3. Otevřete složku Uživatelé a potom složku se jménem požadované osoby.

Nápovědu k vyhledání sdílených položek v domácí síti najdete v tématu Hledání počítačů, zařízení a obsahu ve vaší síti.

Odstraňování potíží se sdílením položek ve stejném počítači

 • Pokud máte potíže se sdílením položek v počítači, který není součástí domácí skupiny nebo sítě, ujistěte se, jestli mají všechny uživatelské účty v počítači hesla. Jestliže chcete, aby ke sdíleným položkám měli přístup všichni uživatelé takového počítače, musíte vypnout sdílení chráněné heslem.

  1. Otevřete Pokročilé nastavení sdílení: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte pokročilé sdílení a potom klepněte nebo klikněte na Spravovat pokročilé nastavení sdílení.

  2. Rozbalte Všechny sítě, klepněte nebo klikněte na Vypnout sdílení chráněné heslem a potom na Uložit změny.

Další nápovědu a tipy pro řešení problémů se sdílením souborů přes domácí síť najdete v tématu Hledání počítačů, zařízení a obsahu ve vaší síti. Pokud máte se sdílením dál potíže, můžete se pomocí poradce při potížích se sdílenými složkami pokusit automaticky vyhledat a opravit některé běžné problémy.

 • Otevřete Poradce při potížích se sdílenými složkami: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte poradce při potížích, klepněte nebo klikněte na Poradce při potížích a potom na Získat přístup ke sdíleným souborům a složkám v jiných počítačích.

Potřebujete další pomoc?


Kontaktujte podporu