Aplikace Záznam zvuku pro Windows: nejčastější dotazy

Pomocí aplikace Záznam zvuku můžete nahrávat zvukové soubory dlouhé až tři hodiny. Aplikace se dá otevřít zároveň s jinými aplikacemi, takže můžete zapnout nahrávání a při tom dál pracovat s počítačem. (Je i program Záznam zvuku pro klasickou pracovní plochu. Tento článek ale pojednává o aplikaci Záznam zvuku.)

Zobrazit vše

Jak funguje nahrávání?

 • Pro zahájení záznamu klikněte na kruhové tlačítko s mikrofonem ve středu. Toto tlačítko se jmenuje Záznam.
  Tlačítko Záznam
 • Pokud chcete nahrávání pozastavit, klikněte na Pozastavit.

  Tlačítko Pozastavit
 • Až budete chtít v pozastaveném nahrávání zase pokračovat, znovu klikněte na Pozastavit.

 • Pro uložení nahrávky klepněte nebo klikněte na Zastavit. Nahrávka se objeví v seznamu nahrávek.

  Tlačítko Zastavit

  (Až příště klepnete nebo kliknete na Záznam, vytvoří se nová nahrávka.)

Jak můžu záznam přejmenovat?

 1. Klepněte nebo klikněte na záznam, který chcete přejmenovat.

 2. Klepněte nebo klikněte na Přejmenovat.

 3. Zadejte nový název nahrávky. Klepněte nebo klikněte na Přejmenovat.

Kde se záznamy ukládají?

Záznamy se ukládají přímo v aplikaci Záznam zvuku. Když aplikaci odinstalujete, záznamy se smažou. Pokud chcete záznam poslat pomocí jiné aplikace někomu jinému, použijte ovládací tlačítko Sdílet.

Jak můžu záznam sdílet?

 1. Otevřete aplikaci Záznam zvuku.

 2. Klepněte nebo klikněte na záznam, který chcete sdílet.

 3. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Sdílet.
  (Jestli používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel dolů a potom klikněte na Sdílet.)

 4. Zobrazí se seznam vašich aplikací, které umožňují sdílení. Pokud chcete záznam poslat e-mailem, klepněte nebo klikněte na Pošta a řiďte se pokyny na obrazovce. Pokud chcete záznam sdílet s jinou aplikací, klepněte nebo klikněte na tuto aplikaci a řiďte se pokyny na obrazovce.

Soubory se záznamy se taky dají posílat jako příloha přímo z aplikace Pošta. Až budete vybírat soubor, který chcete k e-mailu připojit, v nabídce klepněte nebo klikněte na Záznam zvuku.

Jak můžu záznam zastřihnout?

 1. Klepněte nebo klikněte na záznam, který chcete zastřihnout.

 2. Klepněte nebo klikněte na Střih.

 3. Přetáhněte levý i pravý konec časové osy do bodů, kde má nahrávka začínat a končit.
  Zastřiženou nahrávku si můžete přehrát a překontrolovat si, jestli skutečně začíná a končí tak, jak chcete. Podle potřeby počáteční nebo koncový bod upravte. Klepněte nebo klikněte na OK.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete zastřiženou část uložit do nového souboru nahrávky, klepněte nebo klikněte na Uložit kopii.

  • Pokud chcete zastřiženou částí nahradit původní nahrávku, klepněte nebo klikněte na Aktualizovat originál.

Poznámka

 • Zastřihávání není možné, pokud jste okno Záznamu zvuku minimalizovali tak, že na obrazovce zabírá méně než 672 pixelů na šířku – před střihem musíte aplikaci zvětšit, aby měla víc místa na obrazovce.

Jak můžu záznam odstranit?

 1. Klepněte nebo klikněte na záznam, který chcete odstranit.

 2. Klepněte nebo klikněte na Odstranit.

Proč se záznam pozastaví, když přesunu aplikaci do pozadí?

Když přesunete Záznam zvuku do pozadí a začnete používat jiné aplikace, nahrávání se přeruší. Pokud chcete nahrávat i při práci s jinými aplikacemi, mějte na obrazovce otevřený zároveň Záznam zvuku.

Jak používat Záznam zvuku s jinými aplikacemi

 1. Otevřete aplikaci Záznam zvuku.

 2. Potáhněte prstem z vrchu obrazovky, dokud se za aplikací neobjeví volný prostor, a potom aplikaci přetáhněte doleva nebo doprava.
  (Jestli používáte myš, klikněte na horní okraj obrazovky a potáhněte aplikaci, dokud se za ní neobjeví volný prostor, a potom ji přetáhněte doleva nebo doprava.)

 3. Vraťte se na úvodní obrazovku a otevřete druhou aplikaci. Objeví se vedle Záznamu zvuku na stejné obrazovce.

 4. Potahováním lišty mezi oběma aplikacemi můžete upravit, kolik místa na obrazovce má která z nich zabírat.

Jak aplikaci Záznam zvuku povolím používat mikrofon?

 1. Otevřete aplikaci Záznam zvuku.

 2. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)

 3. Klepněte nebo klikněte na Oprávnění.

 4. Nastavte možnost Mikrofon na Zapnuto. Teď můžete začít nahrávat.

Jak upravím hlasitost mikrofonu?

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na tlačítko Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte jej dolů a potom klikněte na tlačítko Hledat.)

 2. Do vyhledávacího pole napište Zvuk a pak klepněte nebo klikněte na Zvuk.

 3. Klepněte nebo klikněte na kartu Záznam.

 4. Klepněte nebo klikněte na Mikrofon a potom klepněte nebo klikněte na Vlastnosti.

 5. Klepněte nebo klikněte na kartu Úrovně. Pomocí posuvníků můžete měnit hlasitost mikrofonu nebo ho zesílit.

 6. Klepněte nebo klikněte na OK a pak znovu na OK. Tím okno Zvuk zavřete.

Potřebujete další pomoc?