Obrazovka Start

Výukový kurz Windows: strana 3/11

Vaše aplikace, přátelé a weby pěkně pohromadě

Obrazovka Start je centrem vašeho počítače – umožňuje vám spustit aplikace a programy pro plochu, zjistit, co dělají vaši přátelé, a dostat se na oblíbené weby a soubory.

Na dlaždicích obrazovky Start se zobrazují aktualizace od vašich přátel, nové e-maily, oznámení aplikací a příští událost ve vašem kalendáři, takže máte dokonalý přehled, aniž byste spustili nějakou aplikaci. A protože každý, kdo tento počítač používá, se může přihlásit pomocí svého vlastního účtu Microsoft, mají všichni možnost si přizpůsobit dlaždice, barvy a pozadí podle svého gusta.

Přechod na obrazovku Start

Na obrazovku Start se můžete odkudkoli vrátit několika způsoby.

Tlačítko Start
Klepněte nebo klikněte na tlačítko Start Klávesa s logem Windows v levém dolním rohu obrazovky.
Klávesa s logem Windows na klávesnici
Stiskněte klávesu s logem Windows Klávesa s logem Windows na klávesnici.
Ovládací tlačítko Start

Otevřete ovládací tlačítka a pak klepněte nebo klikněte na Start. Pokud chcete zjistit, jak otevřít ovládací tlačítka, přečtěte si článek Hledání, sdílení, tisk a další.

Tip

Pokud na ploše kliknete pravým tlačítkem myši na tlačítko Start, zobrazí se rychlá nastavení, třeba Možnosti napájení, Správce úloh, Ovládací panely a Správce zařízení.

Zobrazení všech aplikací

Zobrazení Aplikace
Všechny svoje aplikace a programy najdete v zobrazení Aplikace. K zobrazení Aplikace přejdete tak, že posunete prstem nahoru ze středu obrazovky Start nebo kliknete na šipku Šipka dolů poblíž levého dolního rohu obrazovky Start.

Můžete taky nastavit, aby se po přihlášení objevilo rovnou zobrazení Aplikace. Pokud chcete zjistit, jak na to, přečtěte si článek Individuální nastavení počítače.

Když nainstalujete novou aplikaci z Windows Storu, objeví se v zobrazení Aplikace. Pokud se k ní chcete rychle dostat, můžete si ji pak připnout na obrazovku Start nebo na hlavní panel na ploše.

Připnutí často používaných aplikací

Svoje oblíbené aplikace si můžete připnout na obrazovku Start a na hlavní panel na ploše, takže se k nim rychle dostanete a na první pohled uvidíte aktualizace na jejich dlaždicích.

Krok 1

Potáhnutím prstu směrem nahoru ze středu obrazovky přejděte do zobrazení Aplikace. (Pokud používáte myš, klikněte na šipku Šipka dolů poblíž levého dolního rohu obrazovky.)
Šipka dolů

Krok 2

Aplikaci, kterou chcete připnout, stiskněte a podržte nebo na ni klikněte pravým tlačítkem. Můžete vybrat víc aplikací a připnout je všechny najednou.

Vybraná aplikace

Krok 3

Klepněte nebo klikněte na Připnout na Úvodní obrazovku nebo Připnout na hlavní panel. Aplikace, které si připnete, se zobrazí na konci obrazovky Start nebo na hlavním panelu na ploše.

Možnosti připnutí
Tip

Pokud chcete rychle najít nějakou aplikaci, jednoduše začněte psát její název na úvodní obrazovce nebo v zobrazení Aplikace.

Odepnutí aplikací z obrazovky Start

Pokud na obrazovce Start už nechcete některou dlaždici, můžete ji z ní odepnout. Odepnutí aplikace je něco jiného než její odinstalace – pokud aplikaci odepnete z obrazovky Start, budete ji pořád moci najít pomocí hledání a navíc bude uvedená v zobrazení Aplikace, kde ji v případě potřeby znovu najdete.

Odepnutí aplikace z obrazovky Start

 1. Na obrazovce Start stiskněte a podržte dlaždici, kterou chcete odepnout, nebo na ni klikněte pravým tlačítkem myši.
  Můžete vybrat víc dlaždic a odepnout je všechny najednou. Pokud chcete výběr zrušit, na obrazovce Start nebo v zobrazení Aplikace klepněte nebo klikněte na volnou plochu obrazovky nebo na Přizpůsobit.

 2. Klepněte nebo klikněte na Odepnout z Úvodní obrazovky.
  Vybrané aplikace se odeberou z obrazovky Start, budou ale pořád vidět v zobrazení Aplikace a při hledání.

Uspořádání obrazovky Start

Obrazovku Start si můžete zorganizovat a uspořádat podle svého. Můžete měnit velikost dlaždic a přesunovat je kam chcete. Můžete třeba zvětšit často používané dlaždice a zmenšit ty, které tak často nepoužíváte. Velikost dlaždic a jejich uspořádání můžete změnit tak, jak vám vyhovuje. Dlaždice můžete taky seskupit, abyste měli lepší přehled a používali je efektivněji. Když si obrazovku Start přizpůsobíte uspořádáním dlaždic, usnadníte si přístup k aplikacím, složkám, webům a lidem, s kterými přicházíte nejčastěji do styku.

Přesunutí dlaždice na obrazovce Start

 1. Na obrazovce Start stiskněte a podržte dlaždici, kterou chcete přesunout. (Pokud používáte myš, klikněte na dlaždici a podržte ji.)

 2. Přetáhněte dlaždici na požadované místo.

Změna velikosti dlaždice na obrazovce Start

 1. Na obrazovce Start stiskněte a podržte dlaždici, jejíž velikost chcete změnit. (Pokud používáte myš, klikněte na dlaždici pravým tlačítkem.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Změnit velikost.

 3. Zvolte požadovanou velikost.

Vytvoření skupiny dlaždic

 1. Na obrazovce Start stiskněte a podržte dlaždice, které chcete seskupit dohromady, nebo na ně klikněte pravým tlačítkem myši.

 2. Přetáhněte je na volné místo a jakmile se za nimi objeví šedý pruh, uvolněte je. Tím se vytvoří nová skupina.

 3. Skupinu pojmenujete tak, že klepnete nebo kliknete na text Pojmenovat skupinu nad touto skupinou a zadáte nový název.

  Po vytvoření můžete celou skupinu na obrazovce Start přesunout.

Přesunutí skupiny dlaždic

 1. Na obrazovce Start stažením prstů zmenšete zobrazení. (Pokud používáte myš, klikněte na ikonu zmenšení Ikona zmenšení v pravém dolním rohu obrazovky.)
 2. Stiskněte nebo klikněte a přetáhněte skupinu dlaždic na nové místo.

  Až skupiny přesunete, klepnutím nebo kliknutím kamkoli na obrazovku znovu zvětšete zobrazení.

Potřebujete další pomoc?