Dotykové ovládání: Potáhnutí prstem, klepnutí a další

Pokud chcete zjistit, co máme na mysli, když zmiňujeme pojmy jako „potáhnout prstem“, „klepnout“ nebo jiné způsoby ovládání Windows 8.1 nebo Windows RT 8.1 pomocí dotykové obrazovky, projděte si tuto tabulku.

Název funkce Jak ji použít K čemu slouží
Název funkce

Klepnutí

Ukázka klepnutí
Jak ji použít

Jednou klepněte na položku.

K čemu slouží

Otevře, vybere nebo aktivuje cokoli, na co klepnete. Podobá se to kliknutí myší.

Název funkce

Stisknutí a podržení

Ukázka stisknutí a podržení
Jak ji použít

Zatlačte prstem a držte asi sekundu.

K čemu slouží

Zobrazí další informace o položce nebo otevře nabídku specifickou pro to, co děláte. Můžete třeba stisknout a podržet dlaždici na obrazovce Start, abyste ji mohli přesunout, zvětšit (zmenšit) nebo připnout. Funguje to jen u některých položek.

Podobá se to kliknutí pravým tlačítkem myši.

Název funkce

Stažení nebo roztažení prstů (oddálení nebo přiblížení)

Ukázka oddálení stažením prstů
Jak ji použít

Dotkněte se obrazovky nebo položky dvěma nebo více prsty a potom prsty buď posuňte k sobě (stažení), nebo od sebe (roztažení).

K čemu slouží

Vizuálně přiblíží nebo oddálí pohled, tak jako u obrázků nebo map. Úvodní obrazovka je vhodným místem pro vyzkoušení této funkce.

Název funkce

Posun posouváním prstu

Ukázka posunu posouváním prstem
Jak ji použít

Posouvejte prst po obrazovce.

K čemu slouží

Prochází obsahem na obrazovce. Podobá se to posouvání kolečkem myši.

Název funkce

Uspořádání posouváním prstu

Ukázka uspořádání posouváním prstem
Jak ji použít

Stiskněte a krátce potáhněte položku ve směru, který se nepoužívá k posunu stránky, a pak ji přesuňte, kam chcete. (Pokud se třeba v zobrazení posouvá pohybem doleva nebo doprava, potáhněte položku nahoru nebo dolů.) Jakmile položku přetáhnete do nového umístění, pusťte ji.

K čemu slouží

Přesune položku. Podobá se to přetažení myší.

Název funkce

Výběr potáhnutím prstem

Ukázka potáhnutí prstem
Jak ji použít

Potáhněte položku krátkým a rychlým pohybem v jiném směru, než v jakém se posunuje stránka. Příklad:

 • Pokud se stránka posouvá doleva nebo doprava, vyberete položku potažením nahoru nebo dolů.

 • Pokud se stránka posouvá nahoru nebo dolů, vyberete položku potažením doleva nebo doprava.

K čemu slouží

Vybere položku a často vyvolá příkazy aplikace. Aplikace Pošta je vhodným místem pro vyzkoušení této funkce.

Název funkce

Potáhnutí prstem nebo posunutí prstu od kraje

Ukázka potáhnutí prstem od kraje obrazovky
Jak ji použít

Začněte na okraji a buď rychle potáhněte prstem, nebo posuňte prst po obrazovce, aniž byste ho zvedli.

K čemu slouží
 • Otevření ovládacích tlačítek (Hledat, Sdílet, Start, Zařízení a Nastavení) Potáhněte prstem od pravého okraje.

 • Otevření naposledy použité aplikace Potáhněte prstem od levého okraje. Opakovaným potažením budete přepínat mezi všemi naposledy použitými aplikacemi.

 • Současné otevření další aplikace Posuňte prst od levého okraje, aniž byste ho zvedli, a potom přetahujte aplikaci, dokud se neobjeví oddělovací čára. Pak přesuňte aplikaci tam, kde ji chcete, a posunutím oddělovací čáry upravte velikost aplikace.

 • Zobrazení seznamu naposledy použitých aplikací Posuňte prst od levého okraje, aniž byste ho zvedli, a potom zatlačte aplikaci zpátky k levému okraji.

 • Zobrazení příkazů aktuální aplikace, jako je třeba Nový a Aktualizovat Potáhněte prstem od horního nebo dolního okraje.

 • Zavření aplikace Posuňte prst od horního okraje, aniž byste ho zvedli, a potom přetáhněte aplikaci k dolnímu okraji obrazovky.

Název funkce

Otočení

Ilustrace dvou prstů a šipky, která naznačuje, že prsty otáčí objekt
Jak ji použít

Položte dva nebo více prstů na položku a pootočte rukou.

K čemu slouží

Položky se otočí ve směru, ve kterém otočíte rukou. Otáčet se dají jenom některé položky.

Jak zjistíte, jestli máte dotykovou obrazovku

Tyto způsoby ovládání se dají používat jenom u dotykového displeje.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klikněte na Počítač a zařízení a pak na Informace o počítači.

Jak zjistíte, jaké máte rozlišení obrazovky

Abyste na obrazovce mohli mít najednou víc oken a aplikací, musí mít rozlišení aspoň 1024 x 768.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Počítač a zařízení a potom na Obrazovka.

Informace o provádění podobných úkolů pomocí klávesnice a myši najdete v tématu Myš a klávesnice: Novinky. Další informace o používání nových funkcí najdete v tématu Informace o systému .

Potřebujete další pomoc?