Psaní pomocí klávesnice na obrazovce

Existuje několik různých typů klávesnic. Nejběžnější je fyzická externí klávesnice, kterou připojíte k počítači.

Součástí Windows je taky Klávesnice na obrazovce. To je nástroj pro usnadnění přístupu. K ovládání počítače a psaní můžete místo fyzické klávesnice používat Klávesnici na obrazovce. K jejímu použití není potřeba dotyková obrazovka. Klávesnice na obrazovce je vizuální klávesnice se všemi standardními klávesami. Klávesy se vybírají pomocí myši nebo jiného polohovacího zařízení nebo můžete mezi jednotlivými klávesami na obrazovce přecházet pomocí jedné fyzické klávesy nebo skupiny kláves.

Poznámka

 • Počítač s dotykovou obrazovkou má taky dotykovou klávesnici. Pokud používáte počítač s Windows a s dotykovou obrazovkou, klepněte do textového pole nebo do jiné oblasti určené k zadávání textu a zobrazí se dotyková klávesnice. Další informace o dotykové klávesnici najdete v tématu Postup pro použití dotykové klávesnice.

Spuštění Klávesnice na obrazovce

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Hledat.)

 2. Do vyhledávacího pole zadejte klávesnice na obrazovce a klepněte nebo klikněte na Klávesnice na obrazovce.

  Na obrazovce se objeví klávesnice, prostřednictvím které můžete ovládat počítač a psát text. Klávesnice zůstane na obrazovce, dokud ji nezavřete.

Poznámka

 • Pokud chcete Klávesnici na obrazovce otevřít z přihlašovací obrazovky, klepněte nebo klikněte na tlačítko Usnadnění přístupu Tlačítko Usnadnění přístupu v levém dolním rohu přihlašovací obrazovky a potom klepněte nebo klikněte na Klávesnice na obrazovce.

Změna způsobu zadávání informací na klávesnici na obrazovce

 • Na otevřené klávesnici na obrazovce klepněte nebo klikněte na klávesu Možnosti a potom vyberte požadované možnosti:

  • Přehrát zvuk kliknutí: Tuto možnost použijte v případě, že chcete při stisknutí klávesy slyšet zvuk.

  • Zobrazit klávesy usnadňující pohyb po obrazovce: Tuto možnost použijte, pokud chcete, aby se klávesy při psaní zvýrazňovaly.

  • Zapnout numerickou klávesnici: Při použití této možnosti se klávesnice na obrazovce rozšíří o numerickou klávesnici.

  • Kliknutím na klávesy: Tento režim použijte, jestliže při zadávání textu dáváte přednost kliknutí nebo klepnutí na klávesy na obrazovce.

  • Umístěním ukazatele myši na klávesy: Tento režim použijte, pokud na jednotlivé klávesy přecházíte pomocí myši nebo pákového ovladače. Znaky, na které přejdete, jsou zadány automaticky, pokud je na nich ukazatel nastaven po určitou dobu.

  • Procházením kláves: Tento režim použijte v případě, že chcete, aby nástroj Klávesnice na obrazovce neustále procházel klávesnici. V režimu procházení se zvýrazňují oblasti, ve kterých můžete zadávat znaky klávesnice stisknutím klávesové zkratky, pomocí přepínacího vstupního zařízení nebo pomocí zařízení, které simuluje kliknutí myší.

  • Použít prediktivní vkládání textu: Tuto možnost použijte v případě, že chcete, aby vám nástroj Klávesnice na obrazovce při zadávání textu navrhoval slova a vy tak nemuseli pokaždé zadávat celé slovo.

  Poznámky

  • Prediktivní vkládání textu je dostupné v angličtině, francouzštině, italštině, němčině a španělštině. Pokud chcete jeden z těchto jazyků používat, ale on není nainstalovaný, nainstalujte jeho jazykové soubory.

  • Pokud používáte režim umístění ukazatele myši nebo režim procházení a Klávesnici na obrazovce nedopatřením minimalizujete, můžete ji obnovit tak, že na ni umístíte ukazatel myši na hlavním panelu (v režimu umístění ukazatele myši) nebo stisknete klávesu procházení (v režimu procházení).

  • Pokud Klávesnici na obrazovce minimalizujete a přepnete na obrazovku Start nebo do aplikace v režimu na celé obrazovce, nebudete se moct k této klávesnici dostat. Nejdřív spusťte Klávesnici na obrazovce a potom přejděte na obrazovku Start nebo do aplikace.

Potřebujete další pomoc?