Synchronizace služeb Google se systémem Windows

Ke dni 30. ledna 2013 společnost Google přestala v některých případech podporovat nová přípojení EAS (Exchange ActiveSync). EAS je technologie, která umožňuje synchronizaci e-mailu, kalendáře a kontaktů na různých zařízeních (jako je stolní počítač, přenosný počítač a tablet). To znamená, že od 30. ledna 2013 se změní služby Google, které můžete synchronizovat se svým počítačem se systémem Windows 8.1 a Windows RT 8.1, a způsob, jakým je můžete synchronizovat.

Pokud chcete synchronizovat poštu a kontakty, bude nutné odebrat stávající účty Google a znovu je připojit. Je důležité si pamatovat, že pokud máte více než jeden účet Google, můžete získat kontakty pouze pro jeden účet. Svůj kalendář Google už nebudete moct synchronizovat s aplikací Kalendář, ale své události můžete zobrazit jejich přesunutím do služby Outlook.com. Další informace najdete v tématu Jak zobrazit události Google v aplikaci Kalendář.

Synchronizace e-mailu

 1. Pokud máte koncepty e-mailů, může být před opětovným připojením pošty nutné je zkopírovat, vložit do samostatného souboru (například v textovém editoru) a následně uložit.

 2. V aplikaci Pošta vyhledejte jakýkoli účet Gmail, u kterého je oznámení Potřebuje pozornost, klepněte nebo klikněte na něho a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Synchronizace kontaktů

Kontakty lze synchronizovat dvěma způsoby – z aplikace Pošta nebo z aplikace Lidé.

 • Synchronizace z aplikace Pošta: Pokud znovu připojujete e-mail v aplikaci Pošta výše popsaným způsobem, může se zobrazit zpráva, že můžete přidat své kontakty z účtu Google. Jestliže se tato zpráva zobrazí, zadejte e-mailovou adresu a heslo účtu Google, ze kterého chcete synchronizovat kontakty (mějte na paměti, že je možné synchronizovat pouze kontakty pro jeden účet), a postupujte podle pokynů na obrazovce

 • Synchronizace z aplikace Lidé: Svůj účet Google také můžete znovu připojit z aplikace Lidé, ale bude nutné odebrat všechny účty s oznámením Potřebuje pozornost. Tady je postup:

  1. V aplikaci Lidé potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení. (Pokud používáte myš, najeďte myší do pravého dolního rohu obrazovky, přesuňte ji nahoru a pak klikněte na Nastavení.

  2. Klepněte nebo klikněte na Účty, vyhledejte účet Gmail, u kterého se zobrazuje oznámení Potřebuje pozornost, a klepněte nebo klikněte na něj.

  3. Klepněte nebo klikněte na Odebrat účet.

  Nyní jste připraveni znovu připojit svůj účet Google a synchronizovat kontakty. Nejprve zkontrolujte, jestli jsou v aplikaci Lidé uvedené nějaké další účty Google. Pokud nějaký účet uvidíte a jedná se o účet, ze kterého chcete synchronizovat kontakty, postup je u konce. Pokud se nejedná o požadovaný účet, níže naleznete postup jeho odebrání a přidání jiného účtu Google:

  1. Klepněte nebo klikněte na účet Gmail a potom klepněte nebo klikněte na Spravovat tento účet online.

  2. Přihlaste se pomocí svého účtu Microsoft a potom klepněte nebo klikněte na Zcela odebrat toto připojení. Další informace o připojení účtu Microsoft najdete v tématu

  3. Teď můžete požadovaný účet Google připojit k aplikaci Lidé. Podrobný postup, jak na to, najdete v části Nápověda aplikace Lidé.

Synchronizace kalendáře

Přestože nemůžete svůj kalendář Google synchronizovat s aplikací Kalendář, můžete události kalendáře Google zobrazit jejich přesunutím do služby Outlook.com. Podrobný postup, jak na to, najdete v části Jak zobrazit události Google v aplikaci Kalendář.

Potřebujete další pomoc?