Zobrazení položek na obrazovce pomocí Lupy

Lupa je užitečný nástroj, který zvětšuje obrazovku nebo její část a umožňuje tak lépe viděli text a obrázky. Díky několika různým nastavením můžete tento nástroj používat způsobem, který vám nejlépe vyhovuje.

Použití programu Lupa

Lupa se dá rychle spustit a ukončit, takže je po ruce, když jej potřebujete, a nepřekáží, když jej nepotřebujete.

Spuštění Lupy pomocí klávesnice

 1. Stiskněte klávesu s logem systému WindowsKlávesa s logem Windows a + (znaménko plus).
 2. Lupa se spustí v režimu zobrazení na celé obrazovce (pokud toto nastavení nezměníte).

Spuštění Lupy pomocí dotyku nebo myši

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na tlačítko Nastavení a potom na položku Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte jej dolů a potom klikněte na tlačítko Nastavení a potom na položku Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Usnadnění přístupu, potom na Lupa a pak tuto funkci zapněte posunutím jezdce u položky Lupa.

 3. Lupa se spustí v režimu zobrazení na celé obrazovce (pokud toto nastavení nezměníte).

Ukončení Lupy

 • Pokud chcete Lupu rychle ukončit, stiskněte klávesu s logem WindowsKlávesa s logem Windows + Esc. Můžete taky klepnout nebo kliknout na ikonu lupy Ikona lupy a pak na tlačítko Zavřít na panelu nástrojů Lupa.

Poznámky

 • Pokud chcete mít Lupu vždy po ruce, můžete ji připnout na Úvodní obrazovku nebo hlavní panel. Další informace najdete v tématu Jak používat hlavní panel.

 • Někteří lidé chtějí změnit zřetelnost nebo velikost textu a obrázků na obrazovce. Můžou k tomu použít aplikaci pro přibližování oblastí stránky nebo změnu rozlišení obrazovky. Další informace o změně rozlišení obrazovky najdete v tématu Jak nastavit nejlepší zobrazení na monitoru.

Změna zobrazení Lupy

Pokud používáte myš, můžete s Lupou pracovat několika různými způsoby v několika zobrazeních: Celá obrazovka, Čočka a Ukotvené. Vyzkoušejte je všechny a uvidíte, které vám bude vyhovovat.

Celá obrazovka: V tomto zobrazení se zvětší celá obrazovka. Zvětšenou obrazovku pravděpodobně neuvidíte celou najednou, ale když se po ní budete pohybovat, uvidíte vše. Pokud máte dotykovou obrazovku, zobrazí Lupa kolem jejího okraje bílé ohraničení. Po obrazovce se můžete pohybovat tak, že se budete prstem nebo myší posouvat podél ohraničení.

Čočka: Pokud se budete v tomto zobrazení pohybovat po obrazovce, bude to vypadat, jako byste pohybovali lupou.

Ukotvené: Ukotvené zobrazení funguje na ploše Windows. V tomto zobrazení je lupa ukotvená k části obrazovky. Při pohybu po obrazovce se zvětšené části obrazovky zobrazují v ukotvené oblasti a hlavní část obrazovky je nezměněná.

Přizpůsobení Lupy

Způsob fungování nástroje Lupa můžete změnit. Například pomocí tlačítek pro přiblížení a oddálení (Tlačítko pro přiblížení a Tlačítko pro oddálení) můžete změnit, o kolik se obrazovka při použití Lupy zvětší. Další možností pro přiblížení a oddálení je stisknutí kombinace kláves WindowsKlávesa s logem Windows+ Plus a WindowsKlávesa s logem Windows+ Mínus na klávesnici. Dostupná je taky možnost změnit vlastnosti Lupy pomocí tlačítka Možnosti lupy Tlačítko Možnosti lupy.
 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Hledat.)

 2. Do vyhledávacího pole napište Lupa a potom klepněte nebo klikněte na Lupa.

 3. Přejděte na plochu Windows a klikněte na Lupu Ikona lupy.
 4. Klikněte na tlačítko MožnostiTlačítko Možnosti lupy.
 5. Proveďte jednu či více následujících akcí:

  • Pomocí posuvníku zvolte přírůstek při přiblížení nebo oddálení. Vybraná procentuální hodnota bude představovat přírůstek, o který Lupa zvětší obrazovku při stisknutí tlačítka pro přiblížení Tlačítko pro přiblížení.
  • Chcete-li obrátit barvy na obrazovce, zaškrtněte políčko Zapnout inverzi barev. Při použití obrácených barev může být text někdy čitelnější.

  • Zaškrtnutím příslušných políček zvolte, co má Lupa zobrazovat. Lupa může sledovat ukazatel myši, oblasti pro zadávání nebo kurzor klávesnice.

Poznámka

 • Při spuštění Lupy se na okamžik zobrazí jeho panel nástrojů. Rychle zmizí, ale můžete ho znovu zobrazit kliknutím na ikonu lupy Ikona lupy na obrazovce nebo na ikonu Lupa na hlavním panelu.

Ovládání Lupy dotykem

Lupa můžete na dotykové obrazovce používat k různým úkolům:

 • Pro přiblížení a oddálení klepnutím na rohy.

 • Pro pohyb na obrazovce posouváním podél stran.

 • Lupu ukončíte klepnutím na tlačítko „X“.

 • Podívejte se, na kterém místě obrazovky právě jste, klepnutím dvěma prsty na protilehlé strany.

Potřebujete další pomoc?